רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 1 ביולי 2015

רשעים - מדשתקי שמע מינא דניחא להו - מועצת גדולי התורה מעודדת תועבה מילה אחת לא אמרו נגד הכשרת מעשי סדום בהיקף בינלאומי

אם לא היו מתכנסים הייתי ממתין בתקוה כי בהתכנסות הבאה יעשו את הצעד הנכון בשעה כזו, אבל הם התכנסו אתמול ונחרדנו, את הזעקה הגדולה את הביטוי הנכון שצריך היה להישמע בימים אלה לא שמענו, הם התעלמו כליל מנושא שהיה צריך להיות הראשון לפני כל נושא אחר, למחות ולהזהיר מפני הסכנה הגדולה והנוראה, יותר נכון הגזירה הנוראה המסכנת את קיומו של העולם, והוא להכיר במשכב זכר כשוה למי שמקיימים את העולם

ביום שישי האחרון זועזע העולם כשבית המשפט העליון בארצות הברית הכריח את כל מדינות ארצות הברית להכיר בתועבה כמעשה ישר ושווה זכויות לכל נושא וענין, ובגין ההחלטה הזו רקדו בכל העולם כולו כולל בישראל, אשר בירכו ועודדו גם אחרים לעשות כך, הנשיא אובמה יצא ביום שישי בדרשת שמחה שפורצת גבולות כלשונו, והגיעו הדברים לידי כך, שהמתועבים יושבים בראש ומכירים בהם כשווים לכל דבר, ומעודדים להכיר בנישואי מין במינו, כמה מדינות בעקבות החלטה זו כבר הודיעו כי הם מצטרפים להחלטה הזו ופירושם של דברים סכנה גדולה לקיומו של העולם

אין זה סוד מדוע הביא הקב"ה מבול לעולם, ומדוע הפך את סדום, וכיצד התורה מסתכלת על העניינים הללו, עד כדי שהנושא הזה הוא מן היחידים שמכונים 'תועבה', מדובר במי שקמים על קודשא בריך הוא בכבודו ובעצמו ומבקשים לכלות את העולם, על ידי הפצתו במחלות קשות, בטמטום הילדים בני הנוער שיגדלו בלי אבא ואמא, וחינוך מעוות שהוא בניגוד לטבע ולדרך הישרה. מדובר באיסור חמור לבני נח, מנהיגי דתות הביעו מחאתם ואמרו מה שאמרו, ואילו 'מועצת גדולי התורה' לא הבינה כי עליה למחות להשמיע דברים ברורים כי כל מי שנותן יד לכל מה שקשור במין במינו הוא מתועב ומסכן את העולם

ההכרעה של יום שישי הפכה את הנושא לבינלאומי לכזה שהתועבה הפכה להיות מוכרת על ידי מדינות ושלטונות שפירושו חורבן העולם, וכל מי שאינו מוחה הוא שותף להחלטות הללו. הסיבה מדוע הם הצליחו ומצליחים מפני שהולכי הדרך הישרה שותקים ואינם מגיבים מאפשרים להם ללחוץ על בתי המשפט או הפוליטיקאים ומצליחים לדחוף את הנושא קדימה. כל עוד לא הכירו בזה רשמית חצי צרה, עתה כשהמדינות מכירות בכך, אין מנוס אלא למחות ולהכריז כי אנו מתנגדים לכך התנגדות מוחלטת, בשביל להינצל מגזירות קשות שיבואו על העולם

אין כל ספק שהקב"ה יביא כליה על העולם, חלק גדול ימחק מן המפה, מכות קשות צפויות כאלו שיזעזעו את העולם, וינצלו רק מי שמחו בצורה ברורה וללא כל פחד, כל האחרים יכלו יחד עם אותם המיליונים מעודדי התועבה

שתיקת 'מועצת גדולי התורה' בנושא מזעזעת, כל הנושאים שהיו על סדר היום אינם מגיעים לאצבע הקטנה של הנושא הזה, וההתעלמות מסייעת למתועבים להמשיך ולהשתלט על כל מערך חיינו

חיים שאולזון

צביעותם הגדולה - הם משתמשים באינטרנט

מבלי להכנס כאן לוויכוח על מה שאמרו ואיך והאם יש תועלת בדבריהם, האם לא הגיע הזמן שיפקחו עיניים ויבינו כי אם הם רוצים להצליח הם צריכים לצעוד קדימה בכמה שנים ולא לדגור מאחור ולהפסיד במערכה הזו, קיימת בעיה אחרת ושמה 'אמינות', אם אתה רוצה לשכנע ושיקבלו ממך אתה חייב להוכיח שאתה אמין ולא צבוע

שימו לב מה קרה בשנים מאז שנכנסו למערכה הזו וכבר עברו מספר יפה של שנים, האם הם הרבנים ומוסדותיהם ובעיקר נציגיהם עמדו בדבריהם, הם קיימו את הוראות רבותיהם או שמא כשזה טוב להם הם התעלמו ו'שכחו' מן האיסורים הללו. אם נעבור על רשימת המוסדות והארגונים נמצא שכמעט כולם נמצאים באינטרנט ישירות או בעקיפין ואינם מוותרים על זה, והשאלה היא למה, אם זה מותר מדוע לאחרים זה אסור, ואם זה אסור איך זה שהם מפירים את אשר הורו לציבור בכלל

הענין הוא שחלק מן הדוברים עושים זאת רק בשביל לצאת ידי חובה אין להם ברירה לוחצים עליהם אז הם הצטרפו היוזמה לא שלהם, אבל מה שמדהים שגם מי שיזמו לא עמדו בדברים במיוחד מוסדותיהם, ולא אכנס כאן לשמות מפני שאיני רוצה לדלג על אף אחד ממי שמשחקים כאן צביעות, כולם כמעט מוסדותיהם משתמשים באינטרנט, יש להם אתרים שמשרתים אותם, וחלקם אף יש להם חשבונות בפייסבוק, אז באיזה חוצפה הם מטיפים לאחרים

אם הם רוצים שיקבלו את דבריהם אז בראש וראשונה עליהם לסגור את כל האתרים שלהם ולהורות על החרמת האינטרנט גם היכן שמפסידים וזה כולל בבחירות, המציאות היא שבבחירות משתמשים באינטרנט בגדול, ואם זה אסור אז שיוכיחו שהם עומדים בזה, אם אין להם את הכח לעמוד בפני פיתויים כאלו אז הם האחרונים שיזכו לאימון הציבור, לא שמענו את הגדולים מוחים נגד נציגיהם השורצים באינטרנט ומשתמשים בכלים הללו ולא שמענו כי יאסרו משלוחי עיתונים וחומר דרך האינטרנט, מציאות היא שאפילו קופת העיר וקבוצות אחרות משתמשות באינטרנט ואין גדול או רבי אחד שמוחה

אם אין לכם את הכח המינימלי לעצור היכן שאתם בעלי בתים, מדוע אתם חולמים שמי בכלל יאמין לכם

חיים שאולזון

המחבלים איפשרו לברקת להעביר את הספורטק רחמנא לצלן

בלעדיהם זה לא היה קורה, הם היו פורצי הגדר הראשונים, עשו עיסקה עם ברקת עוד לפני הבחירות שאם הם נכנסים מוכרים את כל היהדות למען הכסא שלהם, עד כדי שנכנעו לכל תביעות אוייבה של ירושלים ניר ברקת שביקש למנות רב ציוני והם הסכימו תמורת שוחד ושלמונים קיבלו תפקיד במועצה הדתית בירושלים ובתמורה מכרו את הרבנות לציונים, ככה בעוד שורה של נושאים כולל חילולי שבת, מה שחשוב למחבלים זה הכסא והכסף וכמובן מודעות להפלס, כל היתר לא קיים כלל, מפני שאין חשוב יותר מן האינטרס המפלגתי שזה הכי קדוש אצלם מאז השכיזם המקורי

גם הפעם המפתח להצלחת ניר ברקת להעביר את ההחלטה הנוראה שכל גדולי התורה חסידים וליטאים גינו אותה היו המחבלים, היה ברור כי אם הם לא נותנים יד לזה, לא יהיו לו אף אחד מפני שהם יחששו מאימת הציבור, רק כשהמחבלים נתנו את האור הירוק כבר יכלו לטעון כי מאחר וקיימת פירצה אז הכל פרוץ, וכך חדרו לעיסקה נציגי ויזניץ בעלזא וחב"ד שתמורת התחייבויות של ברקת לתת להם את מה שהם צריכים, הם לא היו באולם על מנת שהוא יוכל להעביר זאת בחטף למרות התנגדות החרדים חברי הקואליציה

המחבלים מיומם הראשון בעירית ירושלים הורסים את העיר מרבים בה חילול שבת ומחללים את קדושתה, הם האחראים לכל כך הרבה דברים שהחליטו והעבירו בעיריה שהם נגד תורת ישראל וקדושת ירושלים, וזה כלל לא מפריע להם, העיקר שדלק (כסף) זורם לאן שהם צריכים

נציגי המחבלים בעלזא ויזניץ וחב"ד מכרו נשמתם לשטן ונעדרו תמורת שלמונים

אין ברירה ואסור לי לברוח מן האמת למרות שהיא כל כך מרה, מדובר במי שמכנים עצמם 'חסידים' שהפכו לשותפים לשטן המחבלי ויחד עם מי שדגלם הוא הרס וחורבן נתנו יד למעשה נפשע להעביר החלטה פושעת ומזיקה בירושלים להקמת הספורטק למרות שיודעים הם כי זה רע ליהדות החרדית

מה שכואב עוד יותר זו הצביעות הויזניצאית, הרבי שלהם ישב ב'מועצת' והוא שותף למחאה על מה שקרה בירושלים כשנציג שלו היה שותף למעשים רעים הללו.

