רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 22 במאי 2015

נצחון אדיר לר' חיים מאיר האבא ר' ישראל סגר את בית הכנסת של ויזניץ ברחוב 51 בשבתות ומחייב את כולם להתפלל אצל בנו - מכת קשה לשטנגר

הם חשבו כי יבנו מרכז משלהם ויהיה מעתה מרכזים נפרדים בבורו פארק, האחד של ר' חיים מאיר ברחוב 53 והאחר ברחוב 51 שם ישלוט שטנגר דרך יעקב מרדכי שינהלו את המקום, אבל המכה הגיעה ממקום לא צפוי, השבוע הודיע הרבי ר' ישראל כי הוא סוגר את בית הכנסת ברחוב 51 בשבתות, המקום יהיה פתוח באמצע השבוע בלבד, והוא מחייב את כולם להתפלל אצל בנו ברחוב 53 שם המרכז של ויזניץ לשם יגיע ר' ישראל כשיהיה בניו יורק

ההודעה הזו היא מכה קשה ואנושה לאלו שלחמו בר' חיים מאיר בשליחותו של שטנגר המשרת בזה את האח הצעיר יעקב מרדכי המבקש לדרוס את אחיו ולחסל אותו בדרך למלוכה העתידה, מעתה יש רק בעל הבית אחד לויזניץ בניו יורק וזה ר' חיים מאיר הבן הגדול של ר' ישראל, ומי שינסה לפגוע או לקלקל, ר' ישראל הבטיח מלחמה בו ובכל הכח

כתב עיקול נגד האדמו"ר מניקלשבורג-מכליסטן שבינתיים החליט כי הוא מצפצף על בית דין - הוא ניצח בערכאות של עכו"ם

המארשל (הוצאה לפועל) זרק אותם והעביר את המקום לידי האדמו"ר מניקלשבורג מונסי, והוא מינה שם אנשים חדשים. המסולקים מיהרו לבית הדין של מכון והוראה וקיבלו 'עיקול' האוסר על האדמו"ר ר' מיכל לייבאווישט מניקלשבורג לעשת כל שינוי במקום עד לדין תורה, אבל הוא צוחק מהם, מפני שהוא זכה בבית המשפט, שם נקבע כי המקום שלו. הוא צפצף על כתב סירוב והוא מצפצף על העיקול שאין לו כל ערך מבחינה משפטית

האדמו"ר ר' מיכל לייבאוויטש ממהר לקבוע עובדות, ובינתיים מתעלם מן העיקול, הוא לא מתייחס אליהם מתוך חשבון שיצעקו עד שימאס להם

מנהלי 'בת מלך' החליטו לצאת למלחמה גדולה באדמו"ר מניקלשבורג מונסי

יום חמישי, 21 במאי 2015

ההוצאות של הרב דוד לאו שהמדינה שילמה עליהם

מאת איש הרבנות הראשית

להלן ההוצאות לשנת 2014 של בעל היתר המכירה והרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שעליהם קיבל החזר מהמדינה:
התקנת אמצעי מיגון ואבטחה בבית הרה"ר לישראל  26,727 ש"ח.
שתיה קרה לישיבות עבור הרה"ר לישראל 2,998.38 ש"ח.
תוספת לסוכה של הרה"ר לישראל  6,828.31 ש"ח (התוספת נצרכת בשל הציבור הגדול שמגיע אל התפקיד ולא אל הרב).
בד לסוכה מצויר עבור סוכת הרה"ר לישראל 2,945.28 ש"ח.(בהוצאה זו זכה הרה"ר לישראל לקיים מצוות משלכם).
תוכנה למאגר כותר עבור הרה"ר לישראל 1,534 ש"ח.
300 תמונות של הרה"ר לישראל 10,200 ש"ח.
לינה בכפר הנופש כינר 476.72 ש"ח.
טיסת הרב לאו לפולין 2,301.60 ש"ח.
החזר הוצאות טיסה לאילת 740 ש"ח.
עדכון לגירסת אור חכמה 5,110.05 ש"ח.
כיבוד לחג הפסח לאורחים שבאים לרה"ר 9,998.24 ש"ח.
התקנת תשתית למקרר ברכב הרה"ר 767 ש"ח.
מגרסה ללשכה 1,652 ש"ח.
לימוד אנגלית פרטני לרה"ר 4,039.99 ש"ח.
מעטפות עם לוגו לרה"ר 2,832 ש"ח.
אגרות ברכה לשנת תשע"ה 2,053.20 ש"ח.
ארוחות הרב לאו ר"ה ושבת שובה 3,200.16 ש"ח.
כיבוד עבור חול המועד סוכות 9,760.87 ש"ח.

מכתבים קצרצרים


ה'תורה' החרדית משתנה בהתאם לאילוצים פוליטיים ואנוכיים ולא אילוצי הזמן
ראינו בחיים הרבה שינויים, אבל אפשר להסביר זאת בשל פגעי או אילוצי הזמן. בעבר נסעו על סוס ועגלה והיום לא נראה עוד דבר כזה, גם הענוים והמסתפקים במועט נוסעים ברכב, נולדתי לדור שעדיין לא היה פריג'ידר וטלפון, היו קונים כל יום קרח, ראו הרבה סוסים ועגלות, עופות היו קונים חיים הולכים לשוחט ומשם לפליקר למרוט את הנוצות ואחר כך היה עסק שלם עם להכשיר, כשאכלת חתיכת עוף בשבת או בחג הרגשת משהו מיוחד עבדת קשה על זה. היום הכל השתנה, נשות זמנינו כבר לא יודעות איך וכיצד מכשירים, ומעטים נותרו מי שעדיין שוחטים אצל שוחט פרטי, רוב רובו של הציבור חי בעולם חדש שהשתנה מן הקצה אל הקצה, ולכן גם הרבנים כמעט ולא חיים עוד את העבר, שהיו יושבים והיה תור של נשים או גברים עם עופות או בשר, שאלות על גבי שאלות, היום הבעיות הן אחרות, הזמנים השתנו וכך גם אילוצי החיים, והשאלה שאני מציב כאן, האם אילוצי הזמן והטכנולוגיה הם ששינו את הדברים או שמא ישנם דברים שהשתנו בשל אילוצים פוליטיים ואנוכיים

התירו מקסימום של תמיכה ממשלתית בניגוד להוראת אותם גדולים שזעקו שזה ימיט חורבן
אני מקדים שהנושא היה בוויכוח קשה בין גדולי ישראל, קחו לדוגמא את הרבי'ס מחב"ד וצאנז-קלויזנבורג הם מלכתחילה טענו כי יש לקחת מאה אחוז מן הממשלה מפני שככה יהיה בסופו של דבר, והם צדקו, הם ראו למרחוק ולכן רשמו את מוסדותיהם בממלכתי דתי ולא בחינוך העצמאי. אבל בואו נחזור לאותן ימים של הוויכוח הזה, גדולי ישראל שהתנגדו טענו כי אסור בתכלית האיסור להיות תלויים בממשלה מפני שאינך יודע מה יקרה, יבא יום ותקום ממשלת יאיר לפיד שתרצה לעקור את מוסדות החינוך החרדים ואנו חייבים להיות ערוכים פיננסית למצב הזה, ולכן אין לקחת יותר מארבעים וחמשה אחוזים את הרוב יש להביא לבד. מאוחר יותר בשל לחצים תקציביים, ויותר נכון בגלל שהחכי"ם לא רצו לנסוע לחוץ לארץ להביא כסף ל'חינוך העצמאי' נאלצו להתיר 65 אחוזים, אבל מכאן ואילך לא היתה החלטה מעולם כי מותר לקחת מאה אחוזים, זה הפך להיות מותר בשל תחרות פנימית, בעת שהקימו את 'דגל התורה' אברהם רביץ לא רצה להיות שנורר ללכת לדאוג להביא כסף, אז הוא לחץ שיסכימו לקחת מקסימום מן הממשלה, ומאז זה חדר לכל המקומות, למרות שמעולם רב כלשהו מאלו שאסרו זאת התירו זאת, גם ולמרות שהרב שך לא התנגד לא שמענו שיפרסם מכתב שהוא חוזר בו מתמיכתו בהחלטה כי יש לקחת רק ארבעים וחמשה ובדוחק 65 אחוז, הדברים הפכו להיות מותרים. אבל כאן עדיין אמליץ יושר בכך שהתקציב גדל ואי אפשר להביא סכומים כאלו לבד, צריך לזה מערכת ענקית עם הרבה אנשים ולכן התירו, למרות שמצאנו מוסדות גדולים בחוץ לארץ שמביאים כסף גדול ומחזיקים את מוסדותיהם למרות שמממשלות מדינותיהם הם מקבלים גרושים בלבד, ואין ספק כי אם היו הגדולים אז מתעקשים היו מקימים מרכזים מיוחדים שהיו מביאים את הכסף הזה. מציאות היא, כאשר צריכים כסף מוצאים אותו