הרבי מבעלזא הבין שאין כל טעם להיות במקום כזה ובשעה כזו כשהוא נתן את האור הירוק לעיסקה השחורה עם ברקת ונציגו עשה את מה שהוא התיר לו, הוא העדיף להשאר בטלז סטון ולא בא לישיבת מועצת

לנציג חב"ד אין רבי במועצת וכלל לא ברור מי התיר לו להיות שותף לעיסקה, ויש למחות על כך

מי שאין כל פלא שעשה את המעשה הנפשע הוא נציג המחבלים, שמראש חדר לקואליציה הזו על מנת להתיר את האסור וזה עוד שלב בכל כך הרבה דברים אחרים שהוא גרם לחורבן והרס העיר

האדמו"ר מבעלזא בריא וחזק הוא לא השתתף בישיבת 'מועצת' בגלל שאישר לנציגו לתת יד לבנית הספורטק בירושלים

התירוץ הרשמי היה כי הוא חלש ולכן לא הגיע לישיבת 'מועצת גדולי התורה', אז נספר לכם כי הוא בריא וחזק ואם לא היה מסתבך עם ההחלטה המחרידה בירושלים הוא היה מגיע. גיסו האדמו"ר מויזניץ שאף הוא שותף למעשה הנורא, כן הגיע למרות הצביעות שבדבר, כאן אתה מגנה וכאן נציגך שותף למעשה הנורא, הרבי מבעלז הבין כי בשעה כזו עדיף שהוא לא יהיה שם

אבל הבעלזאים שרצו להמתיק את הגלולה טענו כי הרבי שלהם לא היה שלם עם הנוסח של האיסור לאינטרנט הוא סבור כי לא יפיקו תועלת בצורה שכזו, לכן העדיף שלא להיות שם, יתכן וגם זה נכון, אבל האמת היא כי מה שקרה בירושלים הבריח אותו מישיבת מועצת על מנת שלא יאשימו אותו על שאיפשר לנציגו מיכל הלברשטאם לתת יד לבנית הספורטק רחמנא לצלן

האדמו"ר מבעלזא בצעד משלו לשלום הגיע לביקור בבית האדמו"ר ממחנובקה


הוא הפתיע ובגדול, מכרו לציבור כי הוא חלש ולכן לא הגיע ל'מועצת' אבל האמת היא כי הסיבה מדוע שלא בא היא אחרת הוא מתפקד כרגיל, וההוכחה הערב הוא הגיע לביתו של האדמו"ר ממחנובקה לבקרו

הצעד הזה נעשה מצידו של הרבי מבעלזא על מנת לקרב ביניהם ובעיקר על מנת לתקן נזקים מן החתונה, הביקור הזה פתח פתח רציני לשלום אמת בין הצדדים

'בית יעקב' אינו בית ספר לסיפוק פרנסות - הרבנים אסרו ללמד שם מקצועות - מכה לסלונימער

הוויכוח הזה הוא ישן נושן, מדוע לומדים בסמינרים של הבנות רק להיות מורות, האם צריכים כל כך הרבה מורות, והאם אינם ידועים כי 80 אחוז לפחות של הבנות יוצאות מהסמינר ואין להם עבודה, לכן היו שטענו כי צריכים ללמוד עוד מקצועות וככה ימצאו עבודה

עתה כשהתעורר שוב הנושא של 'תואר שני' היו רבנים ביניהם הרבי מסלונים שטען כי אם כל ההיתר הוא בגלל פרנסה, אז שילמדו בבית יעקב עוד מקצועות ולא יצטרכו תואר שני, אבל הרבנים לא הסכימו בטענה כי בית יעקב לא נוצר בשביל לספק לבנות מקצועות אלא לחנכם להיות נשים יהודיות טובות, ולכן שימשיכו באותה מסגרת למרות שזה לא פותר להן את ענין הפרנסה

יצויין כי הרבי מסלונים מאוד רצה דיון שני בנושא 'התואר השני' אבל לא הצליח לשכנע את הרבנים לחזור בהם, וגם לא הסכימו שילמדו עוד מקצועות בסמינרים

היועץ המשפטי מתנגד להסדר טיעון עם הרב מצגר לא הסכים לעיסקה לפיו יישב רק שנה וחצי תובע לפחות 5 שנים בכלא

פרקליטיו של הרב הראשי לשעבר הגיעו לפגישת שימוע בפני היועץ וינשטיין ופרקליט המדינה שי ניצן והציעו כי הרב יודה בהסדר טיעון מתוקן וייגזר עליו מאסר של שנה וחצי. וינשטיין דחה את ההצעה על הסף: "לא בא בחשבון, זה נמוך מדי"
היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין הודיע על כוונתו להגיש כתב אישום חמור נגד הרב הראשי לשעבר יונה מצגר בגין קבלת שוחד של יותר מ-7 מיליון שקלים. במהלך פגישה עם פרקליטיו של מצגר סירב וינשטיין להסדר שהציעו.
 לפני יומיים הגיעו פרקליטי מצגר, בראשות פרופ' דוד ליבאי, לפגישת שימוע בפני היועץ וינשטיין ופרקליט המדינה עו"ד שי ניצן. בפגישה טענו הפרקליטים כי לשיטתם מרכז הכובד של העבירות בתיק בוצע לכאורה בידי עד המדינה - שהיה עוזרו הקרוב של הרב מצגר.

יצויין כי הרב מצגר טוען כי התרשם מהיועץ אחרת וכי הוא לא בטוח כלל שזה אמת מה שפורסם בערוץ 2 ההרגשה שלו היא שיהיה הסכם וכי לא יישב תקופה ארוכה מדי

דוד שמידל שתל בשמיטה עגבניות ומוכר כאוצר בית דין

משהו חולני עובר על דוד שמידל האיש החליט לצאת למלחמה על האוכל שהפרות אוכלים בשמיטה  עם כל מיני שטויות של ספיחין והמצאות שרק ראש חולני כמוהו יכול להמציא

וכך אותו רשע חבר לכמה טרוריסטים ממושב קוממיות, ופשוט רודפים את הרב ישראל יצחק מנדלסון  ואת הרב משה מנדלסון

 אותו פרחח דוד שמידל נוסע כל השבוע מהבית וישן במושב קוממיות בדירה עם כמה גרושים וחולנים, ועכשיו הוא מוכר בחודש תמוז עגבניות מאוצר בית דין 

לא יאומן, עגבניה המקסימום שהצמח יכול להחזיק מעמד זה שלושה חודשים, אבל הפושע שמידל מצא היתר לשתול בשמיטה עגבניות. אוי ויי, מספיק שאותו רשע הרס את נושא הקברים בעולם, ועכשיו גם את השמיטה הרס

דוד לאו כן המפקד!

מאת איש הרבנות הראשית

זה התואר החדש שמבקש בעל היתר המכירה והרב הראשי לישראל דוד לאו  שיכנו אותו "המפקד". תושב העיר מודיעין ומועמד הבית היהודי לכנסת עמיעד טאוב שיש לו טור קבוע בעיתון מצב הרוח ומי שניהל (בהתנדבות) מטה בקרב בוחרי הרב הראשי לישראל מקרב הבית היהודי כותב בטורו: "על השינוי ברוח המפקד ניתן ללמוד מדברי הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו". דומה שהמשקל שמייחס טאוב לבעל היתר המכירה והרב הראשי לישראל דוד לאו גדול יותר מהמשקל שמייחסים לו תושבי עירו. לך תסביר לטאוב שהאיש מטפס על קירות בלשכתו ולא יודע מה לעשות מרוב שיעמום.

בעבר ניסה טאוב במאמר במצב הרוח שהובא באתר סרוגים להטמיע שבעל היתר המכירה ולימים הרב הראשי לישראל דוד לאו שירת בצה"ל וכה כתב על ידידו בערב הבחירות לרבנות הראשית לישראל:

"אינני יודע אם הרב דוד לאו ייבחר ‫לתפקיד. מה שכן, אני בטוח שהרב דוד לאו, או אם תרצו קצין ‫צה"ל ורב סרן במילואים דוד לאו מספר אישי 9366074" 
אבל דבר אחד הוא יודע שאת הדרגה שלו רס"ן הוא קיבל בפיקציה בדיוק כמו את תעודת הרבנות שלו (לטענת ערוץ 2). מענין למה טאוב לא שואל את כב' בעל היתר המכירה והרב הראשי לישראל מדוע בנו ידידיה לומד לימודים אקדמאים בלא שעשה צבא? וחבל שהוא לא מספר לכולם איזה שירות עשה דודי לאו?