גדולי התורה התנגדו לישיבה בממשלה ואפילו בקואליציה מפני שאסור לתת יד לחילולי שבת ואיסורים חמורים
כאן אני חוזר להיסטוריית החרדים עם הכנסת והממשלה, תחילה נכנסו לממשלה מתוך חשבון שיטפלו במשרד הסעד משרד שלכאורה אין בו כל חשש של עבירות, לא חילול שבת, לא ניתוחי מתים ודומיהם, אבל לא עברו יותר מכמה שנים, והרבנים הגיעו למסקנה כי שר שיושב בממשלה נוטל אחריות על כל מעשי הממשלה והורו להרב יצחק מאיר לוין שהיה אז שר הסעד לפרוש, ומאז ישבו באופוזיציה, היו עושים הרבה כסף בתמיכה בחוקים או בנושאים שלא היה לממשלה רוב, הם היו משלמים בגדול תמורת תמיכה מבחוץ. אבל זה נגמר במהפך של תשל"ז, כאשר מנחם בגין הקים את ממשלתו, אגודת ישראל דאז שהיתה משותפת לחסידים ולמתנגדים הצטרפה לקואליציה בלבד כשנטלו תפקידים בכנסת בלבד, בטענה כי הכנסת אינה ממשלה וכי מי שיושב בכנסת אינו נוטל אחריות כלשהי למעשי הממשלה כולל בקואליציה, גדולי התורה התירו את הקואליציה בלבד, למרות שמנחם בגין הציע לאגודת ישראל תיקים ושרים כפי שמגיע לכל מפלגה שמצטרפת, אגודת ישראל נטלה אז את ועדת הכספים לשלמה לורנץ וועדת העבודה והרווחה לר' מנחם פרוש ואני הקטן הייתי אז עוזרו של הרב פרוש בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת, והרב יהודה מאיר אברמוביץ כיהן כסגן יושב ראש הכנסת. כל זה היה מותר מתוך נימוק ברור מאוד, שלא נושאים באחריות למעשי הממשלה שהם אסורים. הגדולים קבעו כי אפילו סגנות שר אסורה בתכלית האיסור מתוך אותו נימוק. אבל היה זה עד להקמת ש"ס בתשמ"ד הרב שך עשה אז צוויי דינים, אחד לאשכנזים ואחד לספרדים וקבע כי לספרדים מותר לקחת תפקידים בממשלה למרות שהם נושאים באחריות לעבירות חמורות ואיסורים חמורים, הדבר גרר זעם רב אצל גדולי ישראל, היתכן שיש דין אחר לספרדים וכי להם מותר לעבור עבירות, אבל הרב שך הבין כי אם לא יתיר הוא יפסיד את הרב עובדיה יוסף שהתיר בענין הזה בניגוד לדעת רוב גדולי ישראל שסברו אחרת

בהקמת 'דגל התורה' היתה הפריצה הראשונה הרב שך התיר 'סגנות שרים' בטענה כי השר הוא נושא באחריות
היה זה ר' אייזיל חריף שאמר פעם, אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום כי בודאי עשה תשובה, והוא שואל, היתכן שעד הבוקר הוא כבר חזר בתשובה, אלא ההסבר הוא שעד הבוקר הוא כתב 'תשובה' להוכיח שכלל לא חטא, ככה זה כשאתה עוסק עם מי שמרמים את עצמם כי הם 'למדנים' ויכולים לעשות מה שבא להם. הרב שך החליט כי סגן שר אינו נושא באחריות, השר הוא זה שנושא באחריות ולכן אין כל מניעה להתיר סגני שרים לדגל התורה. הרבי מגור אז ה'לב שמחה' יצא בהתקפה קשה וטען כי זה מעשה חמור ואסור, 'מועצת גדולי התורה' בשעתו דנה בענין וקבעה שגם תפקידי סגני שרים אסורים, ואסר על נציגי אגודת ישראל לשאת בתפקידי סגני שר, ואלו זעקו אם הרב שך מתיר מדוע שלנו זה יהיה אסור, גם אנחנו רוצים לכהן בתפקידים כאלו, והפירצה הזו של הרב שך הספיקה שחלק מן הגדולים באגודת ישראל כבר לא אסרו, ומאז נציג גור כיהן כיושב ראש ועדת הכספים מפני שאסור היה לו לכהן כסגן שר, ואילו האחרים כמו פרוש למשל כיהנו בתפקידי סגני שרים. אבל כאן נזכיר שגם בגור היתה בנושא הזה פירצה בתקופת הרב פלדמן, אבל חוץ ממנו לא, אפילו בזמן מוניה שפירא שהיה מאוד רוצה להיות סגן שר לא התירו לו, הוא כיהן כיו"ר הקואליציה ויו"ר ועדת הכספים אבל לא יותר מזה

כשגפני גבר על ליצמן פתאום התירו את תפקיד 'סגן השר' לנציג גור - מה קרה?
מי שילמד את ההיסטוריה האגודאית ימצא כי יענקל ליצמן זעק כי סגנות אסורה בתכלית, ומחה נגד פרוש שכיהן בתפקיד הזה אבל נאלץ היה להשלים מפני שלא כינסו את 'מועצת גדולי התורה' ולא היתה אפשרות לאסור זאת, גם לא היה לו רוב לכך. אבל ברגע שהוא נשאר בלי 'ועדת הכספים' הוא מצא 'היתר' שגם הוא יכול לכהן כסגן שר, מבלי שהיה צריך כלל לנמק למה ומדוע, ככה הוא רוצה וזהו זה. רבים וטובים תמהו ושאלו היתכן, האם התורה השתנתה? מתברר כי האילוצים הפוליטיים האגו האישי זה מה ששינה את ה'תורה' האוסרת והפך אותה למותרת, ואין זה פלא שהיו רבים ששאלו במה אנו שונים מן הרפורמים גם הם שינו בשל אילוצים כאלו או אחרים. אבל זה עדיין כלום לעומת מה שקורה עתה

סגן שר בתפקיד של שר - מי התיר זאת?
וכאן אני מגיע למה שזועק עתה לשמים, כל עוד שיענקל ליצמן טען כי יש שר מעליו בנימין נתניהו הוא רק סגן שר, ואת כל האחריות הוא זורק על נתניהו חצי צרה. אבל מה קורה עתה ומי ששמע את בנימין נתניהו אומר, כי יענקל ליצמן מכהן כשר בפועל, הוא זה שקובע והוא האחראי על כל הנעשה במשרד הבריאות, כשכל ילד יודע כי משרד זה הוא בעייתי מאוד מפני שבבתי החולים עוברים על איסורים חמורים, אין הכוונה חלילה לטיפול בחולים, הכוונה לרופאים ואחיות שמפעילים חשמל ודברים אסורים אחרים לצורך עצמם בלבד, זה אינו לצורך החולה, ומי התיר זאת? יש כל כך הרבה דברים במשרד הבריאות שהם בניגוד להלכה, ומי התיר לשאת באחריות כזו? ועוד יותר, אם בית המשפט יקבע כי על ליצמן לכהן כשר, האם יוותר על משרד הבריאות, או שמא ימצא תירוץ מדוע לכהן בתפקיד הזה? ימים ידברו!

החינוך החרדי נהרס בגלל מעשים כאלו הנתמכים על ידי מי שמכונים 'גדולים'
הם מכונים 'גדולים' ולא יותר מזה, מפני שאם הם היו 'גדולים' זה לא היה קורה, מזמן היו עושים סדר קובעים קביעה ברורה וחיים לפיה לטוב ולרע, לא שמענו דבר כזה שמקפידים רק כשזה טוב ומשתלם, ושכזה לא משתלם אז מוצאים תירוץ מדוע לא. להיות חרדי בא עם מחיר שעליך לשלם, ומי שאינו מוכן לשלם את המחיר הוא אינו חרדי. מה שחמור כאן, הוא ענין החינוך, האם אתם חושבים שהציבור והצעירים מטומטמים, אינם שואלים שאלות ומבקשים להבין איך ה'תורה' משתנה בהתאם לאגו וצרכים פוליטיים? אשמים במצב הזה כולם מהרב שך עד אחרון המכונים 'גדולים' הנותנים יד להתדרדרות כזו, אם איננו מסוגלים לעמוד בדיבורנו עדיף שלא לדבר כלל, מאשר לקבוע קביעות ואחר כך לרמוס אותן בצורה מבזה שכזו

מבזקים - מפה ומשם


בית הכנסת איצקוביץ בבני ברק ייפתחו לראשונה 7 חדרי שטיבלאך חדשים שהוקמו בהשקעה של למעלה מ-10 מליון ש"ח, העיצוב וההשקעה שתאפשר לאלפי מתפללים נוספים מידי יום להגיע לתפילה.
------------------
הבחור המבוגר מישיבת נזר התורה שמחה שטוקומר בנו של מזכיר מועצת לשעבר הרב אבישי שטוקומר בא בברית האירוסין אתמול מזל טוב
------------------
השר אזולאי במכתב חריף לרבנים הראשיים: "הובא לידיעתי כי ישנם טענות על אפליה ברישום נישואין ליהודים אתיופים ברבנות בפ"ת. רבנות מקומית שיתברר שנתנה יד לאפליה כזאת, תישלל ממנה הסמכות לבצע רישום נישואין
------------------
ראש מערך הגיור הרב יצחק פרץ מתריע בראיון לישי כהן ב'כיכר': "גם זוגות חרדים שיעשו בירור יהדות".
 ------------------
'יום ליום' לחג: מוסף נושא לחג השבועות 'ותלמודו בידו'. חברי מועצת חכמי התורה בראיונות אישיים, חוזרים לימי בחרותם בישיבה כולל תמונות.
 ------------------
שלמה ברילנט ב'קול חי': "ביומו הראשון בלשכת סגן שר החינוך, במקום לסדר את השולחן, מאיר פרוש הרים טלפונים כדי למנוע מחטפים שפקידים במשרד החינוך ניסו לבצע ברגע האחרון שלפני כניסתו לתפקיד".
 ------------------
נתניהו ויאיר לפיד סיכמו - ייפגשו ביום שני הקרוב.
 ------------------
פרשת 'ישראל ביתנו': מסיקה שישמש כעד מדינה, השעה את עצמו היום מתפקידו ויפליל ח"כ מכהן וח"כ לשעבר.
 ------------------
כעת ב'קול ברמה' : חבר מועצת החכמים הגר״ש בעדני בראיון חסר תקדים לריבלין ובלום ב'פילפוליטיקה'; על הרחבת מועצת החכמים, הישגי ש"ס במו"מ הקואליציוני, המחלוקות בציבור הספרדי ובעולם התורה, ומדוע לא דחוף כעת נציג של שס במשרד החינוך.
 ------------------
מנכ"ל איגוד מנהלי הישיבות ברילנט בקול חי: "ישנם דברים שבקדנציה הקודמת לא התפרסמו, אך היום ניתן לומר, שתקציב החינוך של הישיבות הקטנות לא נפגע גם במשלת לפיד, זאת בזכות הקיבוע שעשה פרוש בקדנציה שלו כסגן שר החינוך
 ------------------
ישראל היום': בעיה קואליציונית מול החרדים. ח"כ יואב קיש אמש: "ברורה לי מפת האילוצים הקואליציונית, אבל מבטיח להמשיך להיאבק לשוויון בנטל מהקואליציה". המשמעות: יהיה קשה לבצע השינויים שהתחייבו לחרדים
 ------------------
ישראל היום': הערכה: גלעד ארדן יתמנה לשר לביטחון פנים עם סמכויות מדיניות ותקציבים. נתניהו ינסה להגיע לסיכום עם השותפות הקואליציוניות על הגדלת שרי הליכוד ל-13. אם ייתקל בסירוב, בני בגין יפנה את מקומו
 ------------------
המשטרה: יש חשד לפלילים בטביעת הצעיר הבוקר במקווה בבני ברק
במשטרה בודקים חשד, לפיו יש שחד לפליליו בטביעת הצעיר למוות הבוקר במקווה ברחוב ברויאר בבני ברק, אחיו של המנוח, נורה לפני כשנה וחצי בצומת קוקה קולה בבני ברק, נפצע אנושות אך חייו ניצלו אודות לפעילות מהירה של כוחות מד"א ו'הצלה גוש דן', שהצילו את חייו
 דיווח פנימי. בהמשך למקווה בבני ברק: מדובר בארוע פלילי. עפ"י עדויות האדם נרצח ככל הנראה והוכנס למקווה בשעה 2 בלילה בשביל לטשטש דברים, נמצא רק ב5 בבוקר.
ניסו לחסלו לפני כשנה ליד גשר קוקה קולה
 הטובע במקווה הוא שלומי קטלן ז"ל רחוב השומר 61 ב"ב בן 32 רווק. כעת נשלל הסיפור שמדובר ברצח לאחר שכשהגיע לביה"ח עדיין היה בחיים. תיקון: בעבר ניסו לרצוח את אחיו
 ------------------
מאיר פרוש ב'קול חי': "מי שחשוב לו לומדי התורה מול שלטונות הגיוס - לא ידבר על כך בתקשורת. יש לנו הסכם קואליציוני ושינוי החוק הוא דבר ברור ויסודי".

להמשך המבזקים כנסו כאן:

מהדורת חצות של סוכנות הידיעות "חדשות 24" - מהדורה נרחבת לחג השבועות

אריה קינג חבר מועצת העיר ירושלים מספר על ההיערכות הביטחונית לקראת הגעת הרבבות לכותל המערבי, מברך על מינויו של יריב לוין לתפקיד סגן לבטחון פנים, ומתייחס לפעילות המיסיון ב'ארנה' אותה לא הצליחו למנוע.

הרב הלל כהן יו"ר הצלה אוקראינה מספר על העלייה ההמונית שצפוייה השנה לקברו של הבעל שם טוב במעזיבוז' ולציון רבי נחמן מברסלב זצ"ל באומן, מדווח כי השנה למעלה מ-2000 הגיעו לאומן לחג השבועות. וקורא להימנע מכניסה לנהר במעזיבוז' ובאומן מחשש לאסונות.

אריה פרנקל דובר אגד למגזר החרדי בראיון על היערכות אגד למחר ולמוצאי חג השבועות, מספר על אוטובוסים ישירים ביציאה מהעיר ולכותל המערבי מהשכונות, והאם יש היערכות שונה בעקבות היות החג סמוך לשבת? ועד מתי יהיה אוטובוסים חזרה מהכותל במוצאי החג?

יו"ר איגוד בני התורה בבת ים הרב שמעון שמואלי מספר על מעמד מיוחד שייערך במוצאי חג השבועות בבת ים, מעמד 'הקבלת פני רבו'  בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, ואישי ציבור.

חיים אייזנר מנכ"ל ראש יהודי בתל אביב מספר על הפעילות הצפויה בחג השבועות, ומדווח כי בשנה האחרונה נרשמה עלייה של כ-15% בשיעור ההשתתפות של תושבי תל אביב בשיעורי יהדות.

המזכיר הכללי של ארגון מגדלי הירקות מאיר יפרח מספר על הגעתו היום עם 'ביכורים' לנשיא המדינה ולרעייתו, והיחס של נשיא המדינה לגידולי ארץ ישראל, ומה השינוי השנה בעקבות השמיטה?

והאמן פנחס לחיאני מספר בראיון מרתק על הקמת ושיפוץ בתי הכנסת, מדוע הרבה הזמנות מתקבלות לקראת חג השבועות, מה ההבדל בעיצוב בין בתי כנסת ספרדיים ואשכנזים, ואיזה בית כנסת גרם לו את ההשראה להכנס לתחום?

להאזנה לראיונות במלואם חייגו 0508002424 שלוחה 1 או במספר 0502938749 שפתוח גם מכשרים

מגזין הלילה ב'הנייעס החרדי':

ראש בראש! העיתונאים שמעון ליברטי ׳כיכר השבת׳ ומענדי גרוזמן ׳NRG ומקור ראשון׳ מסכמים שבוע: פרובקציית צינזור שרות הממשלה, איך מתכוננים לשבועות? ולמה אתמול לא היה 'ראש בראש'?

יעקב וידר יו"ר המטה החרדי בליכוד בראיון: "חברי כנסת מהמפלגה נפגשו הערב עם קבוצת צעירים חרדים, על מטרת המפגש הנושאים שהועלו: ומדוע הוא נערך דוקא בכפר חב"ד?