מגזין הלילה ב'הנייעס החרדי':

הילולת האור החיים הקדוש- ראש ישיבת אור החיים הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א בראיון: "זה יום שמסוגל לישועות, אנשים ראו במהלך השנים ביום הקדוש הזה דברים נשגבים וגבוהים, אני אישית היום נתקלתי בנס שקרה בזכות האור החיים הקדוש".
׳הפרלמנט׳ - עם העיתונאים משה פלדמן, אבי שיף, יעקב עמר ואלי ביתאן. והערב: מה סוד היחסים של ליצמן עם נתניהו, ואיך אלי ישי קשור? הספורטק והאם באמת היה אפשר למנוע את הביזיון? וניתוח מרתק על כל מה שקורה מאחורי הקלעים של הרישום לישיבות מעדות המזרח, ועד לפלג כולל המספרים המדויקים.
הובא למנוחות מלאכי רוזנפלד הי"ד- ח"כ מוטי יוגב 'הבית היהודי' בראיון: "השתתפתי בהלוויה למרות שלא היה לי קיזוז בכנסת, חברי סיעת המחנה הציוני קיבלו הוראה אנטי ציונית בעליל שלא להצקזז עם חכי"ם מהימין בשעת הלוויה, אני הולך להרים את הכפפה בעניין תחבורה ממוגנת ליהודה ושומרון לאור האירועים האחרונים".
טרור בסיני- רוני דניאל הפרשן הצבאי של ערוץ 2 בראיון: "מהצד הישראלי כרגע שקט, מגבירים כוחות ליתר ביטחון, אבל מהצד המצרי זה תוהו ובוהו, התקפה משולבת של כוחות דעאש על כוחות הצבא המצרי באזור אל עריש, עשרות חיילים ושוטרים מצרים נהרגו". והאם חודש הרמדאן בהחלט מסוכן יותר ומועד לפיגועים?
נמשכת סערת אישור הספורטק- אבי גרינצייג עורך 'בחדרי' בראיון: "כל ההסברים לא יתרצו את העידרות של חלק מהנציגים החרדים מהצבעה נגד הספורטק כהוראת גדו"י שבשמם הם נבחרו". האם יתכן ולמרות הרוב לכאורה שהיה מאשר ברקת היה מתקפל, ובמי זה תלוי? מה חלקה של ש"ס למרות שלכאורה חבריה התנגדו? למי מגיע צל"ש? מי בנה על אריה קינג? ועם איזה חסידות ברקת פתח חזית?
הבלוגר חיים שאולזון בראיון: "לפני התקנות נגד הטכנולוגיה חייבים למצוא פתרונות, ולהתמקד בחינוך נכון לדור הבא. מה החילוק בין גישת הליטאים והחסידים? דיון נוקב על הבעיה המרכזית שבה עסקו במועצת. על ההצבעה בספורטק, האם היה דיל עם הנעדרים? והאם נציג בני תורה נעדר כחלק מקו בו נוקטים בסיעה ביחס לברקת? ואיך הגענו למצב שאין חזית אחידה של הנציגות החרדית בדברים המהותיים?
להאזנה חייגו 055-980-8000 או 054-249-6864 מקווים כשרים.

אמש ב'מרכז החדשות':

השחיתות של 'נצח' לשיא!
עשרות משפחות חרדיות מעוכבות מלהיכנס לדירתם החדשה ברמב"ש ג' בשל קראוון לא חוקי שהציבו שמונת המשפחות המזוהות עם 'נצח' ומונעים קבלת אישור טופס 4 מהעירייה.
שלומי אייכלר חושף: הרב צבי פרידמן שהוכתר לרב השכונה מטעמם התנער בפניי הקבלן מתמיכה בהצבת הקראוון הלא חוקי מנגד אמש קיבלו חיזוק בביקורו של הרב אוירבך מ'שערי חסד' בקראוון. כל הפרטים.
השמעה חוזרת מההקלטה המביכה! הרב צבי פרידמן נשמע אומר על הכתרתו לרב 'נצח' ברמב"ש ג': "העיקר הייתה הכתרה זה כבר טוב שיהיה חסימה שהם (דגל התורה) ידעו שהם לא שולטים בכל המקומות".
קרב ה'ספורטק': האם אברימי קרויזר פועל נגד גדולי ישראל?
סגר"ע ירושלים ישראל קלרמן בראיון: פניתי אל ברקת אמש לפני ישיבת המועצה – ואמרתי לו שאני מוכן להיות יועץ יותר טוב מהיועצים האחרים שלו".
לדבריו של קלרמן לא מדובר בניצחון של ברקת וכי דרך התנהלותו – מכעיסה מאוד, כמו"כ אמר קלרמן כי "אם הרבנים יורו לנו למחות– נצא לרחובות לזעוק".
דריכות לקראת הכינוס נגד האינטרנט הפרוץ למנהלי עסקים ומנהלי מוסדות באולמי 'קונקורד' ביום שישי הקרוב בראשות מרנן ורבנן.
מכשרים: 050-2938369

מהדורת חצות של סוכנות הידיעות "חדשות 24":

חבר מועצת העיר ירושלים מטעם ש"ס מיכאל מלכיאלי תוקף בחריפות את מה שקרה אתמול במועצת העיר ירושלים בעניין הספורטק, ומביא את הבשורה למגזר החרדי בירושלים לאור ההחלטה על תקצוב לישיבות בין הזמנים ופעילויות נוספות במגזר החרדי בחופשת הקיץ.
שי אלון ראש מועצת בית אל מספר על ההפגנה היום מול מעונו של רה"מ בנימין נתניהו בעקבות הפיגועים האחרונים, והאם אכן יש קשר לימי הרמאדן? ומשתף כי בפועל עדיין ישנה הקפאת בניה ברחבי איו"ש וירושלים.
יעקב אמסלם כתב 'כל הזמן' בראיון: משגיחי הכשרות באמצעות וועד העובדים בפ"ת, הודיעו כי יכריזו על סכסוך עבודה באם דרישותיהם בתנאי ההעסקה לא יתקבלו.
שחר אילן סמנכ"ל חדו"ש מסביר מדוע החלטות המועצת גרמו להם לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, לטענתו למרות שהמועצת איננה גוף חוקי ההחלטות הם נגד החוק ועלולות לגרום שלילת תקציבים למוסדות שיפלו מורים או תלמידים.
ויוסי אזרד דובר וועד המשווקים בראיון: "אמש התקיים כנס משווקים בהשתתפות למעלה מ-100 בעלי חנויות ומשווקים חרדים מכל רחבי הארץ, בכנס הוכרז באופן רשמי על הקמת וועד המשווקים וכן הושק לוגו חותמת לוועד". ואיך הוועד יסייע למגזר החרדי?
להאזנה לראיונות במלואם חייגו   0502938366 שלוחה 1 שפתוח מכשרים

מכתבים קצרצרים


הטפשות חוזרת על עצמה שוב ושוב ואין זה פלא שהם לא מצליחים
אקדים שאין בינינו וויכוח כלשהו על עצם מציאותו של האינטרנט שהיא גזירה קשה לא רק על החרדים ועל העם היהודי אלא על העולם כולו, אפילו הגויים מתקשים להתמודד עם הבעיה הזו, מדובר במכשיר שיכול לשרת את הטוב ומאידך לעשות כל כך הרבה נזק ורע, בשבת אמרתי בבית הכנסת, כי האינטרנט היא דוגמא למציאות של פרה אדומה המטמא ומטהר בו זמנית, הוא יכול לשמש לדברים כל כך טובים המטהרים את הנפש ומאידך לדברים כל כך רעים המטמאים את הנפש, והתמודדות עימה הוא נושא כלל עולמי לא רק מקומי או קהילתי ואף לא מפלגתי, בענין הזה צריכים להיות חכמים, אסור לעשות טעויות מפני שכל טעות היא קריטית ומכלה נפשות, ולצערי הגדול למרות שגדולי התורה מכמה קהילות כולל 'מועצת גדולי התורה' לוחמים נגד האינטרנט ולא הצליחו לעוקרה, ההיפך, מאז שפתחו במאבק מספר החרדים הקשורים לאינטרנט גדל בפי עשרה לפחות, מי שיקח את מספר המנויים בחברות שמגישות שירות אינטרנט כמה מנויים היו להם באיזורים החרדים בעת שפתחו במאבק וכמה יש להם היום לא יאמין להיכן הדברים מגיעים שדוקא האיסורים והתקנות בן עשרות הסעיפים גורמים שיותר ויותר יגלשו ומשיגים את ההיפך ממה שהם מבקשים ורוצים

ה'חכמים' מ'מועצת' וממקומות אחרים איחרו את הרכבת
חכמי הדורות הסתכלו תמיד קדימה, הם ביקשו לדעת מה יקרה בעוד עשר שנים והכינו את הכלים להתמודד עימה ולא להיות בבחינת זועקים על לשעבר, כשנזכרים כשזה כבר רץ מאוחר מדי, וכשמוצאים פתרון צצים דברים חדשים ואין עוד כל טעם במה שעשו. ככה קורה עם האינטרנט, נזכרו עשרים שנה מאוחר מדי, והמאבק במחשבים וטלפונים הפך לשטותי, מפני שלהתחבר לאינטרנט אין צורך באייפון או כל טלפון שהוא ואף לא במחשב יש היום לפחות 20 דרכים אחרים איך להתחבר, ולא תאמינו כבר יש נעליים עם אינטרנט. המצלמות היום מחוברות לאינטרנט, שעונים כשלצידם טבלטים וכלים אחרים שהם קטנים וזעירים איש לא יודע כלל שיש לך דבר כזה ואתה מחובר לאינטרנט. לכן, המאבק במחשבים שיוציאו מן הבית נכשל ואותו דבר עם הטלפונים, מי שרוצה באמת להיות מחובר לא צריך את הטלפון הפתוח, הוא יכול לחיות עם הסינון מפני שזה לא מסנן לו את האינטרנט במקומות היכן שהוא רואה שם את מה שהוא מחפש.