רן רזניק פרשן לענייני בריאות ב׳ישראל היום׳ בראיון: "ליצמן מוערך ע"י בכירי המערכת הרפואית, למרות שיתכן ויהיה חשוף לביקורת על רפורמות שונות שיבצע בהמשך. עם איזה אתגרים המערכת מתמודדת? מה ישנה ליצמן בבריאות הנפש? האם הביקורת כלפי יעל גרמן מוצדקת?

משה הלר כתב חרדים ובריאות ב׳ידיעות ירושלים׳ בראיון: "ליצמן עסק בענייני בריאות גם בקדנציה האחרונה, הוא ייעץ לגורמים בוועדת גרמן. בירושלים מצפים לו אתגרים במיוחד בבית חולים הדסה עין שסובל מגרעונות ומוועדי עובדים מורכבים בבתי החולים בעיר". ומדוע אנשי הרפואה אוהבים את ליצמן?

אביגדור רבינוביץ מעבודות לחרדים בראיון: "הטענות בתקשורת כאילו הסיבסוד במעונות יום יגרום לאברכים שלא לצאת לעבוד, זה עיוות המציאות וחוסר הבנה בסיסית בעולמו של בן תורה. ולקראת שבועות: למרות הכל בסוף כולם מתגעגעים לסטנדר בהיכל הישיבה?

להאזנה חייגו: 055-980-8000 או 053-62-33330 מקווים כשרים

סנדלריה או בית חולים - 'מעייני הישועה' גורמים לחולים למות - הם רצחו את אבא שלי - סידרה 3

video
סרט מזעזע על ההתעללות בחולים בבית החולים.
אם גם לכם כואב ואתם רוצים שיבוצע ניקוי אורוות?
העבירו לכל האימיילים של חבריכם וכך התפוחים הרקובים יעופו

החכי"ם החרדים מתעלמים מצרכי האסירים החרדים הסובלים בשל היותם חרדים מונעים מהם תפילין וספרי קודש

גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם - הקללה הנוראה של ר' אברהם אטיק פגעה היום במחללי הקברים במתחם שנלר

מאת עדה'ניק

עדיין זכור לנו מסירות נפשו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבי אברהם אטיק זצוקללה"ה הכ"מ גאב"ד איחוד היראים בארה"ק ועמידתו בפרץ על משמר קברי ישראל, תלמידיו הנאמנים בארה"ק ובחו"ל זוכרים עדיין היטב איך שציער עצמו על עצמות אבותינו המתחללים יום יום על ידי אנשים שנפגמה אצלם האמונה בהשארת הנפש ובתחיית המתים רח"ל, ומחפשים אחרי היתרים מפוקפקים מרבנים רפורמיים.
ובפרט זכורה המערכה הכבדה שניהל רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבי אברהם אטיק זצוקללה"ה הכ"מ על גזירת חיטוטי שכבי הנוראה המתבצע על ידי יזמי פרויקט מרום ירושלים במתחם שנלר, כמה דמעות שפך רבינו הגדול זצוקללה"ה על גזירת חיטוטי שכבי המחרידה במתחם שנלר, ובאזנינו שמענו את הקללות הנוראות שקילל רבינו הגדול זצוקללה"ה את מחללי הקברים יזמי פרוייקט מרום ירושלים במתחם שנלר.
מערכה זו נגעה עד לליבו הטהור של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבי אברהם אטיק זצוקללה"ה הכ"מ גאב"ד איחוד היראים בארה"ק, ובעצם ימי המערכה נפל חלל בעמדו על משמר האמונה בהשארת הנפש ובתחיית המתים, הצבי ישראל על במותיך חלל, ובהאי קטירא איסתלק לשמי מרומים, ואותנו עזב לאנחות.
ואם אמנם שבחיי חיותו לא זכינו לראות בהתגשמות הקללות הנוראות שהטיל רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבי אברהם אטיק זצוקללה"ה הכ"מ על מחללי הקברים יזמי פרוייקט מרום ירושלים במתחם שנלר, אמנם גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, ולאחר שמחללי הקברים יזמי פרוייקט מרום ירושלים במתחם שנלר עומדים במריים וממשיכים לחלל את קברות אבותינו רח"ל, היום הזה באו מחללי הקברים על עונשם, כאשר היום יום חמישי בשעת חילול הקברים - כאשר הדחפור של חופרי קברות אבותינו יזמי פרוייקט מרום ירושלים במתחם שנלר נעץ את חודו בעצמות אבותינו המתגוללות על פני השדה, לפתע אש יצאה מאת ה' והדחפור כולו נשרף באש עד תומו, ולא נשאר ממנו זכר ושארית.
כל מי שלא נפגמה אצלו האמונה בהשארת הנפש ובתחיית המתים יודע ומבין כי עונש נורא זה הגיע למחללי הקברים יזמי פרוייקט מרום ירושלים במתחם שנלר מכוחו הטהור של רבינו הגדול מרן ראש הישבה הגאון האדיר רבי אברהם אטיק זצוקללה"ה הכ"מ גאב"ד איחוד היראים בארה"ק, אשר ממתיבתא דרקיעא שלח מלאכי חבלה להפרע ממחללי קברות אבותינו.
ומכאן התראה אחרונה למחללי הקברים יזמי פרוייקט מרום ירושלים במתחם שנלר העומדים במריים ומקשים את ערפם וממשיכים לחלל את קברות הקדמונים מידי יום ביומו, שייראו לנפשם מהקללה המחרידה שהטיל רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגאון האדיר רבי אברהם אטיק זצוקללה"ה הכ"מ.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
למודעה שהרב אטיק חתום עליה כנסו כאן:

דרעי לוטש עין על תפקיד רב הכותל הוא רוצה למנות רב ספרדי ולהעיף את שמואליק רבינוביץ - יש שם הרבה כסף

מאת ש"סניק

בימים הקרובים צפויה מערכה וקרבות ענק בין הציבור החרדי לציבור הספרדי על הכותל המערבי, משרד הדתות מתכוון למנות באופן דרמטי רב ספרדי לכותל המערבי, המטרה לדחוק את הרב האשכנזי הרב רבינוביץ מתפקידו, ולנגוס בכוחו המתעצם בכותל.
למשרת הרב הספרדי לכותל ולמקומות הקדושים ימונה הרב דוד יוסף, גם כמי שיזכה בתמיכת הציבור הספרדי החרדי, וגם כפיצוי לכשלונו להיבחר לרב הראשי הספרדי.
הרב רבינוביץ איש בעל כריזמה, אהוב מאוד על ציבור גדול, איש מסור מאוד לכותל שהצליח לעשות בו מהפכה, ולהביא לתקציבי ענק, ולמהלכים רבים, ולהנגשת הכותל לציבור, הינו אומנם רב אהוד מאוד ישר חכם ופיקוח ואהוד על גורמים רבים ועל חלק גדול בציבור, ואף הצליח לרקום קשרים מיוחדים עם גופי הממשל העוסקים בכותל, למעט משרד הדתות... הצליח בד בבד עם צבירת כוחו, לצבור לעצמו גם אויבים רבים.
מתחת לפני השטח זורמים זרמים חזקים ואינטרסים כבירים הקשורים לנושאים רבים ומגוונים כל אחד מצדו שלו, והאינטרסים משתלבים האחד עם השני ובהם חוברים גורמים העוינים זה לזה, אך רואים ברב רבינוביץ' אויב שיש להפילו או לדחוק את רגליו.
משרד הדתות שעבר כעת לשליטת מפלגת ש"ס, עוין את הרב רבינוביץ בשל שליטתו הבלתי מעורערת בכותל וסביבתו, הרב רבינוביץ דחק למעשה את משרד הדתות, הכפיף את שטח הרחבה ושטחי החפירות והאולמות תחת הכותל ומנהרות הכותל, וכן את שטח המבנה החדש המוקם בכותל, לקרן למורשת הכותל, והפקיע למעשה דפקטו את השטח ממשרד הדתות, הדברים הגיעו עד כדי כך, שנשללו כמעט כל אישורי החנייה ברחבת הכותל שהונפקו בעבר לאנשי משרד הדתות בשל היותם מקורבים, ונתנים כעת למקורבי הרב רבינוביץ.
כך גם ביה"כ החורבה ששוקם בכספי משרד הדתות ותרומות ועוד.. נמצא כעת בשליטה מוחלטת של עמותה חרדית, ולמשרד הדתות ןלמדינה אין דריסת רגל במקום.
סביב הכותל זורם כסף רב מאוד, מליונים של מליונים הנתרמים או נתנים כתקציב לקרן למורשת הכותל הנשלט על ידי הרב רבינוביץ, כסף זה המשמש את רב הכותל לבניה וחידוש וקידום נושא הכותל, קורץ מאוד לגורמים רבים החפצים גם הם בכוח ובתקציב שכזה. וזאת בנוסף למעמד על המקום.
הפרסומים האחרונים בדבר עריכת טקסים פרטיים ושמחות למקורבים לרב הכותל ולתורמים גדולים לקרן למורשת הכותל, הקימו גם הם אויבים לרב הכותל.
אויבים נוספים יש לרב הכותל בדמות ארגוני שמאל הנתמכים על ידי ארגונים בינ"ל, בעיקר בשל הקשר לעמותה החופרת בעיר דוד ומחברת את מנהרת החשמונאים לכותל ולגן דוידזון, וכן בשל חיבורו הטוב לרשות העתיקות וחפירותיה באזור הכותל ומנהרת הכותל, וגם הם חפצים בסילוקו.
התנועה הקונסרטיבית והרפורמית בלחץ אדיר של תורמים מחו"ל למדינת ישראל ואנשי שדולת יהודים רפורמים בעולם, וכן ארגוני נשים וארגוני שמאל הדוגלים בתפילת נשים, מפעילים גם הם לחץ אדיר להחלפתו של הרב רבינוביץ' וצמצום כוחו, בשל התנגדותו לתפילת נשים בכותל, ומניעת העברת ספר תורה לקריאת נשים בכותל.
ובקיצור גורמים רבים ואינטרסים שונים, הקשורים גם למאבקי יוקרה כוח ושררה בין מפלגות חרדיות דגל אגודה וש"ס, כל אלו הביאו להחלטה הנרקמת ממש בימים אלו, למהלך של מינוי רב ספרדי לצד הרב האשכנזי למקומות הקדושים והכותל.
למעשה הכנות נרקמות תחת השטח להגיע למצב בו החרדים והרב הכותל הנוכחי, יהיה בעל הכוח והשליטה בעולם התחתון של הכותל, המנהרות ואולמות שנחפרו סביבם, שם יערכו תפילותיהם, וביה"כ של הרב רבינוביץ' במנהרת הכותל יהיה בשליטתו, ואילו הרחבה המוכרת והידועה כיום, תהיה בשליטת הרב הספרדי ולכל הציבור. ולצורך כך אף תיפתח מנהרה וכניסה פרטית ונפרדת לאולמות ולחלקים אלו של הכותל.
אין ספק כי קרב ענק ודרמות צפויים לנו בתקופה הקרובה.

חיילים מתלוננים על שהגישו להם כיבוד עם ההכשר של שארית - כל חייל חרדי תובע לקבל אוכל מההכשר שלו

בצבא תיווצר במשך השנים בעיה קשה עם האוכל, קשה להגיע להסכמה על הכשר, מן הרבנות הראשית לא יאכלו כי בשביל חרדי זה טרייף חזיר, אבל גם ההכשרים האחרים לא טובים לכולם, יש מי שאוכלים משארית של הליטאים-השונאים ויש מי שלא, יש מי שרוצים דוקא הרב לנדא ויש מי שרוצים עדה, ויש מי שרוצים השרשים אחרים, אז ייאלצו לסדר הרבה חדרי אוכל לכל חייל אוכל עם ההכשר שלו, אחרת יצומו

האם הספרדיות היא הערך העליון על פני קיום רצונו יתברך?

כבוד הרב אמסלם. 
הנך מרבה לחלק בין אנחנו והם. אנחנו הספרדים. הם האשכנזים.
ראוי שמי ששם תנועתו היא "עם שלם" ורבים מעריכים ומושפעים ממנו ימעט בהתבטאויות מהסוג זה. כולנו יהודים וזהו העיקר. ואת זה צריך לחזק. עצם הצעקה בעניין מרמזת שעדין מקנן אצלך רגש הנחיתות.
הקו הקיצוני בו נוקט אתה מביא אותך לבטל ממש מכל וכל גם את דעתו של גדול אחד בישראל אשר יחסו האוהד והאוהב ליהדות הספרדית רבניה ומנהגיה הקדושים קובע ברכה לעצמו הלא הוא הרבי מליובאוויטש מה"מ שליט"א מהרה יגלה. כאן המקום לציין שהרבי, בניגוד לרבנים ספרדים ידועים שמחקו מנהגי עדות קדושים, דוגל בשימור אדוק של מנהגים אלו שיסודתם בהררי קודש והדברים אף נתפרסמו בכתובים.
כבוד הרב אמסלם. כיצד הינך מתעלם מזעקת הרבי בעניין הגיורים בצורה כה מוחלטת? האם עיינת בשיחות בהן מסביר הרבי באריכות את דעתו הקדושה שגיור ללא קבלת מצוות מלאה אינו גיור?
למרות שראוי הוא לקיום  הוראותיו בבחינת נעשה ונשמע בהיותו נביא השם כפי שפסקו למעלה ממאתים רבנים,  אעפ"כ חסד עשה עימנו וביאר כדרכו באריכות את גודל הנזק האדיר הנגרם בשל כך למתגייר עצמו, לעם ישראל ועד כמה גיורים כאלו הינם היפך ההלכה. לקרב אל שכלינו הדל.
כיצד הינך מבכר את הרב עוזיאל זצ"ל על פני הרבי ואינך אפילו חושש לדבריו? רק משום שהוא ספרדי? האם הספרדיות היא הערך העליון על פני קיום רצונו יתברך?
יתרה מכך, כיצד הנך לוקח על כתפיך הנהגת עניין שנוגע לכלל ישראל, פיקוח נפש של מליוני יהודים כפשוטו ממש בעת שרבו כ"כ החולקים עליך ? הן בכמות והן במחילה מכבודך בגדולה בתורה ובהנהגת כלל ישראל ובקירוב לבם לאבינו שבשמים. וכל זאת מבלי שיש בידך "שלח נא ביד תשלח"! מהיכן הנך שואב בטחון כ"כ מוחלט שאינך טועה? עד כדי כך גדלה מעלתך בעיניך?
הלא הנהגתך זו היא בדיוק הנהגתם של אלו אותם הנך מבקר חדשות לבקרים.
אסיים שמילים אלו נכתבו דוקא ממקום של הערכה וחיבה לכת"ר.
בברכת הגאולה האמיתית והשלימה

משיחיסט

תרומה בת מיליון יורו הגיע היום להולנד עבור הגר"א ברלנד שליט"א


בכותל נערכים לחג השבועות‎

מאת שלמה פיוטרקובסקי

ברחבת הכותל המערבי נערכים לקליטתם של רבבות מתפללים שיגיעו במהלך השבת וחג השבועות לרחבת הכותל המערבי לקיים את זכר העלייה לרגל.
מידי שנה נוהרים רבבות מתפללים בבוקרו של חג השבועות לתפילת ותיקין ברחבת הכותל המערבי, ורבים אחרים עושים זאת במהלך יום חג השבועות, ובמוצאי החג בראשותם של אדמו"רים וראשי ישיבות.
לקראת העלייה ההמונית אל הכותל המערבי בחג השבועות נערכת משטרת ישראל לפריסה בכוחות מתוגברים לאבטח את כל הצירים המובילים אל רחבת הכותל המערבי במשך השבת וחג השבועות ומבקשת מהמתפללים להישמע להוראות השוטרים והמאבטחים.
מחיצת ההפרדה תוצב גם ברחבה העליונה של הכותל המערבי על מנת לאפשר קיום מנייני התפילה על פני כל הרחבה, ובכך תתאפשר תפילה בכל רחבת הכותל המערבי.
בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים, כי בעקבות תרומת ספרי תורה מהודרים בשנים האחרונות, יוקצו לעשרות המניינים ספרי תורה, ואין כל מחסור כיום בספרי תורה. הסדרנים והמשטרה לא יאפשרו הכנסת ספרי תורה מבחוץ לרחבת הכותל המערבי לאור החשש מגניבת ספרי תורה.
ספרי אקדמות וסדר קריאת התורה הודפסו במיוחד לטובת מתפללי וותיקין ברחבת הכותל המערבי ויחולקו למתפללים. בנוסף, בשיתוף "אשל ירושלים" שע"י כולל חב"ד יחולקו אלפי ערכות שתיה קלה ועוגות לרבבות הצועדים לביתם לאחר תפילת הוותיקין.
בקרן למורשת הכותל מבקשים מהציבור לשמור על קדושת הכותל המערבי ולשמוע לסדרנים, ולא להתקהל בדרכים הצפופות אל הכותל וברחבה העליונה על מנת לאפשר זרימת מתפללים בצורה ראויה ומכובדת