האינטרנט מציאות שאי אפשר עוד לברוח ממנו כפי שלא יוציאו מן הבית טלפון ופריג'ידר ועוד מוצרים שאותם אסרו בשעתו
בשנות חיי עברתי דורות, גדלתי בפרימטביות וחי אני היום בעולם טכנולוגי מתפתח הדוהר בהתפתחותו. בשעתו, כשהמציאו את הפריגי'דר - לפני כן היינו קונים כל יום קרח, לא היה פריג'ידר - יצאו ה'חכמים' נגד, בטענה כי חלילה יחזיקו בשר חזיר בפריג'ידר, היו מי שטענו כי חלילה יחזיקו אוכל לא כשר במקרר, ואז הגיע הטלפון וקמה זעקה גדולה ומרה ידברו לשון הרע וועד משמרת הצניעות זעק כי גברים ידברו עם נשים וזו סכנה גדולה, וכשיצא הטייפרקודר זעקו כי ישמעו חלילה שירים חילונים ואסורים ואסרו להחזיק אותם בבית, בכל שני וחמישי מצאנו איסורים על דברים שהיום לא יאמינו כי בשעתו אסרו זאת, ומה נשאר מכל האיסורים הללו כלום, כך יקרה גם עם האינטרנט מפני שבעוד כמה סיבובים טכנולוגיים נתמודד עם מצבים קשים פי כמה האינטרנט כבר יהיה קטן עלינו. ומי שרוצה הוכחה, כשהטלפון נתן שירותי עס אם עס קמה זעקה גדולה ומרה היו רבנים שאסרו זאת, והיום מתפללים שהלוואי זו תהיה הבעיה שלנו, מחזיקים הרבה יותר רחוק

עלינו לחפש עתה פתרונות למה שיצוץ בעוד עשר ועשרים שנה
צר לי לכתוב זאת, אני חוזר על זה שוב ושוב, כי ב'מועצת' של ימינו מעטים הם חכמים, רובם הגדול טפשים מן הסוג הנמוך ביותר ויש מביניהם בטרם שנולדו הכריזו עליהם טיפש יהיה ולצערנו הגדול הם הפכו לרבי'ס ומביאים חורבן לעולם, זו הסיבה מדוע לא מנהלים את המאבק הזה חכם וחוזרים על הטפשות שוב ושוב, לא קולטים שמי שמבקשים להתעשר על חשבון האיסורים הללו מנצלים את טפשותם ונלכדים בטמטום ה'פירצאי' ואינם מבינים כי לאו עכברא גנב, וכי יש לחפש את מה שיציל את העתיד ולא מה שכבר כמעט ואי אפשר להציל, מי שעוסק בתיקונים מסכן ויש לרחם עליו. הרמב"ם בתשובתו הידועה למושל מצרים כשנשאל איך אני יודע כי אתה הרופא הטוב בעולם הוא אמר דוקא מפני שלא חלית זו ההוכחה שהרופא הוא טוב, כאשר כבר חולים מאוחר מדי, תפקיד הרופא לדאוג שלא תגיע למצב הזה של חולי על ידי הדרכה שתאכל תחיה ותתנהג נכון. אותו דבר אצל 'גדולים' חכמים הם מחפשים פתרונות עתידיים יוצרים את התרופות בטרם המכה, זו הדרך הנכונה להציל את הדור

שיטת החסידות 'עשה טוב' ה'סור מרע' אינו מבטיח את העתיד
הפלא הגדול הוא על ה'מועצה' הקוראת לעצמה 'חסידית' ומתעלמת מעקרונות יסוד בחסידות, לפיו משקיעים את הכוחות ב'עשה טוב' ועוד הרבה לפני ה'סור מרע', לא כשיטת המוסר הטוענת שקודם צריך להבטיח את ה'סור מרע' ורק אחר כך לעסוק בעשה טוב, ושוכחים שאם כל החיים יהיו עסוקים עם ה'סור מרע' לא נגיע לכלום. זו הסיבה מדוע שהיו מגדולי הליטאים שהתנגדו לשיטת המוסר בטענה כי עדיף לעסוק בתורה שהוא בבחינת עשה טוב וממילא ירחיק מן הרע שהיא בעצם השיטה החסידית, לפיו משקיעים בעשה טוב ואז אוטומטית השגנו את הסור מרע. 'מועצת גדולי התורה' אתמול עסקה ב'סור מרע' מבלי שהם השקיעו רגע ב'עשה טוב' באיך מבטיחים את העתיד. מי ששכח, בעבר הקנאים לחמו נגד חילולי שבת על ידי הפגנות שלא עצרו את חילולי השבת, אין יהודי אחד שהפסיק לנסוע ברכב בשבת בגלל ההפגנות. לעומת זאת היו מי שבמקום להפגין הלכו לביתם או לריכוזיהם ואמרו להם 'גוט שבת' והיו אף מי שהביאו להם טשולנט ושרו עימם שירי שבת, שם הצילו רבים שהתעוררו וכיבדו את השבת. שיטת המחאה מבלי להשיג תועלת היא שיטת נטורי קרתא והעדה החרדית ולא שיטת גדולי האגודאים שתמיד חיפשו את הדרך היכן שנשיג תועלת, ובדרך כפי שהציגו אותה אתמול במיוחד ההודעות שלהם אין חמור מהם לגרום שעוד ועוד יגלשו לאינטרנט הם ימצאו את הדרך. מאיומים שיזרקו את הילדים לא משיגים דבר, מפני שאז ממתינים לרגע שזה אפשרי ומפסידים הכל

הבנות בבית יעקב ממתינות לרגע לסיים את בית הספר על מנת שיוכלו להתלבש איך שהן רוצות
אני מביא זאת כדוגמא, בבית יעקב יש תקנות איך שהבנות צריכות להיות לבושות ואין זה סוד שיש הרבה בנות שאוהבות להתלבש וכל עוד שהן בבית יעקב הן לא יכולות לעשות זאת מפני שיזרקו אותן. אותן בנות ביום שסיימו את בית הספר מתלבשות בדרך שהיא גרועה פי כמה מכפי שהיו מתלבשות אם לא היו כופים עליהם שנים לעשות אחרת. ככה בהרבה מקומות ודברים אחרים, כשאתה כופה אתה מרוויח זמן בלבד, מפני שברגע שכבר אין ממי ומה לפחד, זה מתפרץ בצורה חמורה. לכן, האיום על מה שיעשו לילדים הוא טפשי ואווילי. הדרך האחת והיחידה איך להתמודד עם האינטרנט הוא חינוך נכון, בשום אופן לא להסתגר ולהתבודד לברוח מן המציאות זו מזיקה, מפני שביום שיוצאים החוצה לא יודעים איך להתמודד עם המציאות החדשה ונופלים בפח. אסור שהטכנולוגיה תהיה חדשה לצעירים כשהם יוצאים מן הישיבה או מבית הספר, מפני שזה תופס ומושך אותם לכיוונים לא רצויים. צריך כאן פסיכולוגים טובים שילמדו איך לחנך את הדור החדש, לטכנולוגיה החדשה, שיהפוך להיות כחלק מן החיים וממילא לא יהיו עוד בבחינת מים גנובים ימתקו, כאשר המים שלך ובאפשרותך הם לא מתוקים כלל, ולא בוער לך לרוץ לשם

אמש - ב'מרכז החדשות':

סערת ה'ספורטק' נציגי 'דגל התורה' התנגדו - נציג 'נצח' נמלט!
חבר מועצת עיריית ירושלים יצחק פינדרוס בראיון: "אני גאה להיות הערב הזה נציג של 'דגל התורה'. נציגי 'דגל' השתתפו בכל הדיונים על ה'ספורטק' והערב הציגו חזית אחידה נגד התכנית בהוראת גדולי ישראל. נצטרך לעשות 'בדק בית' על אותם נציגים שבחרו להיעדר מן ההצבעה. התכנית במתכונתה הנוכחית מתכון מושלם להגברת חילולי השבת בירושלים - אנו נמשיך להיאבק בגאון כהוראת רבותינו.
בלעדי! הקולות מתוך הסערה שהתחוללה בעיריית ירושלים במהלך ההצבעה: אליעזר רוכברגר, תקף את ברקת ואמר: "יש 150 אלף תושבים שהנבחרים שלהם רוצים להגיע להידברות איתך - למה אתה לא רוצה וזורק אותם בלי לשמוע אותם ולהתיחס אליהם ולהקשיב לצרכים שלהם"?  ישראל קלרמן, תקף את ברקת במהלך הדיון ואמר: בשיחות בינינו אמרת מפורש שהמגמה ללכת להידברות, פתאום גילינו שבהחבא זה נכנס לסדר יום ובא להצבעה לא בהידברות אלא בהתגרות - כך לא מתנהגים עם שותפים".
מועצת גדולי התורה של 'אגודה' בהחלטות דרמטיות!
מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל מכריזה מלחמה על הסמארטפונים: במסמך ההחלטות של המועצה פוסקים האדמו"רים כי אין לקבל לבתי ספר ילדים אשר להוריהם טלפון לא כשר. בנוסף, נקבע כי "אין לסמוך כלל על מחזיקי מכשירים לא מאושרים בענייני דת וכשרות ועבודת הקודש".
ליברמן בראיון סוער: "אנחנו לא נגד הלכה, אנחנו בעד ההלכה, אישתי ובתי הן נשים דתיות לחלוטין. אנחנו לא נגד הדתיים. היהדות שלי שונה, אני מאמין שאפשר להיות יהודי טוב. אנחנו חייבים להבין שמה שקרה פה בבחירות האחרונות המפלגות החרדיות לא לקחו שבועיים, לא ציפיתי שהם יקבלו את כל הדרישות שלנו, הם הלכו על 100 אחוז בלי להשאיר לנו כלום, זה אחת הטעויות".
מכשרים: 050-2938369