השררה ירושה לבנים

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
קראתי את הכתבה על כינוס המנהלים, דע לך שמי שייצר את הכינוס הזה זה בעצם חב"ד הרשמית, ואסביר, בלינצקי הוא נכד של שלומקה מיידנצי'ק ע"ה, על פי הלכה היו צריכים לתת לבנים שלו [של שלמה] את הנהלת האגודה, היות וכתוב בתורה שהשררה ירושה לבנים, בן אם הם חכמים ובן אם הם רק יראי השם, אבל העיקר שלא יצא עליהם שם רע, ולכן אחד מהבנים היה צריך לקבל את הנהגת אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש, אבל הידיד נפש שלך ולא אזכיר את שמו, שאתה שומר לו אהבה מזמן ביבי טוב ליהודים, הלך נגד התורה, ולכן היתומים נוקמים בו, ולכן צריך לצאת קבל עם, בריש גליי עם התורה, ולא לפחד מן המלעיגים, כל חבדניק צריך להיות שלחן ערוך נר לרגליו
בברכת התורה משולם צפניה

שכל אחד יהיה נוכח בקריאת עשרת הדיברות

video

כפר חב"ד - קבלת התורה


הוידאו היומי

video

ממתק לפרשת במדבר וחג השבועות תשע"ה

מאת חסיד

היו פעם שני חברים מאוד טובים שגרו בשכנות, יום אחד פרצה מלחמה ולאחריה סומן הגבול מחדש בין שני הבתים שלהם כך שאחד נשאר מצד זה והשני מצד שני, הגבול היה סגור ולא יכלו לעבור האחד לשני, כשגברו הגעגועים החליט אחד החברים לחצות את הגבול בהיחבא וללכת לבקר את חברו, הוא הגיע לבית החבר ושניהם התרגשו ושמחו מאוד, אך זמן קצר לאחר מכן, באו שוטרים, עצרו אותו והביאו אותו בפני המלך שגזר את דינו למוות, הוא התחנן על חייו אך כלום לא עזר,
***
בצר לו פנה אל המלך בבקשה אחרונה שייתן לו לחזור לביתו רק כדי להיפרד מאשתו וילדיו, המלך חייך ואמר לו "אתה באמת חושב שאני טיפש, אם אתן לך לעבור את הגבול הרי לא תחזור", קם החבר ואמר "אדוני המלך תן לו לחזור לביתו לחודש ובינתיים שים אותי במעצר, אם הוא לא יחזור תהרוג אותי", הסכים המלך והחבר נסע לדרכו, עבר חודש, הגיע יום הדין, הגרדום הוכן בכיכר העיר, בנוכחות המלך הביאו את החבר מהכלא ואמרו לו אנחנו מצטערים אבל החבר שלך לא הגיע ועכשיו אתה מוצא להורג במקומו, העמידו אותו על הגרדום ופתאום רעש ובהלה, החבר מגיע בריצה וצועק "עזבו אותו הנה אני כאן תהרגו אותי" ומיד חברו משיב "לא, מה פתאום אני כבר השלמתי עם המוות תהרגו אותי" וכל הקהל צופה בוויכוח מוזר של שני אנשים שממש רבים את מי מהם יהרגו,
***
המלך ראה זאת, קרא לשניהם אליו ואמר להם "עכשיו כשאני רואה את החברות האמתית ביניכם אני אשאיר את שניכם בחיים אבל יש לי בקשה אחת צרפו גם אותי לחברות האמתית שלכם.
***
בפרשתנו מצווה הקב"ה על משה לספור את בני ישראל "שאו את ראש כל עדת בני ישראל"
על פניו זו נראית ספירת אוכלוסין רגילה כפי שנעשית בכל מדינה מדי פעם,  אך לא, הספירה כאן היתה שונה לגמרי לא לקחו כמה מובטלים שיסתובבו ויאספו את הנתונים, אלא הצוות היה צוות מכובד מאוד משה ואהרון ואתם שנים עשר נשיאי העדה, למה היו צריכים פמליה כל כך מכובדת שתעבור בכל הבתים של עם ישראל ובמיוחד לא מובן למה כל נשיא היה צריך להיות נוכח בספירה של שבטים אחרים, נניח שמשה שהיה נשיא כל העם סופר את כל העם אבל למה שנשיא שבט ראובן יהיה נוכח בספירת שבט שמעון שאינם שייכים אליו?
***
מוסבר בחסידות שבספירה זו היתה מטרה גדולה ללמד אותנו כמה שכל יהודי הוא חשוב ואין יהודי ש"לא סופרים אותו", לכן נעשתה הספירה על ידי חשובי העם, בנוסף הספירה גם נעשתה בצורה שתלמד אותנו שכל שבט צריך את השבט השני בשביל להשלים אותו, לכן מצד אחד מונה התורה את שמות כל שבט ושבט כדי להודיע שלכל אחד יש מעלה מיוחדת משלו ומצד שני כל נשיא שבט נוכח בספירתם של כל השבטים ללמדנו שכל שבט לא מושלם בלי השבטים האחרים, כך כל אחד יכיר במעלותיו שלו אבל ידע לחלוק את מעלותיו עם זולתו.
***
השנה אנחנו קוראים את פרשת במדבר בצמוד לחג השבועות והמסר של הפרשה מגיע כהכנה למתן תורה, כשעם ישראל מגיעים להר סיני כתוב "ויחן שם ישראל כנגד ההר" שואלים חז"ל למה כתוב ויחן בלשון יחיד ולא ויחנו הרי מדובר על כל עם ישראל? ומסבירים שהכוונה ב"ויחן" היא "כאיש אחד בלב אחד" שכל אחד ואחד מבני ישראל מביא אתו את כל מעלותיו ומתייצב כאיש אחד בלב אחד  ביחד עם כולם ורק אז העם כולו מוכן לקבלת התורה כי כשאנחנו מאוחדים הקב"ה רוצה להצטרף לחברות ולהשרות את שכינתו בתוכנו,
***
אם כן כשאנו נכנסים לשבת שמובילה אותנו למתן תורה נזכור לראות מעלת חברינו אבל לא נשכח גם את מעלותינו שלנו על מנת לחלוק אותם עם הזולת, נתייצב יחד כאיש אחד בלב אחד באהבה ואחווה אמתית לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ומתוך גאולה אמתית ושלימה.

שבת שלום וחג שמח

היום יום ד' סיון - בציור


היום יום ד' סיון


היום יום ה' סיון


היום יום ו' סיון חג השבועות


היום יום ז' סיון יום טוב שני של גלויות


ווארטים


״ברגע שתאמין בכל ליבך שאתה ראוי להגשים את חלומך, המציאות תשקף לך חזרה את אמונתך על ידי הגשמת החלום״.

שאלו איזה יהודי לאחר התפילה בשבועות: איך היתה מגילת רות? ענה להם: אני רק זוכר שאלימלך מת... התעוררתי כשאמרו עליו "קדיש".

ראש עירית ניו יורק רצה לבנות גשר חדש, הזמין אליו קבלנים להצעות מחיר.
מגיע קבלן כושי נותן הצעה של מיליון דולר. שואל אותו ראש העיר איך הגעת לזה. אמר: שליש חומר, שליש פועלים השאר רווח. - שלח אותו..
הגיע קבלן איטלקי נתן הצעה של 2 מיליון דולר. שאל אותו: איך הגעת לזה? אמר לו: שליש חומר, שליש פועלים, השאר רווח.. - שלח אותו. הגיע קבלן יהודי נתן לו הצעה 3 מיליון דולר. שאל אותו ראש העיר: איך הגעת לסכום הזה? אתה הכי יקר!!
ענה לו: מיליון בשבילך, מיליון בשבילי, ומיליון לקבלן הכושי שיעשה את העבודה..

סיפרו לחרדי אחד שיאיר לפיד אמר "ריקי כהן מרוויחה עשרים אלף בחודש, טסה פעם בשנתיים לחו"ל אבל לא יכולה לעזור לילדיה לקנות דירה"השיב צ'אלמער אחד "איך היא תחתן את הילדים אם היא טסה פעם בשנתיים לחו"ל, שתטוס 3-4 פעמים בשנה, רק ככה מחתנים ילדים

לסאטמארים:
וועד הצניעות ד'קרית יואל האבן יעצט אריבערגערופן די משוררים און שטרענג  געווארענט אז מען זאל בשום אופן נישט זינגען שבועות עליונים שושו(sushi)...

אזהרה לגברים שחלילה לא ידחפו עגלות ילדים זה נגד גדרי הצניעות

מעניין באיזה עולם אנו חיים, כל אחד עסוק עם ענינים אחרים, ויש גם מי שאין להם משהו אחר במה לעסוק אלא בענין עגלות הילדים, בחג רואים ברחוב הרבה עגלות, והם חוששים שמא הבעל הוא זה שידחוף את העגלה ולא האשה וזה מטריד אותם מאוד מפני שאין זה מגדרי הצניעות שהגבר יעבוד קצת והאשה תלך לצידו, הם רוצים כי האשה רק היא תדחוף את העגלה, מפני שלטענתם אין זה מגדרי הצניעות שגבר ידחוף את העגלה

מעניין למה אין זה מגדרי הצניעות מה הבעיה בזה, אבל ככה זה בחוגי סאטמאר, ומה שמעניין האזהרה הזו היא בעיתון של האהרוני המוטרד מאוד שחלילה גברים לא ידחפו את עגלות הילדים, אסור להם לעזור לאשה זה לא צנוע

בימות המשיח בלבד נזכה לראות זאת


מלחמה קשה על המנין של המוהרא"ש שיק באומן בראש השנה


video

מאת ברסלבר

כבודו של המוהרא״ש נרמס.
בפירוש ביקש שאנשיו לא יעשו מניין נפרד בראש השנה בלעדיו, והמארגנים משפחת זילבר, בשביל בצע כסף פועלים נגד רצונו.
הוא היה נוהג לתקוע, ולדרוש לפני התקיעות.
אמר שאין  לו מחליף, ובפועל הכתירו חסידי יואלי רוט את רבם לאדמו״ר והתאגדו כתות כתות, עכשיו יריבו מי יתקע ומי ידרוש, והכי חשוב, מי יקח פדיונות, שהיו מסתכמים במאות אלפי דולרים.
וכידוע, יש סכסוך רב שנים בין הבן הגדול נחמן זושא שהיה משמש בעל תפילה בכמה מתפילות ראש השנה לבין התלמיד הוותיק יצחק לעזער, שהיה משמש כבעל קורא, ועכשיו גם טרייסמן הגבאי הוותיק וראש הקהל ביבנאל, שמצדד בבן הצעיר משה שניהל את הקהילה ביבנאל עד שגורמים אינטרסנטים השתלטו על הקהילה והרחיקו אותו, ולכן גם טרייסמן מסומן על ידי אותם גורמים ולא ברור איך זה יתנהל באומן אם יהיה כזה מניין, לכן המוהרא״ש שצפה בלגן ביקש שלא יקיימו מניין נפרד כי לא חסרים מניינים באומן, ובהיעדר השחקן הראשי, שמנהל את העניינים, מה טעם במניין שכזה שעלול לגרום נזק יותר מתועלת?

התדרדרות חמורה במצבה של הרבנית של המהרא"ש מברסלב

מאת ברסלבר

הדרדרות חמורה במצבה הרפואי של הרבנית יחנא שפרה בת סאסיא, זוגתו של כבוד קדושת מוהרא"ש זצוק"ל, כך על פי דיווחים המגיעים הבוקר (חמישי) מפי בני משפחה ומקורבים בארה"ב.

הרבנית חלתה לפני ראש השנה האחרון במחלה קשה ועברה תקופה ארוכה של טיפולים רפואיים, כאשר כל העת שהו על ידה בני משפחתה ובראשם מוהרא"ש זצוק"ל שנשא תפילות רבות לישועתה, בין היתר בקבריהם של התנאים הקדושים רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי, עד להסתלקותו הפתאומית בי"ז בשבט השנה. לאחר פטירתו של מוהרא"ש חלה הטבה משמעותית במצבה של הרבנית ובחודשים האחרונים דווח כי היא נמצאת בתקופת החלמה והתאוששות.

כעת כאמור חלה הדרדרות חמורה במצבה הרפואי ולפיכך היא אושפזה ביום שני האחרון שוב פעם בבית החולים. על פי הודעה שהתקבלה הבוקר בשמו של בנה הרה"ח ר' נחמן שיק שליט"א התבקשו תלמידיו של מוהרא"ש "להתפלל ולעורר רחמי שמים מרובים על אשת חבר כחבר הרבנית מרת יחנא שפרה בת סאסיא, שנמצאת במצב קריטי עקב המחלה שחזרה יותר ממה שהיה קודם! והן אל כביר לא ימאס בתפילת רבים וימהר את רפואתה בקרוב".

הרבנית מתגוררת לצד בני משפחתה בשכונת בורו פארק שבברוקלין, שם חייתה מאז נישואיה למוהרא"ש זצוק"ל בשנת תשכ"ב. היא ידועה כמי שעברה תקופות קשות במהלך החיים לימינו של בעלה הקדוש אשר סבל כידוע מתהפוכות, קשיים ורדיפות רבות במשך שנות חייו בעולם

היכל הקודשחג השבועות - דברי התעוררות נפלאים ללימוד התורה מפי כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

    מגיע מתן תורה, מגיע חג השבועות, הולכים לשמוע את עשרת הדברות, הולכים לשמוע את כל הקולות! היו צדיקים ששמעו כל דקה את עשרת הדברות, בפרט במתן תורה בפרט בחג השבועות. הרב'ה שמע את כל הקולות של מתן תורה! בחג השבועות הרב'ה הלך בבוקר למקוה והוא שמע את כל עשרת הדברות! הוא שמע את כל הקולות! הוא היה בטוח שכולם גם שומעים! הוא היה בטוח שכולם שומעים את עשרת הדברות, את כל הקולות הברקים והרעמים של מתן תורה, הוא שאל את המלווה שלו בכל פעם אתה שומע? אתה שומע את הקולות? אתה שומע קולות? מה אתה לא שומע!? איך אפשר לא לשמוע? מה פירוש אתה לא שומע? הנה! עשרת הדברות! קולות! ברקים! העולמות מתפוצצים! תשמע איזה פיצוצים ברקים רעמים בכל העולמות! אתה לא שומע? הרב'ה היה בכזה שפלות בכזה ענווה שהוא פחות מכל יהודי, שהוא יותר גרוע מכל יהודי ויהודי בעולם! ואז אם הוא שומע את הקולות של מתן תורה, אז בוודאי כולם שומעים!
אנחנו עכשיו לפני למתן תורה, וצריך להכין כלים למתן תורה, אדם צריך להכין את עצמו להשיג חכמה עילאה, חכמה תתאה, עדן עילאה עדן תתאה, אדם צריך להכין את עצמו שהוא יתחיל להבין את הגמרא הקדושה, שהוא יזכה לדעת שחוץ מהגמרא, חוץ מהתורה וספרי הקודש, הוא לא ידע כלום בעולם. צריך לא לדעת שום דבר בעולם הזה, לא לדעת פוליטיקה, לא לדעת כמה נשק יש למצרים, לא לדעת כלום! אוזן ששמעה את עשרת הדברות בהר סיני, אוזן שהולכת לשמוע בחג השבועות את עשרת הדברות, אוזן ששומעת "אנכי ה' אלוקיך... אשר הוצאתיך מבית עבדים", מבית עבדים! הולכת להיות עבד עבדים?! הולכת לשמוע רדיו! הולכת לשמוע מה קורה בעיתונים! לשמוע שטויות, הבלים. אדם לא צריך לדעת בעולם כלום חוץ מהתורה מהגמרא מספרי הקודש, כל הצדיקים הגדולים לא הוציאו את הראש מהגמרא! לא הרימו את הראש מהלימוד! לא התיישרו אף פעם! לא הזדקפו אף פעם! זה הנעשה ונשמע!! זה הנעשה ונשמע!! זה מתן תורה!! שחוץ מהגמרא הקדושה חוץ מהתורה הקדושה לא מעניין אותי שום דבר.

להמשך כנסו כאן:

תורה ומדבר

פרשת במדבר - חג השבועות, מאת מזכה הרבים הסופר הרב מנחם אזולאי שליט"א

למה ניתנה תורה במדבר? מה המדבר הזה, אין לו סוף כך דברי תורה, אין להם סוף שנאמר: "ארוכה מארץ   מדה ורחבה מיני ים" (איוב יא, פסיקתא דרב כהנא, יב).