מבזקים - מפה ומשם


רבה הראשי של אמסטרדם הרב אריה רלב"ג התפטר מתפקידו
----------------------
הכותרות החריפות הבוקר ביומונים על ה'ספורטק': 'יתד': "צלם בהיכל! חרפה: עיריית י-ם אישרה את תקציב הספורטק. הקמת המיתחם תהווה פירצה נוראה בפלטרין של מלך". 'המודיע': "כאב עמוק ואכזבה בציבור החרדי".
 ----------------------
אתר 2525: פעוט כבן חצי שנה איבד את ההכרה במהלך השינה אצל המטפלת ברחוב סעדיה גאון בבני ברק, מתנדבי איחוד הצלה מסניף 'בני ברק' ביצעו בו החייאה מוצלחת ולאחר שחזר דופק הוא פונה לבית החולים במצב קשה אך יציב.
 ----------------------
המשך הכותרות הבוקר: 'המבשר': "סערה מהחלטת ראש העיר. יוסי דייטש: ברקת שדוגל בהידברות רמס כל נסיון להגיע להבנה, אנו נמצא כל דרך אפשרית להערים קשיים ולמנוע את הקמת הפרויקט".
----------------------
כינוס המועצת של אגו"י: 'המודיע' ו'המבשר' - כתבה בעמוד שער + מודעת קריאת קודש ומודעת תקנות והוראות. 'יתד' - סיקור על ההתכנסות בעמוד 3.
 ----------------------
הקול החרדי': בנו של אחד האדמו"רים הותקף הלילה באלימות על רקע לאומני בכיכר צה"ל בדרך לכותל, בן האדמו"ר שחיפש אנשי ביטחון בכדי לדווח להם מצא אותם רק בכניסה לשוק שכם.
 ----------------------
 צפי לפינוי אלים ברמת בי”ש ג'. גבאי בית הכנסת בראיון לסקופים מתוך הקראוון: בשבילנו זה להיות או לחדול, לא נאפשר פינוי בשום אופן. ההחלטה על הפינוי היא פוליטית.
 ----------------------
 שלזינגר בבח"ח: אב קיבל sms מבנו (19) שהוא במצוקה, צלצל למשטרה שם בוצע איכון שגילה שהנייד נמצא בישיבה. שיטור משולב איתר אותו שם והוא הכחיש ששלח את ההודעה לאביו. הוא נלקח לתחנת המשטרה לגביית עדות.
 ----------------------
היום בשעה 14:20 בשידור חי בתוכנית זמן האוויר של מנחם טוקר ב'קול חי' יתארח הצלם שלומי כהן מאתר כיכר השבת. ומתנצל על התמונה של האדמו"ר מגור שהגיע למימדים גדולים.
 ----------------------
בדיון שנערך היום (ד)  בועדת החינוך של הכנסת לאישור תשלומי הורים קרא יו"ר הועדה ח"כ יעקב מרגי למשרד החינוך להוביל מהלך לביטול תשלומי ההורים.
יור הועדה אמר "אני מצביע היום בלב כבד" יש לבטל את תשלומי ההורים ולהעבירו כמס פוגרסיבי בתוך דמי הביטוח הלאומי
תשלומי ההורים הם התורם העיקרי לאי שוויון במערכת החינוך המנציח את הפערים בין אלו שיש להם לאלו שאין להם באם משרד החינוך לא יקדם את החוק ועדת חינוך תוביל את מהלך החקיקה בנושא
 ----------------------
 אבי גרינצייג בטוויטר:‏ראשוני! בפעילות חבר מועצת העיר ירושלים הרב אליעזר ראוכברגר, מתכנסת כעת הועדה בעירייה לאשר הפעלת גני ילדים לציבור החרדי בשכונת קרית יובל.
 ----------------------
מחאה אמש פורסמה תמונה של האדמו"ר מגור שליט"א שמגיע לכינוס מועצת גדולי התורה כשהוא ראה שמצלמים אותו שם את ידיו שיסתירו אותו מהצלמים , כמה שעות לאחר מכן פורסמו תמונות של קבוצת לייצנים עם ידיים על הפנים כשהם צוחקים מהאדמו"ר מגור שליט"א .
 ----------------------
'ערוץ 10': ליצמן הורה להרחיב את שעות הפעילות ב'טיפות חלב' בב"ב בגלל אפלייה לטובת החרדים. מ. הבריאות: "כל עיר עם אחוז ילדים דומה זכאית לאותם תנאים
 ----------------------
'ערוץ 10': המשטרה אוטמת ברגעים אלו בגבל מוכאבר את בית המחבל שביצע את הפיגוע בבית הכנסת בהר נוף ירושלים.
 ----------------------
סגן ר"ע ירושלים ישראל קלרמן לקאהן וחכם ב'קול חי': "אני כועס על ניר ברקת ואני לא מבין אותו, פניתי אליו לפני ישיבת המועצה - ואמרתי לו שאני מוכן להיות יועץ שלו. אם הרבנים יורו לנו להפגין - נצא לרחובות".
----------------------
ברכת מזל טוב לעורך הראשי ב'כיכר השבת' חיים אילוז להולדת הבת.
 ----------------------
אתר 'קול חי': ארגון חדו"ש פנה ליועץ המשפטי לממשלה לבחון את חוקיות החלטת מועצת גדולי התורה שמתנה קבלה לעבודה בהיעדר אינטרנט מסונן.
----------------------
הסקופים: מועצת עיריית ירושלים אישרה את תכנון הספורטק, ברוב גדול ובהתנגדות הנציגים החרדים, שחלקם לא השתתפו.
 ----------------------
גירא ב'קול החרדי': חברי המועצה החרדים שנעדרו: רוזנשטיין, הלפרין, הלברשטאם ואפשטיין.
 ----------------------
אביגדור ליברמן לגלסנר ב'קול ברמה': "מי שחושב שהוא יפתור על חשבוני את הבעיות שלו טועה. מסיתים נגדינו, אנחנו לא נגד ההלכה, אני גר ביישוב שמחציתו דתי, אשתי ובתי דתיות לחלוטין".

להמשך המבזקים כנסו כאן:

מהדורת חצות של סוכנות הידיעות "חדשות 24"

סערת אישור ה'ספורטק' - נחמניאל סבן חבר מועצת העיר ירושלים מטעם ש"ס תוקף בחריפות את ההיעדרות התמוהה של חברי המועצה החרדים, רוזנשטיין, הלפרין, הלברשטאם ואפשטיין.
הפיגועים בימים האחרונים - חבר מרכז הליכוד דב הר שפי בראיון נרחב על האווירה כעת ברחבי יו"ש, ועל כינוס מרכז הליכוד באריאל בצל הפיגועים בו דנו נגד הרס הבתים בבית אל, והאם הם חוששים מכך שמבצעי פיגוע הירי אמש עדיין לא נתפסו?
אנטישמיות גם באוקראינה - הרב הלל כהן יו"ר הצלה אוקראינה בראיון: " אלמונים הציתו את האמבולנס של 'הצלה אוקראינה', אמבולנס שסייע למאות מקרים רפואיים במהלך השנה ובימי ראש השנה באומן, מסתמן כי הרקע אנטישמי היות ויש כיתוב בעברית על האמבולנס והוא מזוהה כמותג יהודי".
מחאת הסרדינים שהופנתה להסתה נגד הציבור החרדי -  אלי ישראלי יו"ר ועד הורים במועצה האזורית ברנר בראיון נגד כלי התקשורת שגררו את זה למאבק נגד הציבור החרדי שגם סובל לדבריו מצפיפות בכיתות, המאבק מייצג את כלל המגזרים, ויש לנו תמיכה גם של הח"כים החרדיים.
ולקראת הילולת ה'אור החיים' החל ממחר בערב - הרב ישראל אלחדד קורא להגיע ולפקוד את הציון הקדוש בהר הזיתים למרות המתיחות הביטחונית, ומספר על הקשר הרוחני של מרן הבעל שם טוב עם בעל ה'אור החיים', והיחס של הציבור החסידי לספרו ודמותו של ה'אור החיים' הקדוש.
להאזנה לראיונות במלואם חייגו 0508002424 שלוחה 1 או במספר 0502938366 שלוחה 1 שפתוח מכשרים

מגזין הלילה ב'הנייעס החרדי':

׳הפרלמנט׳ • עם העיתונאים שמעון ליברטי, מענדי גרוזמן ואבי שיף. והערב: סערת הספורטק החרדים שוב התקפלו? למה הנציגות הארצית לא מדברת? מה דרעי מרוויח מהשרירים בנושא הגז נגד ביבי? וגם: במה לא דנו במועצת החסידית?
סערת הספורטק- חבר מועצת עיריית ירושלים נחמניאל סבן בראיון: "אנחנו כסיעת ש"ס עשינו כהוראת גדולי ישראל, מתפלא על החברים שנעדרו, אם היה דיל עם ברקת זה חמור הרבה יותר!". ומה עם סגן רה"ע אפשטיין שנעדר? והאם יש קשר בין ההצבעה לטיעוני ברקת בנושא?
הרב ברלנד יוסגר לישראל- עו"ד שרון נהרי פרקליטו של הרב ברלנד בראיון: "עדיין קשה לדעת מה לוח הזמנים להסגרתו של הרב לישראל, אנחנו שוקלים לפנות בעירעור נוסף לביה"ד הבינלאומי בהאג". האם כעת הוגבלה תנועתו של הרב בתוך הולנד? מדוע עד עתה לא הגיע האב לישראל לאחר שמכחיש לחלוטין את החשדות נגדו? ומה יהיה קו ההגנה בהמשך?
גל פיגועים בבנימין וביו"ש- אבי רואה ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע בראיון: "יש כאן עליית מדרגה בחסות הרמדאן וההקלות שנתנו לערבים בגלל הרמדאן, יש הסתה תמידית בכלי התקשורת הערבים, זה מביא לרצח של יהודים! הרשות הפלסטינית מתגמלת משפחות של מחבלים, קוראים כיכרות ברמאללה על שמם!". והאם תושבי האזור מרגישים חוסר ביטחון בעקבות הפיגועים?
עדות מזעזעת מזירת הפיגוע- רפאל מוריס תושב השומרון בראיון: "עברנו בכביש דקה אחרי הפיגוע, הרכב היה מחורר והפצועים שכבו על הכביש, מלאכי היה פצוע עם כדור בבטן, הוא התקשה לנשום, לצערי הוא לא שרד. זו תוצאה ישירה של התנהלות המדינה, נותנים פרס למי שרוצח יהודים! צריך לנקום בהם, שיבינו שלא משתלם לפגוע בבעלי הבית!". ומדוע הוא דוגל בעבודה עברית, ומה זה 'שטח פסטורלי מערבים'?
העיתונאי אהוד מאיר 'וואלה' בראיון: "ראיתי אמש סירטון המתעד את הגראי"ל שטיינמן בעת הלימוד בביתו והתרגשתי, בזמן שכולנו חיים בתרבות של חומריות וכסף, הוא שמנהיג עדה ומודל לחיקוי הדבר הכי טוב שהוא יודע זה לימוד התורה, להבדיל רואים מה מענין את אנשי הרוח והתרבות". מה הוא למד על המושג גדולי ישראל? האם גם החילונים יכולים להבין ולהתפעל? מה הלקח שגם חרדים יכולים ללמוד? מה התגובות שקיבל? ואת מי ריגש?
סערת גיוס החרדים למסלולים אשר כביכול מותאמים לציבור החרדי- המרצה הרב ישראל טרופר בראיון: נלחמים בסכנת ריבוי החרדים הטבעי על ידי חילונם בצבא, גם במסלולים המותאמים. מימון הלימודים זה דרך המסיון!. 'הגראי"ל לא תמך בנחל לשומרי שבת'. הרמטכ"ל לשעבר ברק שאף לצבא קטן ומקצועי וביטלו זאת הבאים אחריו!
מתי גולדשטיין מפקד היחידה הבינלאומית של זק"א בראיון מארה"ב: "אנחנו כבר עשרה ימים בתרגיל רב לאומי עם צבא ארה"ב ועם פיקוד העורף, אנחנו מתרגלים רעידת אדמה, מאות חיילים ואנשי המשמר הלאומי משתתפים מאות חיילים, האמריקאים אימצו את ההמלצות שלנו ושילבו אותם בפרוטוקול שלהם". וכיצד חגגו שם יום הולדת ליהודה משי זהב?
להאזנה חייגו 055-980-8000 או 053-5210-400 מקווים כשרים.

ראש הקהל של האהרונים בבורו פארק גזל סאטמארי בסך של כמעט 5 מיליון דולר - לקח הלואה ושיקר בבית דין ולא מחזיר

בטרם ניגש למכתבו של אהרן יוסף ווייס, נספר לכם כי הוא הגיע הבוקר לבית הכנסת של סאטמאר וצעק געוואלד לעיני כל, הוא הגיע עם רכב 'פלניא גזלנא' והזהיר את ההמונים להזהר מן השקרן הזה, מי שלא היה לו לחם לאכול, הוא בנה אותו הלווה לו כמעט 5 מיליון דולר ועתה מתכחש להלוואה

וכך כותב אהרן יוסף ווייס:

ב"ה. עש"ק לסדר "והם יקחו (צוגענומען) את הזהב" שנת תשע"ה לפ"ק
איך שרייב דעם בריעף מוט געוויין, און בעיט אייך גוטע פריינד ליינט דעי שורות פאר מיר, פאר אייך, אייער וועגין, אייער גוטס, אייער וויסן, כדי נישט צו געטרויען פארין בעסטין פראנד און אפילו ווען איר האנדילט מוט׳ן ערליכסטן יוד, ווייל ווען עס קומט צו געלט איז דער יצר הרע אזוי גרויס אז דער אזוי גערופענער כלומר׳דיגער גוטער פראנד אלכסנדר בן ציון ווערצבערגער בן הרה״ח ר׳ יחזקאל ז״ל האט ליגנט געזאגט ביי דין תורה, נישט געשראקן זיך פאר אלקים נצב בעדת קל, ווייל ער האט געוויסט אז איך האב נישט איבערווייז אויף די געלט וואס איך האב אריין געלייגט בתורת הלוואה, ווייל איך בין בימים ההם געוועין אוף פראבעישאן (probation) און איך האב נישט געהאט געהעריגע אונטערלאגע אוף מיין געלט, און ביי מיר צוגענומען ביי די 61 יאהר $4,850,000 אהן הארץ און אהן קיין טראפ רחמנות, בעיט איך אייך האט רחמנות אוף אייך און אייער ווייב און קונדער נישט צו מאכין דעם זעלבין טעות:
א) נעמט נישט קיין שותף; ב) אויב האט איר נישט א אנדער ברירה פארשרייבט אלעס פונקטליך אראפ מוט אונטערשרופט  ביי א יודי׳שן מומחה מוט עדות; ג) טראגט עס צו א ליגאלין איבערזעצער (מתרגם); ד) נאכדעים פירט עס איבער פאר א אדוואקאט (lawyer).
אויב וועט איר נישט אזוי טוען וועט איר זייער וויינען ווען אייער בעסטער פראנד וועט אייך אראפ שלעפין דע הוזן אהן רחמנות. קוקט מוך גוט אהן, איך שטיי יעצט דא פאר דעים מערדער, און קוקט ווי ער לאכט מיר און פנים. ער וועט אייך זאגין איך בין שוין פון לאנג אוס געוואינט אז מען שרייבט אוף מיר. וויל איך אייך דא זאגין אז אוף הרה"ח ר' משה שמואל פארקאש הי"ו, הרה"ח ר' יוסף פנחס סטראלאויטש (מק״י) הי"ו, הרה"ח ר׳ מנחם גרשון לעבאוויטש הי"ו, הרה"ח ר׳ אברהם יודא ראזענבערג הי"ו, הרה"ח ר׳ ישראל וויינשטאק הי״ו, הרה"ח ר' מרדכי שבתי מארקאוויטש הי"ו, האט מען קיין מאהל נישט געלייגט צעטליך, ווייל זיי האבין נישט געהאנדלט מוט קיינעם מערדערליך, פארוואס האט ער מוט מיר געהאנדילט מיטן גרעסטין מאס רציחה? איך האב דאך איהם געבויט, ער איז געוועין א אפגעשמוסענער, געארבייט פאר יענעם ביז די 40 יאהר, און געהאט קוים ברויט אויף הוזן, איך האב דאך איהם אריין געלייגט און געשעפט, אדרבה פרעיגט איהם צו ער האט פארמאגט איין שטיקל ציגל איידער ער איז געשטאנען און ווארט מוט מיר, (חוץ דע ציגל וואס זיין טאטע האט איהם געקויפט א דאך אופן קאפ, ווען נישט וואלט ער יעצט דא נישט געוועין), זייט זייער געווארינט ווייל איך האב יא געהאט הוכחה, נאר נישט גענוג פאר בית דין. - בן ציון ווערצבערגער! טו תשובה, גיב מיר צוריק מיין געלט! בן ציון ווערצבערגער דו ווייסט דעם אמת! בן ציון ווערצבערגער! דו האסט געזאגט שקר ביים בית דין! - בן ציון ווערצבערגער! דו וועסט אפגעיבן דין וחשבון לעיני כל ישראל נאר פאר האנדלען מוט מיר מערדערליך, על אחת כמה וכמה פאר מעשה גניבה, גזילה, רציחה.
הכותב וחותם בדמעות, ואקוה להמושל בגבורת עולם שתחזיר לי המעות בעוד מועד, כי סוף כל סוף לא אצדיק רשע.
אהרן יוסף ווייס

מוטי רביד מנהל מעייני הישועה מתכחש לאמת

video

פרופ מרדכי רביד מנהל בית חולים מעייני הישועה  מכחיש  כי הנהלת בית החולים מעייני הישועה  הדליפו את פרשיית אשפוזו של ראש הממשלה בנימין נתניהו במעייני הישועה, בתכסיס של יחצנות להדליף את דבר אשפוזו של נתניהו  בעקבות פרשיות הרשלנות בו מתים חולים בבית החולים ולנסות לברוח מהביקורת הציבורית  והעדפת החולים לא להגיע לבית החולים.

פרי חיים


בלגיה: 4 מיליון יורו לאבטחת הקהילה היהודית

מאת חים לב

שר הפנים הבלגי יאן ימבון הודיע אתמול כי ממשלת בלגיה תעניק תקצוב לתגבור אבטחה של הקהילות היהודיות במדינה בן ארבעה מיליון יורו.
בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בבלגיה הבהיר ימבון כי התקציב המדובר יעניק סיוע באבטחת מבני הקהילה היהודית, בין היתר באמצעות התקנת מצלמות אבטחה, חלונות מאובטחים ודלתות ממוגנות. התקציב יחולק בעיקר בין שתי הקהילות היהודיות המשמעותיות בבלגיה, בערים בריסל ואנטוורפן.
לדברי שר הפנים, מטרת העברת התקציב לאבטחת הקהילות היא לשחרר את החיילים המוצבים ברחבי הערים השונות. "אם הצעדים שננקוט להגנה על הקהילות אכן יצליחו, נוכל לדון מחדש במספר החיילים שיהיו מוצבים ברחובות", אמר השר.
יו"ר ארגון הגג של יהודי בלגיה ר' רפאל ורנר צוטט הבוקר בעיתון החרדי 'המבשר' כאומר כי "אנו מעריכים ומוקירים את החלטת הממשלה, ומברכים על הוספת תקציב של 4 מליון יורו לתגבור האבטחה, ויחד עם זאת אנו מקווים ובטוחים כי הממשלה תמשיך לדאוג לביטחון יהודי בלגיה ללא פשרות

רב מחבלי הורחק מעירו בגלל מעשים טובים

שורת רבנים בצפון בדקה במשך כשנה טענות שהתקבלו על רב וראש ישיבה, שעל פי מספר עדויות קיים יחסים עם נשים שהגיעו אליו לייעוץ. אשתו של הרב: "אני מכחישה, מדובר ברדיפה של הרב בגלל שכוחו גדל מאוד"
הרב הורחק מהעיר בגלל טוהר המידות: רב מוכר מהצפון העומד בראש ישיבה וראש קהילה, התבקש להשעות את עצמו לאחר שהתקבלו תלונות על יחסים שקיים לכאורה עם נשים שהגיעו אליו לייעוץ. אשתו של הרב, שנאלץ לעזוב את העיר בשלב זה, הכחישה את ההאשמות וטענה כי הסיבה להיעדרות מעבודתו היא רפואית.
על פי הטענות שהתקבלו אצל הרבנים, רב הקהילה וראש הישיבה היה מקיים יחסים עם נשים - חלקן נשואות - במהלך פגישות ייעוץ בעלות "רקע רוחני" איתן. המשטרה המקומית עודכנה בפרטים כדי לבדוק אם יש בהם מימד פלילי, והרב עזב את עירו והושעה.
גורמים המעורים בפרשה אומרים כי שורת רבנים - בהם הרב של צפת, הרב שמואל אליהו - חוקרים את הסיפור כבר שנה. צוות הרבנים הודיע כי מדובר ב"תלונות בנושא טוהר המידות". מהרבנים נמסר כי "בהתייעצות עם גורמים נוספים ועם פסיכולוגים ואנשי מקצוע, התבקש הרב להשעות את עצמו, והוא אכן השעה את עצמו מידית מעבודתו כראש ישיבה".
בשלב זה נאסר על הרב כל מגע עם ציבור, תלמידים ואנשים. "בהסכמתו הוא עזב את העיר עד לבירור העובדות", הוסיפו. המשטרה המקומית עודכנה בפרטים, והרב אליהו עדכן את אנשי הקהילה - שהוכו בהלם כאשר שמעו את המעשים המיוחסים לרב.
אשתו של הרב אמרה בשיחה עם חדשות 2 :"אני מכחישה, מדובר ברדיפה של הרב בגלל שכוחו גדל מאוד בעיר". לדברי אשת הרב, הוא "נמצא כעת במנוחה אחרי צנתור שעבר" מחוץ לעירו.

בג"ץ עצר את מינויי ש"ס


נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, בדיון בנושא הכרת משרד הפנים בגיור עצמאי בישראל: "האם על ידי החלטת ממשלה אפשר ליצור מונופול על הגיור?"

הרב שאול פרבר, העומד בראש עמותת עתים והעותרת מרטינה רגצ'ובה
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, בדיון בנושא הכרת משרד הפנים בגיור עצמאי בישראל: "האם על ידי החלטת ממשלה אפשר ליצור מונופול על הגיור?"


בדיון שהתקיים היום בבג"ץ דן הרכב שופטים מורחב במספר עתירות שהוגשו על ידי מתגיירים שהתגיירו בבית הדין בראשות הרב קרליץ שליט"א בבני ברק, אחד מבתי הדין האורתודוכסיים הגדולים והמוכרים בעולם היהודי, בבקשה כי המדינה תכיר בגיורם לצורך מרשם האוכלוסין.

"עמותת עתים, מלווה מתגיירים מרחבי העולם, שמתוך רצון לקשור גורלם בעם היהודי ומדינת ישראל פונים להליכי גיור. בהעדר מענה ממערך הגיור הממלכתי, חלקם פונים לגיור עצמאי על מנת להשלים את הגיור ולהצטרף לעם היהודי". כך על-פי הרב שאול פרבר, העומד בראש עמותת עתים.

במסגרת הדיון שאלה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, את באת כוח המדינה, עו"ד יוכי גנסין, "האם על ידי החלטת ממשלה אפשר ליצור מונופול על הגיור"? כמו כן ביקשו השופטים הבהרות מהמדינה היכן מצוין בחוק שרב עיר או הרב קרליץ אינם יכולים לגייר וכן ניסו להבין מדוע ישנם קריטריונים של משרד הפנים להכרה בגיורים שנערכו בקהילות חו"ל, אך לגיורים עצמאיים שנערכים במדינת ישראל לא ניתן כל פתרון.

לדברי עו"ד אלעד קפלן, מנהל המחלקה למדיניות ציבורית ומשפטית בעמותת עתים, שהייתה בין הטוענות בדיון, "הגיורים המדוברים מוכרים על ידי כל העולם היהודי בארץ ובחו"ל, למעט פקידי משרד הפנים. לו הגיורים האלו היו נערכים באותו אופן בכל קהילה יהודית ברחבי העולם, אזי הם היו מוכרים על ידי משרד הפנים, אז למה הם אינם מוכרים כשהם במדינת ישראל?!"

פרופ' אביעד הכהן, בא כוחה של עתים, "חוק השבות נועד להכיל כמה שיותר אנשים ולא להדיר אותם, ולכן, כל אדם שעבר תהליך גיור בבית דין שפועל על פי ההלכה, בין אם במסגרת ממלכתית או לא, הוא יהודי לכל דבר, ועל המדינה להכיר בו בשל צרכי חוק השבות. בכך תמנע אונאת הגר, שהינה אחד מהאיסורים החמורים בעולמה של תורת ישראל".

ביקורו הרבי הריי''ץ מליבאוויטש בוורשה ב-1931להלן קטע מעיתון "ראדיא", עיתון יידי שיצא לאור בורשה, מיום 26 ליוני 1931, המסקר את ביקורו הרבי הריי''ץ מליבאוויטש בוורשה באותם ימים.

ההוראה שיש ללמוד מחג הגאולה י"ב תמוז

video

הטיפ היומי


הוידאו היומי

video

*סיכום השיחה היומית*

הפירוש הפשוט במ"ש ברביעי דפ' בלק "מראשצורים אראנו ומגבעות
אשורנו" הוא האבותואמהות, אבל מזה שכל אחד נק' "בן אברהם יצחק ויעקב", וכל אחת נק' "בת שרה רבקה רחל ולאה", מוכח שבכאו"א נמצאים ה"אבות ואמהות"! ואדרבא- זהו העצם והפנימיות שלהם, וחכם, שלא מסתכל על חיצוניות הדברים, רואה זאת. והרי יהודי הואלמעלה מזמן ומקום, שלכן תובעים ממנו לאלהתפעל מזמן ומקום - "עם לבדד ישכון ובגוים לאיתחשב" - עד שהגוים מברכים אותו, כמ"ש בפ' בלק. וההוראה: יש לדעת שגם יהודי בזמננו, ה'תשל"ב, קשור, עד שזהו החוזק שלו, עם ה"אבותואמהות"! ומזה, שיהודי הוא בעצם למעלה מןהטבע, מובן גם שזוהי שטות שאין כמוהשבשר-ודם יחליט שכחות אלו שלמע' מן הטבעילכו לגוי!

משיחת י"ג תמוז ה'תשל"ב

היום יום יד תמוז - בציור


היום יום יד תמוז


ווארטים - למחר


"בכל רגע של החלטה, הדבר הטוב ביותר לעשות הוא הדבר הנכון, הדבר הבא הכי טוב לעשות הוא הדבר הלא נכון והדבר הגרוע ביותר לעשות הוא לא לעשות כלום."

בחור רווק, בן 18 ממשפחה טובה, נעלם למשך מספר ימים.
לאחר מספר ימים הוא חוזר הביתה נסער ושקוע במחשבות, אך עם ברק בעיניים.
אמא: איפה היית למען השם?
הבחור: אל תשאלי...
אמא: אני כן שואלת, ספר, מה קרה?
הבחור: לא יודע מאיפה להתחיל...
אמא: מההתחלה, לאן נעלמת ביום ראשון בבוקר?
הבחור מגרד את מצחו ומרצין: אהממ... נתחיל בזה שיריתי במישהו למוות.
אמא צונחת אל הכסא: מה??? אתה ירית? אני לא מבינה כלום!!
הבחור: כן, מה שאת שומעת, זה היה סודני מכוער בשוק התקווה, הוא ניסה לחנוק מישהו ולשדוד אותו, לא היתה לי ברירה, מישהו נתן לי ביד אקדח והשתמשתי בו...
אמא: אוי ואבוי, אני לא מאמינה, רבונו של עולם!!
אבא: מה אתה בכלל עושה בשעה כזאת בשוק התקווה?
הבחור: כלום, אני אוהב לראות ולהתעניין בשלום אנשים.
אבא: מקומך בישיבה! אתה רואה לאן מגיעים כשיוצאים לרחוב?
הבחור: לא היתה לי ברירה, הגיע לו למות.
אבא: סתום פיך טיפש, בכל אופן, מה עשית אחר כך? איפה למען השם בילית שלושה ימים?
הבחור: אז ככה... התחילה מהומה, ראיתי משטרה מתקרבת וברחתי כל עוד נפשי בי.
אבא: לאן ברחת?
הבחור: רצתי לתחנה המרכזית, עליתי על אוטובוס בלי להסתכל, ומצאתי את עצמי באילת... שם שהיתי כל הזמן, פחות או יותר.
אבא בעיניים פעורות: באילת?! מה יש לבחור ישיבה לעשות במקום כזה? איפה אכלת? איפה ישנת?
הבחור משפיל מבט: טוב, זה מביך...
אבא: ספר לי הכל, עכשיו!
הבחור: מישהי הזמינה אותי לביתה.
אבא: רחמנא לצלן! מה זאת אומרת "מישהי"? בת משפחה אולי יש לנו שם? יהודיה כשרה אולי?
הבחור: לא היתה לי ברירה, שמחתי שיש לי מקום לאכול ולישון.
אבא: אני לא מבין, איך פתאום מישהי מזמינה אותך לביתה? הסיפור נשמע לי רע מאוד!
הבחור: טוב, זה היה סיפור מוזר, איך שהגעתי לאילת ידעתי שאני בברוך. בלי להכיר כאן אף אחד, בלי שתהיה לי אגורה שחוקה, לא ידעתי לאן לפנות, ישבתי סתם על הברזלים מול צומת הבנקים בכניסה לעיר, נשרף מחום השמש...
אבא מסנן בתסכול: מיין בחור׳ל אין אילת, כאחד הריקים ממש, לא ייאמן כי יסופר... המשך נא!
הבחור: בקיצור, היתה שם קבוצת בחורות, חילוניות כמובן, שעמדו שם ליד הכספומט, ניסו למשוך מזומנים ולא הצליחו, ואני עזרתי להם.
אבא: למה הן צריכות את עזרתו של השבבניק׳ל שלי?
הבחור: הם לא הסתדרו, לקח להם המון זמן, אנשים שעמדו אחוריהם רטנו ניסו לדחוף אותם ולעקוף אותם בתור, ואני קפצתי מיד והגנתי עליהן, עזרתי להן להסתדר, הן היו אסירות תודה והכי נחמדות בעולם...
אבא: איך אתה מדבר? אלו מצוות אתה מחפש לעצמך, הא? מה יש לך להתקרב בכלל לשיקצות כאלה, במקום לחפש איזה בית מדרש וללמוד דף גמרא?! עבירה גוררת עבירה!
הבחור: הרגשתי שזה הדבר הנכון לעשות.
אבא: כן כן, יצר הרע מתלבש במצוות, ילדון! מה עשית הלאה?
הבחור: אחת הבחורות הזמינה אותי לביתה.
אבא: אוי ה' ירחם!
הבחור: בילית שם מספר ימים, הכרתי את המשפחה שלה, ו... ואתה יודע מה עוד?
אבא ואמא מחווירים כסיד.
הבחור: היא אפילו הציעה לי להתחתן איתה.
אבא ואמא: לאאאא!!
הבחור: והסכמתי.
אבא ואמא: לאאאאא!!!
הבחור: והתחתנתי.
אבא ואמא פונו לבית החולים מחשש התקף לב.
ועד היום הם לא מבינים איך דווקא הבחור הזה הפך למשה רבינו.
"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו: ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול: וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר: ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן: ויבואו הרועים ויגרשום ויקם משה ויושיען וישק את צאנם: ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מיהרתן בא היום ותאמרנה איש מצרי הצילנו מיד הרועים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן: ויאמר אל בנותיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם: ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפורה בתו למשה".

פשלה של 'המודיע'

זה מוכיח כי על אף שמשקיעים כל כך הרבה בלבדוק שוב ושוב וכמה אנשים, אי אפשר לברוח מפשלות

בסוד שיח - בלק

מאת שאול שיף

תלמידיו של בלעם : מקום מיוחד בין נביאי העולם המודרני ואדמו"ריו תופסת האליטה האינטלקטואלית שהפכה למצפן ומצפון האומות. בין הבולטים שבהם מצאנו את תלמידיו של בלעם. עליהם אומרים חז"ל , שהם בעלי "עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה" [אבות ה' י"ט ].  ' רוח גבוהה' הוא האגו המנופח,  'נפש רחבה' כדברי הרמב"ם השחיתות שבחייהם האישיים והמשפחתיים והקלות בה הם ראו את עצמם זכאים לכך. 'עין רעה' מתבטאת בקנאה מקצועית, אך בהקשרו של בלעם הנביא "שתם העין" היא הראייה הפוליטית המעוותת. אתונו של בלעם ראה , והוא לא ראה ! בספרו "אינטלקטואלים" , ניסה פול ג'ונסון לחשוף את הצללים שבחייהם הזוהרים של כמה מהדמויות הגדולות והנערצות ביותר בעולם התרבות. האינטלקטואלים שלכאורה כה נלחמו לחופש ולערכים, הפכו למשרתיו של בלק, בייחוד של בלק הקומוניסטי. בעיני, הדוגמה הבולטת ביותר , תוארה על ידי ארתור קסטלר בביוגרפיה המופלאה שלו. היא "מאירה" את דמותו של אחד מאלילי התרבות וקדושי התיאטרון , ברטולט ברכט. כאשר בת חסותו, קרולה נהר הקומוניסטית נסעה לרוסיה, וללא עוול בכפה נאסרה במוסקבה, לא הרים ברכט יד כדי להצילה או לעזור לה. "אם נדונה, וודאי היו הוכחות מוצקות נגדה" קבע. בתלמידיו של בלעם התקיימו דברי המקונן "נביאיך חזו לך,,, משאות שוא ומדוחים" [איכה]. עלינו להתפלל (משלי) "שוא ודבר כזב הרחק ממני". השוא והכזב - בפרפרזה  לפרושו של המלבי"ם - של דרכי תלמידיו של בלעם "האורגים קורי עכביש והחוזים משאות שוא ומדוחים". {פרופסור שלום רוזנברג‎ }
***
 שמעתי מנכדו של הגאון הרב ישראל יצחק פיקרסקי ז''ל, שאמר, כי שאלה שאל הרב ז''ל, וחזר עמה אצל גדולי ישראל, ולא היה בידם, אך כאשר שטח שאלתו אצל כ''ק מרן ה''לב שמחה'' זצ''ל, נענה מיד, מיניה וביה. וכך היתה שאלתו : איתא בגמרא [מגילה ה' ע''ב] ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת. אמר, הואיל ונדחה ידחה.
ושאל הרב ז''ל, אם תשעה באב חל להיות בשבת, ממילא גם שבעה עשר בתמוז חל להיות בשבת, ומדוע לא ביקש רבי לעקור י''ז בתמוז שחל להיות בשבת? ותירץ לו ה''לב שמחה'', כי צום תשעה באב, הוא על חורבן בית המקדש, וצום שבעה עשר בתמוז, הוא על ביטול התמיד, ומכיון ובנין הבית לא היה דוחה שבת, לכן ביקש רבי כי גם חורבן הבית לא יהיה דוחה שבת. ברם, קרבן התמיד היה דוחה שבת, לכן מן הדין שצום שבעה עשר בתמוז, שהוא על ביטול התמיד יהיה דוחה שבת, ולכן לא ביקש לבטלו. [ מתוך
פרפראות פאר / ישראל יוד ]
חטאתי כי לא ידעתי: ר' חיים מצאנז שאל רב אחד ממעריציו, מדוע אין הוא מתעניין בגורלו המר של פלוני מתושבי עירו. ענה לו הרב: לא ידעת כלל על מצבו הרע. נזף בו ר' חיים ואמר: אצל בלעם נאמר "חטאתי כי לא ידעתי", ולכאורה קשה, אם לא ידע במה חטא? משמע שאי ידיעה היא עצמה חטא. רב או אחד מבני עליה צריך לדעת על כל עוול וקיפוח, על כל מר ומצוק. הוא צריך להרגיש דברים מעין אלה, ואם אין הוא יודע וגם אינו מרגיש הרי זה פגם וחטא.
שבת שלום ומבורך, ויום שבעה עשר בתמוז יהיה לנו ליום שמחה וששון, ויקרב התמיד כימי עולם וכשנים קדמוניות.

הרבו בתפילה


גלויברמן נפרד מדנינו

השבוע ביום י"ב בתמוז חג הגאולה של הרבי הריי"ץ. הגיע הרב יעקב גלויברמן לידידו מפכ"ל משטרת ישראל רב ניצב יוחנן דנינו, כדי להיפרד ממנו. לרגל פרישתו מהתפקיד. כידוע מר יוחנן דנינו נולד בי"ט בכסלו. וקיבל גם מכתב ברכה מהרבי לרגל יום הבר מצווה שלו. מר דנינו עומד בקשר הדוק מזה שנים רבות עם ידידו הרב יעקב גלויברמן.  שהעניק לו תמונת הרבי מליובאויטש עם הקדשה מיוחדת לפרישתו מהתפקיד הרם והחשוב.

הלב נקרע - האבא של מלאכי רוזנפלד הי"ד שר בהלויה ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה

video

האדמו"ר מרחמסטריווקא בדרך להונג קונגהרב דוד לאו מספיד

video

נא לא לצלם
פדיון פטר חמור

video
video

הילולת הרה"ק מצאנז קלויזענבורג - תמונותלגלריה כנסו כאן:

רוקדים עם החמור

video

סיור בסביבות ציון דוד המלך בירושלים

לאחר שבשנים האחרונות מספר פעמים ביקשו מדינות שונות אחיזה בציון דוד המלך הממוקם בהר ציון בירושלים, פתח הרב יוסף ברגר, ביוזמה להזמין לסיורים בהר ציון יהודים מכל רחבי העולם, במהלכן הוא מביא מקורות לאמיתות הימצאו של דוד המלך בשטח הציון והחשיבות המיוחדת של המקום העתיק והמופלא לעם היהודי.

תוך כדי סיור מספר הרב ברגר על אלו שניסו להיכנס לשטח המערה הממוקמת מתחת למצבה בהר בתקופת העות'ומאנים וקודמיהם ולא הצליחו לצאת, ומצד שני על אלו שנכנסו ויצאו לשלום, תוך כדי שהם מספרים את אשר ראו בשטח המערה הכוללת את קברו של דוד דוד המלך ע"ה יחד עם שאר מלכי בית דוד.
נציין שהציון ממוקם במרחק של עשר דקות הליכה מהכותל המערבי, ונמצאים בנו דוד המלך, שלמה המלך ועוד תשעה ממלכי בית דוד. וגדולי ישראל רבים הגיעו במיוחד לארץ ופקדו את הציון, כפי שמתאר הרה"ק בעל 'מנחת אליעזר' ממונקאטש: " טוב לילך בראשונה להר ציון, ירכתי צפון טמונים קברי מלכי בית דוד, כי מי בראש דוד בראש, הוא המלך המשיח אשר אליו לבבנו שואף זורח. ולאו אורח ארעא לאותובי דעתא מאבראי בשארי מקומות הקדושים טרם יבקרו בהיכל כבוד המלכות ".

לתיאום ראיון עם הרב ברגר ניתן להתקשר אליו ישירות למספר 0548455798

הרב ברגר פוקד את הציון מספר פעמים בשבוע לצורך תפילות במקום הקסום, אליו הוא מזמין גם אותך, על מנת שרבים יזכו וידעו על המקום הקדוש השוכן בקרבת שריד בית המקדש, הכותל המערבי.

תולדות הרב עובדיה יוסף

video

נר בכל יום שלישי