שבת שלפני חג מתן תורה היא שבת "במדבר".
קשר עדין, רב פנים ומיוחד, מחבר את התורה עם המדבר.
"אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשפיל עצמו ומשים עצמו כמדבר" (עירובין  נד:)
אין בו כלום במדבר. לא מים, לא צמחיה, לא בניינים. אבל יש בו הכל. כי יש בו השם יתברך. זוהי גדולתי של המדבר וזו הסיבה שדווקא בו נחלנו את הדבר הקדוש והיקר  לנו ביותר, את התורה הקדושה.
רבינו הקדוש שולח אותנו ליערות, למדבריות. כי דווקא בדממת המדבר, בשממונו, מוצא האדם את רוחו, את עצמותו, שם הוא לומד להקשיב לקול הנשמה, שם דווקא הוא שומע את קול השם הקורא לו לשוב ולהשיב את כל העולם לצור מחצבתו.
אנחנו חסרים. אנחנו תמיד בחיפוש. מבקשים וכוספים ומשתוקקים. כי החפוש והבקשה, הרצון והתשוקה, הכיסופים והערגה הם הכוח שמרפא את הנפש, שמשלים את החסרון, שמקרב את האדם לבוראו. מה שאני באמת רוצה זה להישאר צנוע, ובהסתר, בשקט, באיזו שהיא פינה נסתרת, ומהפינה הזאת להמשיך להתגעגע ולהתגעגע עד שאזכה לגלות את הנשמה האלוקית שה' נטע בתוכי ושחבויה עמוק עמוק בליבי.
למה ניתנה תורה במדבר סיני? "למען ילמד אדם להכניע את עצמו ולהיות שפל בעיניו, כדרך שעשה השם יתברך ברוך הוא, שמאס בהרים הגבוהים ובחר בהר סיני, הנמוך מכולם" (נועם אלימלך).

להמשך כנסו כאן:

פניניםדיני חג השבועות שחל במוצאי שבת

חלק ראשון

השנה כידוע יחול חג השבועות במוצאי שבת ויום ראשון. הדבר מחייב תשומת לב והערכות מוקדמת. להלן ההלכות המיוחדות לצירוף זמנים מיוחד זה, בתוספת כמה עצות מועילות.
א. כיון שאין לשטוח בבית עשבים או ענפי אילן ביום השבת, הרי שמי שנוהג להניחם בחג השבועות יעשה כן ביום שישי.
ב. יש להדליק מערב יום שבת נר נשמה גדול, על מנת שיוכלו להעביר ממנו אש לצורך הדלקת אש ביום טוב (למי שמשתמש בגז), ובמיוחד לצורך הדלקת נרות של יום טוב במוצאי שבת.
ג. מלבד הכנת נרות שבת יש לשים לב להכנה להדלקה במוצאי שבת, הן מבחינת שאריות נרות השבת והן בחשיבה על נר ההבדלה, כדלקמן.
ד. ככלל, אסור להכין שום דבר משבת למוצאי שבת. לפיכך:
1. אסור להוציא אוכל קפוא מהמקפיא ביום שבת בכדי שיופשר לסעודת יום טוב.
2. אין היתר לערוך את השולחן ביום שבת לצורך החג, וכן אין לחתוך סלט או להכין שאר מאכלים משבת לצורך החג. וכן אין היתר להכין בשבת כמות מוגדלת לסעודה שלישית על מנת שתישאר לסעודת החג.
3. אסור לומר בשבת: "אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח להשאר ער בליל שבועות", אבל מותר לחשוב כך.
ה. ביום שבת זה יש להשתדל ולאכול סעודה שלישית בשעה מוקדמת, לפני זמן מנחה קטנה (שלוש שעות זמניות לפני השקיעה, דהיינו עד 16:00 ), בכדי שיאכל את סעודת ליל החג בתיאבון. אם עבר הזמן הזה ולא הספיק לאכול, יאכל בסעודה שלישית פת עד שיעור כ"ביצה" (פרוסה לאשכנזים ושתיים לספרדים...). זאת ועוד, סעודה שלישית יש לקיים לכתחילה אחרי תפילת המנחה.
מהדברים הללו עולה שלכתחילה רצוי לאכול סעודה שלישית אחרי מנחה גדולה, ומכל מקום אם קשה לו לאכול סעודה שלישית מייד אחרי תפילת מנחה גדולה, ורוצה להתפלל במניין של מנחה קטנה, אפשר לקיים מצותסעודה שלישית קודם תפילת מנחה.

מנהגי ברסלב לחג השבועות עפ"י מוהרא"ש זצוק"ל


  • מוהרא"ש נהג לעורר את תלמידי "היכל הקודש" בימים הסמוכים לחג השבועות שיחדשו עצמם בלימוד חמישה עשר שיעורים שתיקן מאז ומקדם לתלמידיו, שהם: 1) חומש ורש"י עם התרגום מפרשת השבוע 2) תנ"ך 3) משניות 4) תלמוד בבלי 5) תלמוד ירושלמי 6) תוספתא 7) מדרש רבה 8) מדרש תנחומא 9) רמב"ם  10) טור 11) שולחן ערוך 12) זוהר הקדוש 13) תיקוני זוהר 14) ליקוטי מוהר"ן 15) ליקוטי הלכות. והיה רגיל להתבטא, שחמישה עשר השיעורים האלו הם "החומש והמעשר" שלנו - שאנחנו נותנים צדקה כביכול אליו יתברך, כי יש עשירים שנותנים צדקה מממונם ביד רחבה, חומש ומעשר מכל רכושם, וכמו כן יש לומדי תורה שנותנים צדקה ביד רחבה על ידי לימודם (שיחות מוהרא"ש)

  • במשך ליל שבועות היה מוהרא"ש יושב במקומו בבית המדרש ועוסק בתורה ובתפילה בהתעוררות עצומה, וחלק מהזמן היה יוצא לביתו להמשיך בהתבודדות נפלאה שם. ולפני תפילת שחרית היה נכנס לטבול במקווה, שעל טבילה זו לקראת קבלת התורה מחדש בשחרית אמר כי היא "מביאה את האדם להתבטלות נוראה באור האין סוף ברוך הוא, וממשכת עליו קדושה עליונה מאוד", ולאחר מכן היה מתפלל תפילת שחרית בהנץ החמה (מפי הרב משה קורץ ותלמידים)
  • היה נוהג ומנהיג לתלמידיו להיות ער בכל ליל שבועות ולומר אז את פסוקי התנ"ך - פסוק ראשון ואחרון מכל פרשה ומכל ספרי הנביאים והכתובים, ולאחר מכן לומר את כל התרי"ג מצוות. ובכל שאר הזמן להתבודד הרבה ולבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות לקבל את התורה מחדש (מכתבי מוהרא"ש)
מנהגי החג
  • כמנהג ישראל, נהגו גם בבתי המדרש של מוהרא"ש לקשט בענפי עצים ופרחים לכבוד חג השבועות, והיו שנים שמוהרא"ש עצמו נטל חלק במלאכת הקישוט לכבוד התורה. ופעם אמר טעם למנהג ישראל קודש לקשט את בית המדרש עם עשבים ופרחים, שזה כדי לעורר על עניין התפילה, שעיקר שלמותה הוא בין עשבי השדה, וכמו שכתוב (בראשית כד, סג): "ויצא יצחק לשוח בשדה", ואמר שמקשטים את הבתים ובתי המדרש לכבוד מתן תורה כדי להזכיר לעצמנו "שנתפלל להקדוש ברוך הוא שנזכה לטייל בכל מקומות התורה" (מפי תלמידים ומשיחות מוהרא"ש)
  • תלמידיו של מוהרא"ש נהגו גם לקשט לכבוד החג את מקום ישיבתו בבית המדרש עם מעין סוכה עטויה בענפים ופרחים ומוהרא"ש היה יושב בתוכה (מפי תלמידים)
  • אחרי תפילת שחרית היה מוהרא"ש עולה לביתו ועושה שם קידוש עם סעודת מאכלי חלב, ולאחר מכן בשעות הצהריים, לאחר מנוחה, היה אוכל סעודה בשרית לכבוד החג (מכתבי מוהרא"ש).

מקבלים את פני מהרא"ש

video

באבוב 48 מבכה את שר החוץ שלה הרב משה עליאס ז"להאדמו"ר מקלויזנבורג מסביר מדוע החליט לבנות בית חולים לאחר שנפצע אצל הנאצים

video

ר' חיים קנייבסקי הדרן על עירובין

הרב גרוסמן לא מפחד מן הקנאים והמחבלים ומחבק חרד"ק


מוהרא"ש בצעירותו

video

סעודת הילולא גאב"ד נוה אחיעזר
עליה לציון הגה"ק מהרא"צ גאב"ד נוה אחיעזר - ג' סיוןלגלריה כנסו כאן: