רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 1 במאי 2015

איזו בקיאות בהלכות ודרכי שמים הם יודעים בדיוק על מה ולמה רעידת האדמה בנאפל והסיבות להן כמובן בשל עבירות אחרים

זה חוזר על עצמו כמו תוכי, שוב ושוב, לאחר כל אירוע כזה. זה לקוח ממקורות נוצרים שם עד היום הזה ישנם מי שלאחר כל אסון או אירוע בסדר גודל כזה יש מי שאומרים מדוע זה קרה. אצל החרדים ישנם רבנים מכל החוגים שמצהירים הצהרות טוענים כי הם יודעים במדוייק מדוע זה קרה, ומה שמעניין, כל אחד מהם רואה משהו אחר, ועל כולם אף פעם לא רואים מה שקורה בסביבתם ממש, תמיד מאשימים הם אחרים הצריכים לחזור בתשובה לפשפש במעשיהם, הם הלא צדיקים גמורים מעולם לא חטאו, הקב"ה כלל לא חושב להענישם, הם כאן רק בשביל לומר לאחרים מה קורה

אז יש לי חדשות לאותם רבנים חכמים הטוענים כי הם יודעים למה ומדוע, כי הם כולם נביאי שקר, אף אחד מהם לא יודע למה ומדוע, אם היו אומרים כי הם משערים אך אינם יודעים בבטחה חצי צרה, גם ככה זה אסור, אבל לפחות היו אומרים את האמת כי מדובר בהשערה בלבד, והיינו מתייחסים אליהם ככה, אבל לראות ולשמוע כל כך הרבה רבנים ומקובלים כשכל אחד מסביר את זה אחרת, לכל אחד מקורות מכאן או משם מדוע בגלל הענין הזה או האחר זה קרה, והכל כמובן בגלל החטאים של מי שלא אוהבים או מי שמבקשים לייסר אותם, ואף פעם לא בגלל סביבתם מפני שאלו אף פעם לא חטאו הם צדיקים גמורים

איני יודע מה הקשר של נאפל לארץ ישראל, נכון שכאשר קורה דבר כזה כולם בכל העולם צריכים לפשפש במעשים ולהרהר בתשובה, המסר הוא כלל עולמי ועל כל כך הרבה דברים שאף אחד מעמנו אינו יודע למה ומדוע, אבל כאן אני מבקש להוסיף משהו שאולי יעמיד את אותם רבנים במקומם

ככל הנראה הם לא למדו ולא יודעים כי בורא העולם ברא את העולם בטבע כזה שדברים כאלו קורים בכל תקופה, מי שילמד את כדור הארץ מבריאת העולם ימצא כי רעידות אדמה היו במאות אם לא באלפים, וההבדל בין ימינו לימים עברו, שהיום יודעים ורואים הכל ומיד, ואילו אז כשזה היה קורה עד שידעו מכך יכלו לעבור שבועות חדשים ואף שנים, ועזרה היתה רק מקומית, אם זה בכלל היה בגדר של אפשר, מקומות רבים בעולם כוסו ברעידות כאלו וכלל לא ידעו עד מאוחר מאוד. לה' הארץ ומלואה הוא ורק הוא יודע את החשבונות שלו ולמה הוא עושה כך, וכבר למדנו מרבי עקיבא כשמשה רבינו ביקש עליו אמר לו הקב"ה גזירה היא מלפני, ככה בכל כך הרבה דברים שקורים הם גזירה של הקב"ה ואיננו יכולים להרהר אחר מעשיו, עלינו לקבל אותם מפני שזה דרכו של הקב"ה ואינו חייב למסור לנו דין וחשבון על מעשיו

אני לא חסיד של לימודי הליב"ה דוקא, אפשר ללמוד הרבה יותר עם לימודי גמרא, אבל זה כמובן כשלומדים הרבה בקיאות ולא כפי שקורה בימינו שבמשך של שבע שנים גומרים בקושי כמה דפים בכמה מסכתות שזה בזיון ובושה ולא יודעים הרבה. מי שילמד את ההיסטוריה ואת דרך בריאת וקיום העולם ימצא הרבה אסונות טבע שלנו אין הסבר להם, נמצא את הקב"ה כל שנה מביא באיזורים מסויימים סערות ההורגים כל כך הרבה. היום שב"ה יודעים כמה ימים קודם ניתן לעבור לאיזור אחר או להיות במקום בטוח עד שתחלוף הסערה מצילים הרבה, לפני כן בטרם שידעו, מאות ואלפים היו נהרגים, כך היה דרכו של עולם, ומי שאינו יודע זאת, שילמד היסטוריה ויידע

הגיע הזמן לחזור לשפיות, ראשית ולפני הכל, טבע העולם הוא כזה שרעידות אדמה הם חלק ממנו הם היו בעבר ויהיו בעתיד, גם כשבני ישראל יקיימו תורה ומצוות, לא כל רעידת אדמה הוא בגלל מעשי ישראל למרות שנכון שהקב"ה ברא את העולם בשביל ישראל, ולעיתים הקב"ה עושה מה שעושה למען ישראל בדרך הזו, ולדוגמא, אולי משם היתה צריכה לצמוח רעה גדולה לישראל ועל ידי רעידת האדמה הזו נמנע אסון ליהודים. אף אחד אינו יודע חשבונות שמים של למה ומדוע, תרשמו מה שאני כותב לכם כאן, רעידת האדמה הזו אינה האחרונה בהיסטוריה, יהיו עוד כאלו, ואין לנו אלא להתפלל ולבקש מבורא עולם שיחוס וירחם עלינו שאף אחד מעמנו חלילה לא יתמודד עם המצבים הללו, אבל יחד עם זאת מקבלים את דרכו ומחשבתו של בורא עולם ללא כל קשר למה ומדוע, תפקידנו בכל עת והרבה לפני שזה קורה לשוב בתשובה וללכת בדרך הנכונה ובעיקר הישרה גם בלי רעידות אדמה

והערה אחרונה, ההצהרות של הרבנים בנושאים אלו מחלישים את האמונה, מפני שצריך להיות טיפש להאמין לשטויות הללו, הגיע הזמן לשים מחסום לפיות המטומטמות של מצהירי הצהרות מן הסוג הזה, הם אינם יודעים למה ומדוע, המקסימום שהם יכולים זה לשער, וגם זה לא בריא כאשר כל אחד משער בענין שנוגע לו ושוכח שהעולם כל כך גדול, וכי כל כך הרבה נושאים ועניינים עומדים על סדר היום שבשל כך הקב"ה עשה מה שעשה. יכול בהחלט להיות שהוא בא להזהירנו, אבל לא אנחנו נקבע מה זה, כל עוד שלא זכינו ואין עמנו נביא אמת, ולצערי הגדול בימינו אין לנו אחד ויחיד כזה, דורנו דור יתום, אז אין לנו אלא להסיק מסקנות כלליות, לתקן מעשינו ולחזק בכך את העולם כולו מפני שעל ידי מצוה נוספת של יהודי הוא מחזק את יסודות העולם, וכך גם כשיהיו עוד רעידות אדמה ינצלו יותר ואין זה משנה יהודים או לא יהודים, מפני שכולנו מעשי ידיו של הקב"ה שאינו אוהב שירה כאשר אלו טובעים ונהרגים באיזה דרך שלא יהיה

הגיע הזמן לשנות את דרכנו בתחום הזה, וכך נשיג כפול, גם נחזק את האמונה, וגם נבין כי זה דרכו של עולם, ואין לנו אלא לחיות עם רצונו של בורא עולם שברא את עולמו בדרך הזו, ואין לנו אלא לקבל באהבה את הדברים כמות שהם

חיים שאולזון

נציגי הציבור החרדי אינם ראויים להנהגה, הם המביאים על הציבור החרדי את כל הצרות

אחת השאלות שרבים שואלים האם הכינוי 'חרדי' מחייב במשהו, ובמיוחד את נציגי הציבור החרדי, או שמא זה לא יותר מכינוי אבל למעשה מדובר במי שהם ככל הגויים וככל החילונים, ואין ביניהם לאחרים כלום פרט אולי לתלבושת החיצונית, מפני שאם הכינוי 'חרדי' מחייב אותם, השאלה היא האם הם מודעים למה שהם מייצגים והאם מעשיהם מוכיחים כי הם יודעים מה שהם עושים. המציאות היא כי הם פוליטיקאים ואומרים ככל הנראה לעצמם כי בפוליטיקה כולם שווים כולל חרדים

אין זה סוד כי הסכם קואליציוני חרדי ככל שמשיגים יותר מעודדים הסתה גדולה יותר, והשאלה היא, האם אנו כחרדים תפקידנו לנקום ולנטור לצעוק הנה הוכחנו לכם כי אנחנו טובים וחזקים יותר אנחנו נקבור אותכם החילונים על השנתיים שישבנו באופוזיציה נסחט וניקח עוד ועוד ותשלמו ומה שיותר יותר טוב, או שמא גם כשאנו משיגים הישגים גדולים ונשגבים מצליחים עד לפסגה, אם מותר לנו כלל לדבר על כך, מתוך חשבון כי אנו פוגעים בציבור של מיליונים שאינו אוהב לשמוע זאת

כשעוסקים בפוליטיקאי חילוני גם שם השאלה היא קשה בגלל האתיקה שלהם, ובכל זאת מבינים כי בפוליטיקה עושים דברים הנוגדים את הדרך הישרה ומוצצים הרבה דם. אבל יהודי חרדי ובמיוחד נציג חרדי האם מותר לו למצוץ את דמו של האחר גם כשהוא עושה מעשה שלכאורה זכותו המלאה וטובת הציבור?

אני רוצה להבין, לשם מה צריכים החרדים להתפאר במה שהשיגו כשהם יודעים כי זה פוגע בכל כך הרבה, זה מעודד הסתה פרועה נגד החרדים, היכן השכל וההגיון ומעל כולם היכן ההתנהגות ה'חרדית', האם 'חרדי' פירושו 'חילוני' או שמא נמצא חילונים שבתחומים אלה מתנהגים טוב יותר מהפוליטיקאים החרדים, הגרועים מן החילונים, מפני שהם בבחינת יודעים את בוראם ומתכוונים למרוד בו. החילוני למד שפוליטיקה היא מלוכלכת, ומתנהג כמלוכלך, אבל החרדי למרות שהוא יודע כי הפוליטיקה היא מלוכלכת הוא מבקש לרמות את הציבור כי הוא גם יודע מה הפירוש להיות חרדי וכי ההתנהגות של חרדי מחייבת להיות שונים מן הפוליטיקאים החילונים

עברנו כמה ימים שבהם החכי"ם החרדים מוכיחים לעולם כולו כי אינם ראויים לייצג את הציבור החרדי, מפני שאם היו ראויים הם היו מפרסמים לציבור הודעה כללית וסתמית כזו שמינימום פוגעת, וממילא גם מינימום מעודדת הסתה. הדברים האלו היו צריכים להיחתם בשקט, וגם אם נניח שאי אפשר מפני שמדובר בהסכם קואליציוני, לא על החרדים לדבר, מי שיקרא יקרא, ההתנהגות של נציג חרדי חייבת להיות כזה שכולם אהובים, וכי מעתה כשאנחנו בקואליציה דאגתנו לכל העם לכולם בלי יוצא מן הכלל, ההיפך, אנו חשים את דאגת ורצון הכלל, ונעשה כל מה שנוכל לסייע לו וככה לעקוף את הנושאים העדינים

כאשר יוצאים לרחובה של עיר בהצהרות בומבסטיות על שהשגנו כל כך הרבה חיסלנו את הלפידים ודומיהם, גם אם זה נכון, זה לא עושה טובה כלל לציבור החרדי, ההיפך, זה מעודד הסתה פרועה ומחדיר שנאה עמוקה לחילוני נגד החרדי ומי צריך את זה

אין לי וויכוח עם הנציגים החרדים על שהיו צריכים לעשות הכל להשיג מה שיותר לטובת הציבור החרדי, אבל יש לי עימם וויכח קשה ונוקב על דרך ההתנהגות על סגנון הדיבור ההתייהרות ועידוד ההסתה האנטי חרדית, כאן הם עשו את כל הטעויות האפשריות

חיים שאולזון

בעלזא חוגגת בן - ברית בשבוע הבא לאדמו"ר חדש שנולד

מצפים להפתעות ובשביל שלא לקלקל לא נכתוב, לרעיית הבן אהרן מרדכי נולד בן נוסף המבטיח לבעלזא מערכה ומלחמה חזקה וגדולה יותר בדור השני של רביסטעווע, המתווסף על הרבה אחים נוספים שכל אחד רוצה להיות רבי, אם חשב מישהו כי לעולם חוסן אז מה שבטוח בסיבוב הבא בעלזא מאוחדת סביב בן יחיד, אבל אחריו ספינקא תהיה קטנה על בעלזא עם כל כך הרבה בנים

מי יכובד הפעם בסנדקאות, ובכיבודים אחרים, לא אופתע אם יפתיעו

זהו זה - בית הכנסת החדש של ויזניץ יוצא לדרך על אפם וחמתם של בנצי שטנגר ויעקב מרדכי

ככה זה, כשאין ברירה אחרת, ר' ישראל מצידו ניסה הכל לעשות שלום או לפחות להבטיח דרך איך שבנו מרגיש כי הוא אכן רבה של בית הכנסת ולא רק נושא בתואר וכי יש בבית הרבי מי שמושכים בחוטים ויורדים לחייו, והחליט כי עדיף לפתוח בית כנסת חדש ולהתחיל מבראשית, וככה להיפטר מן הצרה הצרורה הזו

בברכת אדמו"ר ר' ישראל יחנך השבת בית המדרש החדש של חסידי וויזניץ בבורו פארק בראשות בנו הגדול הרה"ג ר' חיים מאיר שליט"א לקראת השבת יצאו מארה"ק בשליחות מרן אש"ל הרה"ח ר' שמעון טובק שליט"א והר"ר מרדכי סנדרוביץ הי"ו כמו"כ המוני אנ"ש ברחבי ארה"ב מתעדים להגיע לעיר בורו פארק לכבוד רבינו שליט"א כמו"כ מרן אדמו"ר שליט"א ביקש באופן אישי מנכבדי אנ"ש בבורו פארק לקבוע את בית מדרשם בבית מדרש זו.

תכונה נרגשת בקרב קהל "אהבת ישראל וויזניץ" בבורו פארק לקראת ביקורו של ר' ישראל בארה"ב לרגל חתונת נכדו אצל הרב יצחק טווערסקי שליט"א, במשך ימי הביקור יתקיים מעמד "קביעת מזוזה וחנוכת הבית" בביהמ"ד החדש בהשתתפות אדמור"י ורבני העיר

יצויין כי בראש הלוחמים נגד קיומו של בית הכנסת הם האח יעקב מרדכי והגבאי בנצי שטנגר, אבל כל הטריקים שעשו למנוע את פתיחת בית הכנסת נכשלו

ברית לנכד הגה"צ גאב"ד נוה אחיעזר שליט"א בן לחתנו בבית הגראי"ל שטיינמן
בברכות כובד הגאון רבי מאיר לוריא ראש כולל חלקת יעקב ברייש. עמידה לברכות הג"ר משה ברייש.

לגלריה כנסו כאן:

רשימת הישיבות הכשרות בירושלים


הרב שך היה במהותו איש המזרחי ולכן נלחם בגדולי תלמידי החזו"א ובריסק

לכבוד ר' חיים שאולזון
 
ראיתי בשבועות האחרונים את המאמרים הנפלאים שכתבת על המלחמה הלא טהורה שניהל הרב שך נגד מאור העולם מרן הגר"ח גריינמן זצוק"ל, ואני מודה לך על כך שאתה לא מאפשר ללבלרים לשכתב את ההיסטוריה ואת האמת ורק משום כך היה שווה כל הבלוג שלך.
 
לעצם העניין ברצוני הסביר משהו שהדור הצעיר שטוף התעמולה לא מבין מדוע הרב שך בחר להלחם עם כל גדולי התורה הן בפוניבז', סלבודקא, חברון בריסק תלמידי החזו"א. כמובן שעל כל מלחמה הוא הלביש ק"נ טעמים לטהר את השרץ, אבל בכל זאת השאלה נשאלת וצריך בשביל זה להבין מי זה הרב שך ומדוע כל חייו חי בנחיתות שזה היה הגורם שנלחם בכולם.
 
הרב שך במהותו היא מזרוחניק שם לימד וגם ביתו, למי שיודע התנהל בצורה פשרנית מאד, ולא לחינם ילדיו ואשתו ובניו נראו כפי שנראו. הרב שך היה חייב כל הזמן להוכיח שהוא לא נטע זר אלא הוא הוא מעתיק השמועה האמיתי, וזה הסיבה שכל הזמן מצא סיבה למסיבה להלחם עם כולם ולהוכיח שהוא הגדול האמיתי.
 
בגלל חטא הדור הצליח מעשה שטן והרב שך בעזרת אלימות מילולית ופיזית הצליח להשתלט ולגרום נזקים חמורים לעולם התורה והציבור החרדי בכלל. אדרבה קח את כל ההיסטוריונים ולא יראו דבר אחד טוב שיצא מהרב שך. וכולנו רואים מה נשאר מהמורשת המפוארת שלו.
 
זכינו ובתקופה האחרונה הציבור מבין יותר ויותר את רמת הנזק החינוכי שגרם הרב שך ומנסים לתקן את הדברים ולהחזיר את הגלגל אחורנית. נקווה שאכן עולם התורה יחזור לשפיות ולתקופה הזוהרת שהציבור הליטאי היה דוגמא ומופת לכולם עם גדולי תורה אמיתיים שטובת הכלל לנגד עיניהם.

הרב אמסלם: דברי הרב שטרנבוך הבל

מאת הרב חיים אמסלם

שרת המשפטים בארה"ב מאשרת: האדמו"ר הרב פינטו דיווח ל-FBI על סיוע כספי שנתן לברכה

מאת יואב יצחק

הדיווח נמסר בשנת 2011 וגם ב-2012, תקופה ארוכה לפני שנפתחה החקירה נגד הרב פינטו בחשד למתן שוחד לברכה על-פי הדיווח לסוכן ה-FBI, הכספים לברכה ניתנו במסגרת הקשרים המשפחתיים וכסיוע כלכלי ואישי לתנ"צ ברכה למרות העדויות נגדו מכחיש תנ"צ ברכה שקיבל כספים הפרקליטות והיועמ"ש העניקו לברכה גיבוי וחיפוי והם מסרבים לחוקרו בחשד לקבלת כספים אסורים

▪  ▪  ▪

שרת המשפטים החדשה של ארה"ב, לורטה לינץ', שכיהנה עד לאחרונה כתובעת הפדרלית הכללית במחוז מזרח ניו-יורק, מאשרת בכתב, את גירסתו של הרב יאשיהו פינטו, לפיה הוא דיווח עוד בשנת 2011 לסוכן ה-FBI על יחסיו האישיים הקרובים ביותר עם תת-ניצב אפרים ברכה. כמו-כן היא מאשרת, כי הרב פינטו מסר ב-2012 לסוכן ה-FBI, כי במסגרת החברות בינו לבין ברכה הוא העניק לברכה מספר פעמים סיוע כספי, על-בסיס אישי.

המכתב התבקש על-ידי פינטו בניסיונו להדוף את הטענות נגדו, שנכללו בכתב האישום, וכדי להוכיח כי אכן לא הייתה לו כוונה פלילית במתת לברכה (בגינו הורשע בשוחד), ולראיה: הוא דיווח על-כך לסוכן ה-FBI. הרב פינטו מסר, כי הכספים ניתנו לברכה כסיוע אישי, כפי שהרב נוהג עם רבים אחרים, ולראיה: סכומי הכסף העצומים שגייס מבעלי הון, שאותם שחילק לאנשים שפנו לקבל את עזרתו וסיועו בפתרון מצוקותיהם.

ל-News1 נודע, כי עותק מהמכתב שוגר גם לפרקליטות המדינה. אולם למרות זאת, מסתירה הפרקליטות את המידע הכלול בו הן מהציבור הרחב והן מבית המשפט המחוזי בתל אביב. מידע זה עשוי לסייע בבירור הפרשה ולעשות צדק: מצד אחד, לסייע לפינטו לשפוך אור על נסיבות מתת הכספים לברכה, ולהביא להקלה בעונשו; ומצד שני, להוכיח כי ברכה אכן קיבל כספים אסורים במשך שנים, ועל-כן, ומחמת זאת שהכחיש ושיבש מהלכי חקירה ומשפט, הוא אינו ראוי להמשיך בתפקידו כראש היחידה הארצית לחקירות הונאה. 


להמשך כנסו כאן:

דרכי מירון

מאת מירונער

דרך מהדרין 
דרך הכוהנים 
דרך ר' יחזקאל רוט 
מרפסת הכוהנים
‏נר למאור ברשב”י 

לידיעה, את דרך מהדרין יזם ובנה יו”ר ועד מירון מוטי הלפרין מתקציב של מדינת ישראל  למרות  שיש כבר כמה ארגונים שטוענים שהם בנו ושילמו

דרך הכוהנים 
משרד התיירות של המדינה הציונית בנתה מתקציב המדינה 

דרך ר' יחזקאל 
לקח לעצמו בכוח הזקן הטיפש מארה”ב חסיד סאטמר שחושב שהוא בעל הבית של מירון 

מרפסת הכוהנים 
בנה מרדכי יצחק ליכנשטיין מתרומה של הנגיד דקונא מטורונטו 

נר למאור 
מדינת ישראל משלמת את כל החשמל והחזקה כל השנה במירון

האוכל במטבח הכנסת אורחים במירון השנה זה בזכות האדמו”ר מאמשינוב

מאת מירונער

כפי שפורסם פה בבלוג שזה כמה שנים הרב יצחק סגל משלם את האוכל שמחלקים בהכנסת אורחים רשב”י מירון, משלם את החד פעמי, את עובדי הנקיון, את המלצרים, את מקומות השינה לעובדים, ומשלם לצמד פרמולטר&קרליבך שכירות על המטבח

כזכור בחודש אב פרמולטר&קרליבך זרקו את ר' יצחק סגל מהמטבח וגנבו עופות ומכרו 

ר' יצחק ניקרא לקודש לרבו הרבי מאמשינוב ששאל אותו האם השנה אתה מחלק במירון, ותשובת ר' ‏יצחק היתה, זרקו אותי מהמטבח  ואין לי כוח למריבות. 

הרבי מאמשינוב: ‏אני מבקש ממך תמשיך לחלק 
ר' יצחק: איפה לחלק
הרבי: תשלם לקרליבך שכירות יותר גבוה ותחלק 
ר' יצחק: אם הרבי אומר אני עושה 

המשא ומתן בין יצחק שמשלם את האוכל לבין הצמד פרמולטר&קרליבך היה קשה ואלו התנאים:

1. לר' יצחק אסור לאסוף כסף לפני ל”ג בעומר לאוכל 

2. אסור לר' יצחק להכניס צלם לכל אזור הבישול והחלוקה 

3. ששבת אחרי ל”ג בעומר הוא חייב להכין 300 מנות לכל סעודה 

4. לכל העובדים אסור להיכנס לפתח המערה 

5. אסור למלצרים לקבל טיפ הכל לקופה של קרליבך 

6. התנאי המצחיק ביותר: שר' יצחק סגל חייב לכבד ולשמוע ליענקל פרמולטר ולעשות כל מה שמבקש

למי מותר להניח שלט מעל ראשי המנגנים

מאת מירונער

דין תורה התנהל בין צמד הנוכלים פרמולטר&קרליבך לשרגא שניצר מארגון אוהל הרשב”י למי מותר להניח שלט  מעל ראשי המנגנים 

את התזמורת משרד הדתות משלם, 
המנגנים לא מקבלים שכר 
מערכת ההגברה תרומה של יהודי שתרם 30 אלף דולר 

אז מה צריך לשלם?
מי מקבל כסף? 

רק יענקל פרמולטר עומד על הבמה עם מיקרפון סגור ועושה עצמו כמו ששר, תשאלו את יענקל את השיר בר יוחאי בעל פה הוא לא יודע, אבל יעמוד על הבמה עם מיקרפון סגור

במה היה אברמלה ואזנר טרוד לפני הלווית סבו

מאת: לובלינער נייעס:

עם צאת השבת מתקשר אברמלה ואזנר לאברהם זאב לוי. - אברהם זאב למי שלא מכיר, הסתובב מקטנותו בקרבת הרב ואזנר ובמשך שלושים שנה תיעד את מורו ורבו ואגר אלפי תמונות יחודיות של מרן פוסק הדור זצוק"ל.
אברמלה מבקש ממנו שיש איזה צורך דחוף ושיתן לו את ההארד דיסק ובו נמצאים כל התמונות. אברהם זאב שאל אותו האם זה כ"כ דחוף לעכשיו טרם ההלוויה. אז אברהמלה ענה לו שאם זה לא היה כ"כ דחוף הוא לא היה מתקשר אליו בשעה קשה כזו שצריך לארגן לוויה המונית.
אברהם זאב לוי ביקש ממנו שימתין כי אין לו גיבוי לחומר המיוחד והנדיר הזה, ויקח לו קצת זמן לגבות את החומר שעמל עליו שלושים שנה. עונה לו אברהמלה שאביו הגרח"מ שליט"א צריך את התמונות דחוף וזה בגדר של פיקוח נפש ואי אפשר להתעכב ולו דקה.
דקות ספורות לאחר מכן הופיע דוד יונה ואזנר - הבן יקיר של אברהמלה - שעוד נכונו לו עלילות רבות
ולקח את ההארד דיסק מאברהם זאב.
   
עוברים כמה ימים ואברהם זאב לוי מבקש ומתחנן מאברהמלה ובנו דוד יונה את ההארד דיסק ודוחים אותו בלך ושוב...
עכשיו הם כבר אומרים לו שההארד דיסק עם כל התמונות נמצאות בחו"ל...

מדובר כאמור במאגר נדיר ביותר ובו אלפים רבים של תמונות שצולמו ברשותו של מרן פוסק הדור זצוק"ל. חלק גדול מהתמונות צולמו עוד עם פילים ועלה כסף רב להמיר אותם לתמונות דיגטליות בשביל לאחסן אותם.

ויתירה מכך אברהם זאב לוי הנ"ל ליקט כל פיסת כתבה ומאמר של כל עיתון שבועון ירחון עלון שנכתב משהו על מורו ורבו פוסק הדור שהוא היה כ"כ מקורב לו.
מדובר על עבודת נמלים של היסטוריונים והכל בוצע ע"י אדם אחד, שבו הוא גזר את הכתבה ואת העיתון וכדו' מהתאריך הרלוונטי שבו התפרסמה הכתבה.
לפני זמן לא רב הוא סיים עבודה מאומצת של חודשים ארוכים של סריקה מקצועית בכדי שהכל יהיה נגיש.
אבל לאברהמלה ודוד יונה אין לב ואין רחמים.

מיותר לציין כשהדבר נודע לגרח"מ שליט"א הוא כעס מאד ואמר שלעולם לא היה מעורב בכזה דבר, כששאל את בנו אברמלה מה הסיפור ענה לו בנו אברהמלה ונכדו דוד יונה בחוצפה רבה כי אברהם זאב לוי בודה את הדברים מליבו. אבל הם שכחו שהיו הרבה עדויות לכל הסיפור.

בשל חגיגות למלכה סילקו את אנשי הרב ברלנד מהכפר והתיישבו בבלגיה עד שישובו להולנד
מטבילים ברעננה


מכתבים קצרצרים


ההסתה האנטי חרדית בתנופה - אנו משרתים את האוייב
זה היה ברור שזה יקרה למרות הצביעות הגדולה, יאיר לפיד למשל ידע כי אם בוזי הרצוג מסוגל להקים ממשלה הוא קיוה להתפייס עם החרדים ואף לשבת עימם יחד באותה ממשלה שתעניק מיליארדים לחרדים ואז כמובן שהוא היה מוצא אלף ואחד תירוצים מדוע זה בסדר, או שהיה שותק, העיתון שלו ידיעות אחרונות לא היה עושה כותרת ראשית של מילארד לחרדים כפי שעשה בשעות אלו, הכל היה אחרת. האופוזיציה הנוכחית היתה משחקת משחק הפוך ואף מתייצבת לימין החרדים ומסבירה מדוע צריך לסיע לחרדים, וכמובן החילונים מן הליכוד היו קוראים למלחמה על בזבוז של מיליארדים שנותנים לחרדים. אין מילה אמת לא באלו באלו ולא באלו. אבל מה שבטוח, כאשר החרדים מקבלים מסיתים, וזה לא נוצר אתמול או שלשום ככה אנחנו עוברים כבר עשרות שנים, ובמקום ללמוד מן הטעויות חוזרים עליהם

לשם מה צריך להתרברב כי השגנו כל כך הרבה?
אחת השאלות שנותרו קשות, לשם מה צריך להתרברב, מה זה נותן, גם אם רוצים לרכוש אהדה ברחוב החרדי אבל זה בא על חשבון הסתה פרועה ברחוב החילוני והמחיר כבד מנשוא, מי אומר שצריך לדבר, המעשים בשטח יעשו את שלהם ממילא, ואז ישיגו את מה שמבקשים פוליטית, ויחד עם זאת ימנעו את ההסתה הפרועה האנטי חרדית כאילו שגונבים את כספי החילונים על מנת לפטם את החרדים. הצגת רשימת ההישגים של החרדים מסיתה מיליוני חילונים כולל מי שהצביעו לליכוד שלא אוהבים סחיטה, והתדמית החרדית היא סחטנית, וכאן בעייתנו

סוחטים ולא מנהלים מו"מ מצמידים את ראש הממשלה לרקה
מי שילמד איך שמתנהל המו"מ בין החרדים לליכוד ימצא כי מדובר במשחק של סחטנים, לוקחים בחשבון כי הליכוד צריך את כולם על מנת להבטיח ממשלה יציבה, אז כל אחד מלך ותובע עוד ועוד כאילו שהם הרוב ואילו הליכוד שקיבל 30 לא שוה כלל. החרדים הצטיירו כסחטנים ממש, וכפי שציין זאת ראש הממשלה כי דרעי לא מפסיק להתמקח ורוצה עוד ועוד, לא יודע גבולות, ואם אתה לא נותן את הכל אז מאיימים כי הולכים לסייע להרצוג להקים ממשלה. אין זה סוד כי ראש הממשלה אין לו חשק להוציא במכה כל כך הרבה מיליארדים לספק את החרדים, הוא עושה זאת כי זה המחיר לקיומה של הממשלה שלו, אבל הציבור כציבור מתרגז, ובסופו של דבר זה יפגע בנו

עדיף לנצח באמת ולא להכריז על נצחון מפני שזה לא משרת את החרדים
שימו לב, בשנתיים האחרונות היה לנו מנוחה מן ההסתות הפרועות האנטי חרדיות, ההיפך ראו בנו מוכים ומושפלים וזה עשה את החילוני להרגיש טוב. עכשיו כשהחרדים  שבו לשלטון, החילוני הממוצע פלוס לא אוהב זאת, הוא חושש מהמחיר שהוא ייאלץ לשלם על כך, מפחידים אותו כי החרדים גונבים את הכסף של המדינה הם משתלטים על הכל, גם ולמרות שאין זה נכון אבל המציאות שהוא שומע כי ראש הממשלה הבטיח מיליארדים לחרדים מספיקים בשביל להפחיד ולהכניס רבים לפאניקה ומצטרפים להסתה האנטי חרדית. השאלה היא לשם מה צריך להכריז ברבים את מה שהשגנו, כאשר הדברים בפומבי ובגלוי, אי אפשר למנוע את הדלפת המידע לחילוני, אבל כשהדברים נכתבים מאחורי הקלעים וללא פרסום, במציאות נמצא את כל התיקונים, ויחד עם זאת נקטין את ההסתה

עדיף תקציב שיעלה בהדרגה מאשר העלאה במכה זה יגרור הסתה אנטי חרדית
אם רוצים אנו להשיג הרבה יותר ממה שהשיגו,  היו צריכים להתעלם כליל ולא לבקש כלום, אלא לסכם כי התקציב יעלה בהדרגה, ראשית לא היו חשים בהגדלה, ושנית זה היה מונע הסתה, כשמעלים בכל כמה חדשים עוד כמה פרוטות, זה עובר בשקט בלי סערה נגדית, אבל כשמעלים במכה אחת, הצעקה גדולה, ואין חמצן או יותר נכון בנזין טוב יותר לאופוזיציה בשביל להצית מדורת הסתה גדולה נגד החרדים. טפשי היה מצידו של משה גפני לשבור את הכלים ולפרוש משולחן המו"מ בגלל שלא הסכימו להעלות רטרואקטיבית את קצבאות הילדים, גם אם הוא מאמין שהמאבק הזה מוצדק זה צריך להיעשות בשקט מבלי שבכלל מרגישים ויודעים ולא פורשים מהמו"מ בשל כך, מפני שזה חומר מצויין להסית נגד החרדים. ושוב, השאלה אינה מי צודק, אלא מה גורם להסתה מיותרת, אפשר למנוע אותה אם עובדים בחכמה

עדיף להדגיש את ההישגים הכלל ציבוריים ולא את ההישגים הקשורים למגזר החרדי
גם אם נניח שצריך להוכיח כי מצטרפים לקואליציה בשל מחיר שקיבלו, צריך לעבוד חכם, לא מספרים על סעיפים שבהם עוסקים בחרדים בלבד, לוקחים סעיפים כלליים היכן שאפשר להוכיח כי עשו למען הכלל כולו, ואז הסיפור אחר, את הסעיפים שעוסקים בחרדים דוחקים למאוחר יותר כשירגע קצת. במצב כפי שהוא עכשיו מנצלים את הצהרות החרדים על מנת לנגח אותנו להוכיח כי אנחנו פרזיטים חיים על חשבון הציבור במקום שיילכו לעבוד, עושים הכל ליהנות מכספי הממשלה. עדיין לא מאוחר מדי, אפשר לתקן, אם יירדו מן הנושאים העדינים את זה ידחקו לתקופה מאוחר יותר, ובינתיים תעסקו במה שמקובל על הכל ההסתה האנטי חרדית לא תעבוד

תגובות @ תגובות @ תגובות


חכם ששון טבאשי:רעידת האדמה בנפאל היתה צריכה להיות בישראל.שלחנו אותה לשם אבל צריך לדעת:עושין תשובה ומיד נגאלין.כשנשאל באיזה זכות ניצלו אמר יש אברכים שרבנים מתעללים בהם והם סובלים בשקט.הוא הוסיף עוד:תהילים בשבועות נגד הפצצות אטומיות.
===================
לפי מה שכתוב במגיד מישרים לא חייבים במירון להדחף במערה אפילו אם באים סמוך לשם יש נחת רוח לרשב"י העיקר שבאו לעשות לו נחת רוח וא"כ מי שלא בא לעשות לו נחת רוח שישב בבית האם יש לו נחת רוח מזה שרומסים יהודים .הריי"צ אמר שרשב"י הוא רבי שמח. אבל נראה שצריך לא לצער אותו כדי שיוכל לשמוח.
===================
הריי"צ אמר שרשב"י הוא רבי שמח. מצד שני מובא שהיה קפדן. מה זה קפדן שמח? אחד שמקפיד שלא שמחים.
===================
לפני כמה שנים שמעתי הגדרה מאד יפה מיהודי חסידי וזה לא כתוב בשום מקום אבל זה אמת.וזו האימרה-רבי שמעון בן יוחאי יסד את תנועת החסידות והוא היה הרבי הראשון והרבי של כל הרבי'ס
===================
בזמן הרוזינער אמרו שבמירון בפנים יו"כ בחוץ שמח"ת היום אומרים בפנים צריך ח"ק ובחוץ הצלה
===================
לפי מה שכתוב במגיד מישרים לא חייבים במירון להדחף במערה אפילו אם באים סמוך לשם יש נחת רוח לרשב"י העיקר שבאו לעשות לו נחת רוח וא"כ מי שלא בא לעשות לו נחת רוח שישב בבית האם יש לו נחת רוח מזה שרומסים יהודים .הריי"צ אמר שרשב"י הוא רבי שמח. אבל נראה שצריך לא לצער אותו כדי שיוכל לשמוח.
===================
הריי"צ אמר שרשב"י הוא רבי שמח. מצד שני מובא שהיה קפדן. מה זה קפדן שמח? אחד שמקפיד שלא שמחים.
===================
 לפני כמה שנים שמעתי הגדרה מאד יפה מיהודי חסידי וזה לא כתוב בשום מקום אבל זה אמת.וזו האימרה-רבי שמעון בן יוחאי יסד את תנועת החסידות והוא היה הרבי הראשון והרבי של כל הרבי'ס

אמש ב'מרכז החדשות'

לאחר עבודה מתישה, 'יהדות התורה' רושמת הישג עצום במו"מ הקואליציוני!

ההסכם עם 'יהדות התורה' כולל 87 סעיפים, ובהם רבים העוסקים בענייני דתות ובנושאים ערכיים. גולת הכותרת היא ביטול הסעיף שהוציא מאות אלפים להפגין ברחובות לפני שנה וחצי, ועליו התעקשה יש עתיד בחקיקת חוק הגיוס - הטלת סנקציות פליליות על בחורי ישיבות אם סך המתגייסים לא יגיע למכסות שייקבעו. זהו סעיף נזיל, סמלי בעיקרו, וההסכם הקואליציוני החדש מרוקן גם אותו מתוכן. הוא קובע כי החוק ישונה כך ששר הביטחון יהיה בעל הסמכות לקבוע את יעדי הגיוס, מה שמבטיח כי הסנקציות לא יופעלו לעולם.

ח"כ גפני: מי שלא לומד תורה צריך לנהוג כלפיו בדיוק כמו שנוהגים כלפי מי שלא מתגייס! ההסכם הקואליציוני שלנו מבטיח כי לא יוטלו סנקציות על לומדי תורה או על מי שרוצה ללמוד תורה.

אחרי הדרישה המתוקשרת, בראיון הבוקר אמר יושב ראש ש"ס, דרעי, כי הוא ויתר על תיק הפנים. "היום, כשאני בא לשרת בחזרה את הציבור כשר בממשלה, אני רוצה לשרת את כל הציבור ואני קשוב גם לביקורת ציבורית. אני לא רוצה להיכנס למשרד שמראש אני נכנס אליו ברגל שמאל". הראיון המלא.

אחר החתימה על ההסכמים הקואליציוניים עם כולנו ויהדות התורה נותר לצוות המו"מ של הליכוד למצוא פתרונות יצירתיים למחלוקות בין ש"ס, הבית היהודי וישראל ביתנו. הליכוד רוצה להעניק לש"ס שליטה מלאה בתיק הדתות, אבל בבית היהודי מתנגדים בתוקף . גם ליברמן לא עושה חיים קלים: מתנגד להבטחות שניתנו לחרדים ונגד תיק התפוצות של בנט.

מכשרים: ‏‎050-2720647‎

מבזקים - מפה ומשם


גרינצוויג: ‏"לסיכום, הדבר היחיד שנשאר עדיין ממורשתו של לפיד הוא עיתון הפלס" (קרדיט: ק.ר.)
---------------------
אתר לדעת: לאחר שבשס היו מי שתקפו את יהדות התורה על שלא המתינו להם עם ההסכם, תוקף הערב גורם ביהדות התורה את שס ואומר: "אם היינו רוצים היינו יכולים לקחת את כל הקרדיט על מה שעבדנו, אך בחרנו להשאיר להם, למשל את סעיף 'חוק נהרי". "השארנו להם כיבודים
---------------------
גואל ועקנין ב'קול חי': הבית היהודי הטילו וטו על שינוי הרכב הוועדה למינוי דיינים.
 ---------------------
בחדרי': לפגישת רה"מ בנימין נתניהו ויו"ר ש"ס אריה דרעי, הצטרפו גם ראשי צוותי המו"מ אטיאס, אלקין ועו"ד שימרון.
 ---------------------
ליזרוביץ ב'קול חי': שריפה פרצה בקראוון המשמש כבית כנסת ברח' בן עזאי בבית שמש, צוותי כיבוי פועלים בזירה. עשן כבד באיזור.
 ---------------------
משרד הפנים של נפאל: 5900 הרוגים. 11.000 בני אדם נוספים נפצעו. סך הכל - 8 מיליון בני אדם הושפעו מרעידת האדמה
 ---------------------
ר”י גרודנא הגרד”צ קרלנשטיין שוחרר הבוקר מבית החולים מעיני הישועה לביתו באשדוד.
 ---------------------
ח"כ יעקב ליצמן לישראל כהן ב'כיכר': "ההישג המשמעותי שלנו כציבור חרדי שנשבר החרם נגדינו ואנחנו לא מודרים יותר. אני קורא לכלי התקשורת שלא להשתתף בחגיגת ההסתה נגד החרדים".
---------------------
ח"כ מאיר פרוש ברשת ב': "בנימין נתניהו קיבל את המנדט לפני כחודש בבחירות וכרגע הוא מייצג ויכול לדבר בשם העם. בגין ע"ה שאל, האם העם היהודי שנאמר עליו, 'חכם ונבון', זה רק כאשר הוא עם השמאל?"
 ---------------------
מחר ב'מקור ראשון': כתבה מקיפה שחושפת קבוצת חסידי סאטמר שמתגוררים בארץ, נראים כלפי חוץ כחסידי סאטמר ומשתתפים בהפגנות נגד ישראל, מתכנסים במרתף, מתפלפלים בכתבי הרב קוק ומתארגנים להקמת קהילה חקלאית ציונית.
 ---------------------
 ברכת מזל טוב לגדול הזמר החסידי אברהם פריד לאירוסי הבת.
 ---------------------
ניסן סלומיאנסקי ב'ערוץ הכנסת': "אם רה"מ חושב שיקים קואליציה בלעדינו - שיעשה את זה ושיהיה לו בהצלחה".
 ---------------------
ברסלב נייעס: איך אנו יודעים שרבי שמעון הוא ברסלבער? העיתונאי אברמי צמח בראיון מרתק על רבה של מירון הרה”ח רבי יעקב מאיר שטרן, הסיפורים שסיפר על הקשר הנפשי העמוק של חסידי ברסלב למירון, על ביקורו באומן ותגובת האדמו"ר מוויזני'ץ זצ"ל, ועל עובדי ה’ המופלאים של ברסלב שמצאו את ביתו של רבה של מירון פתוח בפניהם לרווחה.
  ---------------------
וילימסבורג: אלפים השתתפו בדינר לטובת מוסדות צאנז קלויזנבורג בעיר וילימסבורג.
המעמד בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א יתקיים באולם 'אימפריאל' שבבנין הענק של בית החינוך לבנות צאנז קלויזנבורג בעיר
 ---------------------
טרגדיה בוויליאמסבורג: אישה צעירה בת 27 ר. ברכר ע״ה נפטרה מדום לב. השאירה 4 ילדים.

להמשך המבזקים כנסו כאן:

מהדורת חצות של סוכנות הידיעות "חדשות 24":

עו"ד משה מורגנשטרן בראיון: "שורת הישגים לציבור החרדי העמל לפרנסתו בהסכם הקואליציוני עם יהדות התורה: הממשלה תחוקק חוק לאפליה מתקנת בתעסוקת חרדים בשירות הציבורי, תוקם מנהלת לעידוד תעסוקת חרדים ולימודים בישיבות ובסמינרים יוכרו כמקבילים לתארים אקדמיים בכל הקשור למכרזים בשירות הציבורי" ואיך אמורים להגיב להסתה הפקועה בעקבות ההסכם?

יוחנן גול תושב בית שמש בראיון: "עליתי לקבר דודי שנפטר רק לפני 30 יום ולתדהמתי אלמונים ניפצו ושברו את המצבה, הרכב שלי הותקף בידי חבורת פורעים ערבים שניפצו את חמשת החלונות במכונית, לא מספיק להם לפגוע בחיים הם פוגעים גם במתים?". אנשי החברה קדישא המליצו לי למלאות את המצבה בבטון".

שבתי גרברציק - דובר המשטרה למגזר הדתי/חרדי בראיון: "באבטחת האירוע בל"ג בעומר במירון ישתתפו השנה כ-5000 שוטרים כ-1000 יותר מהשנה שעברה ובסיוע של מאות סדרנים. הציבור נקרא להישמע להוראות הסדרנים והשוטרים ולגלות סבלנות, לא להידחק ולדחוק אחרים מחשש לסיכון חיי אדם כאשר המטרה העיקרית היא שמירה על חיי אדם".

לירון דרעי, מנהל רובע דרום מזרח בעיריית ירושלים בראיון: "עיריית ירושלים נערכת לקראת ל"ג בעומר והכשירה שטחים ייעודים ומוסדרים להקמת המדורות בכל רחבי העיר, צוותי הפיקוח העירוני יסיירו באתרי המדורות, בגנים ובפארקים ברחבי השכונות, ויאכפו את שמירת הסדר הציבורי".

להאזנה לראיונות במלואם חייגו 0508002424 שלוחה 1 או במספר 0502720653  שפתוח גם מכשרים

מגזין הלילה ב'הנייעס החרדי': - חיים שאולזון על מירון

יהדות התורה בקואליציה והתקשורת פתחה במסע הסתה!

אבי שיף: "דרעי ונתניהו נפגשו הערב בירושלים, בפגישה השתתפה דמות מעניינת נוספת. ההישג של דרעי היום הוא הסכמה על ביטול מע"מ על מוצרי המזון, עדיין אין הסכמה על התיקים". האם יספיקו להקים ממשלה בזמן הנותר?

ח"כ פרופ' יוסי יונה ׳המחנה הציוני׳ בראיון: "המהלך של יהדות התורה להעלאת קצבאות הילדים נחוץ לכלל הילדים בישראל, אין סיבה שאנחנו נצעד מאחורי כל המדינות בעולם בנושא הקצבאות. המדינה לא צריכה להעניש אף ילד כדי לגרום להוריו להכנס לשוק העבודה, השיטה הזאת לא מוסרית ולא אפקטיבית! צריך לדאוג לחרדים למקומות עבודה מתאימים!"

ח"כ מיקי זוהר ׳הליכוד׳ בראיון: "לכולם נמאס מההסתה שמתחדשת כלפי המגזר החרדי, אני מתכוון לפעול בקדנציה הזו למען הגברת המסורת במדינה. ואיך הליכוד יסתדר עם חלוקת השלל שנותר לאחר ההסכמים עם המפלגות?

הרב יצחק פרץ רב העיר רעננה בראיון: "הנוצרים הולכים להביא יהודים מכל הארץ להטבלה לנצרות וזאת באישור הבג"ץ, נצרות זו עבודה זרה, זה יהרג ואל יעבור!  החלטנו לקיים עצרת תפילה ענקית בהשתתפות כל תושבי העיר מול מקום טקס ההטבלה, יבואו דתיים וחילונים כדי למחות בכל הכח!"

שוב עוקץ ענק בבני ברק! עו"ד רענן גל בראיון: "אנחנו בתחילתה של פרשה גדולה מאוד, מדובר על עשרות מיליוני שקלים! נתנו לאנשים הרגשה שיש להם בטחון מוחלט לכסף, וכנראה שבסוף הכסף לא יוחזר למי שהשקיע". כיצד נמנעים מהשקעות מסוכנות, ומה על הנפגעים לעשות כעת?

הבלוגר חיים שאולזון בראיון סוער: "מירון הפכה למקום של ביזנס, צריך שמישהו חיצוני יתפוס את השליטה על המתרחש שם. האם למדינה נוח שיש מלחמות פנימיות בין הארגונים? מה היה בועדת החמישה? מה חלקם של חברי הכנסת החרדים ומי מהם רק מחפש כותרות?

אהרן רבינוביץ עורך ׳כיכר השבת׳ בראיון: "לאחר שתיקה ארוכה אהרן הרמתי ורעייתו מעניקים ראיון מקיף ובו מתייחסים לטענות השונות ומדברים על הכל". האם הם מבינים את ההורים שבנותיהן ניתקו את הקשר? האם הבנות נמצאות במקום מרצונן?.

העיתונאי אהרן גרנות ׳משפחה׳ בראיון מרתק מיד עם שובו מאזור האסון בנאפל: "גם החילונים הכי ציניים אמרו שם שעם כמו היהודים יש אחד בעולם, ומגולל את החווייה המטלטלת במקום. בית חבד, החילוצים, העוני ברחובות, שבוע בלי חשמל ומים. ומה אמר לישראלים בטיסה ששבה הערב לארץ?.

להאזנה חייגו: 055-980-8000 או 053-423-8871 מכשרים.

054-717-5036 המהדורות המרכזיות

ר' עזריאל אויערבך הרגיש מאוד לא נוח בכינוס 'תורת ראשי הישיבות' של 'וכתבתם' המחבלי שנערך בבית הזקן ממראיצויין כי בראש 'וכתבתם' עומדים האחים שמואל ואשר דויטש ושניהם השתתפו

קהילת אנטוורפען התקפלו - הכח האדיר של הרב שאולזון

מאת אנטווערפענער

היה הספד ביום רביעי האחרון בעיר אנטווערפען על הראש ישיבה הרב טרגר. אורח ונואם הכבוד היה צריך להיות הרב עזריאל אוירבך גיסו.
הוא לא היה אמור להגיע במיוחד, הוא נמצא בין כה בלונדון הסמוכה לגיוס כספים למטרות קדושות, אז היה נקרא שיכנס לכמה שעות.
היו כאלו שמאוד לא היו מרוצים בעיר שהנואם המרכזי הוא אחד האוייבים הגדולים של מרן מנהיג הדור הגראי"ל שטיינמן שליט"א. היה ברור שמי שהביא את האורח היו "מנהיגי" הקהילה פנחס קורנפלד וחמוש פלוטשעניק, שהם חסידי גור. בבחינת מואב ומדין כנגד עם ישראל. או בעברית שונאו של שונאי הוא חברי.
הקנאים היו מרוצים מאוד.
אך כתבה אחת בבלוג של הרב שאולזון ונהיה מיד הרבה בלגן, ופנחס קורנפלד אולץ להתקשר להרב עזריאל אוירבך לבקש ממנו שישאר בלונדון ולא יבוא לאנטווערפן.
בהספד עצמו גמגם הרב אלי' אפטרגוט שהרב אויערבך לא הרגיש טוב אז היה קשה לו הנסיעה מלונדון לאנטווערפען. הקהל חייך חיוך מר.

הגר"מ שטרנבוך רעידת האדמה בנפאל בגלל הגיורים הפסולים בישראל

מאת עדה'ניק

בשיחתו השבועית של מרן הראב"ד הגר"מ שטרנבוך שליט"א בהיכל ישיבתו הגדולה ברמות ביום רביעי, התייחס השבוע מרן הראב"ד לרעידת אדמה שהתרחשה ב"נפאל", ואמר "השבוע שמענו שבמדינה רחוקה "נפאל" היה רעידת אדמה, וביתם של רבים נעשה לקבורתם, אלפי אנשים נשים וטף נהרגו במיתה משונה, ויש שכבר מתחילים לחשוש אולי ח"ו תגיע רעידת אדמה גם לארץ". 
  
הראב"ד הוסיף "ידוע שכל מה שעושה הקב"ה בארצות רחוקות, התכלית בזה הוא לעורר את עם ישראל, וא"כ צריכים אנו לשים ליבנו לדבר, ולחשוב על מה עשה ה' ככה בארץ רחוקה". 

בשלב זה  פתח הראב"ד מדרש תהלים (שוחר טוב תהלים י"ח) והקריא מתוך דברי המדרש על הפסוק "ותגעש ותרעש הארץ" – "בעוון עריות ומשכב זכור הקב"ה כועס והאדמה תרעד וההרים יעשנו"

 מרן הראב"ד אמר "לפי דברי המדרש, ראוי לראות ברעידת אדמה כעין התראה משמים לפעול ולעשות למנוע את חילול ה' בהתרבות עוון זה.  

ואמנם ברוב רחמיו חס עלינו הקב"ה ולא הביא את העונש עלינו, אבל כדי שלא נשכח את המושג שקיים עונש נורא של רעידת אדמה על עוון זה, שלח לנו הקב"ה אזהרה ממדינה רחוקה כדי שנזכור שעונש זה קיים.   

 ולכן חייבין אנו למחות יום ולילה בשעה שרבבות נתגיירו בצבא או חוץ לצבא על ידי רבנים משרתי הממשלה בלי קבלת מצוות כדין, ועל פי דין הם גויים גמורים, ואח"כ בנות ישראל נישאות לגויים אלו באיסור עריות החמור, ואז הקב"ה מסלק את השכינה מאיתנו וכמבואר בגמ' בקידושין, וכאשר הקב"ה שומע מאיתנו קול מחאה, אז לא יבוא עלינו קצף".

בחירת איש מושחת לרושם נישואין

לכבוד הרב חיים שאולזון

דבר ראשון רציתי לומר לך ישר כח גדול שאתה חושף את כל השחיתויות שמתחוללות מתחת לאפינו ולולא זאת שאתה חושף אותם אנשים היו ממשיכים בשחיתויות שלהם הלאה ולכן ב"ה שיש איש כמוך שעושה את העבודה הזאת וע"כ מגיע לך ישר כח גדול!
דבר שני אני גר בכפר סבא למעלה משתי עשורים ורציתי לספר לך מקצת ממה שהולך כאן
השחיתות במועצה הדתית כאן חוגגת ומשתוללת ואין דין ואין דיין וכל אחד כאן עושה כהעולה על רוחו ולאף אחד בעיר הזאת גם לא אכפת
אני בתור אחד שקצת יודע ממה שהולך כאן אני פשוט מזועזע מכל העסק המלוכלך הזה
אני מצרף לך כאן כתבה שהתפרסה בעיתון המקומי ובה תוכל לראות קצת מהעסק הזה
אני ממש ישמח שתשכתב אותה ותעלה אותה לבלוג שלך
בתודה מראש!
נ. ב.
אותו אחד שקורא לעצמו רב שעליו עשו את הכתבה הזאת הוא פשוט מושחת בעצם ומתחצף כאן ללא בושה לרבנים שנמצאים כאן ולא אכפת לו כאן משום רב בעיר
למרות שהוא בסך הכל רב זוטר שאפילו הסמכה לרבנות אלא אכפת לו רק מהכבוד המדומה שנותנים לו ומהכסף שלו.
מאד אודה לך אם זה יעלה לבלוג שלך.

המאבק על השטח שהאדמו"ר מתולדות אברהם יצחק רוקד שם

מאת מירונער

הוא היה משלם מתוך אמונה שככה הוא עוקף את הציונים ולא ידע שנים כי הפילו אותו בפח עבדו עלו הוא קיבל את המקום בחינם מן הציונים וכמה עסקנים לקחו את הכסף לעצמם

דרך הכוהנים שהסיקריקים כל כך לחמו שיבנה, משרד התירות של המדינה הציונית בנה ושילם. את השטח הכשירו ובנו הציונים הארורים  ע”י המשרד למקומות הקדושים 

אבל עד שנה שעברה מוסדות תולדות אברהם יצחק שילמו שכירות לצמד הפושעים קרליבך&פרמולטר מתוך אמונה כי המקום שלהם, וכי אין לו כל קשר עם הציונים.

מר קרליבך טען שהוא השקיע להכשיר את השטח ומגיע לו שכירות 

בשנה האחרונה בזכותנו נודע הדבר למוסדות תולדות אברהם יצחק, הם אמרו לפושע קרליבך שלא ישלמו יותר. מנגד קרליבך זימן אותם לבית הדין של העדה החרדית , שם קרליבך יודע שנציג של המדינה הציונית לא יכנס ולא יוזמן, ומוסדות תולדות אברהם יצחק מפחדים שבית הדין יברר שהמדינה משלמת אז ייצא איסור לרקוד בשטח  הציוני

הדיון ביום א בבית הדין, נראה מה יהיה שם

דרעי כבר מזמן מתכנן את תיק הכלכלה, רק שיחק "כאילו"

מאת ש"סניק

כבר מספר שבועות שדרעי היה סגור לקחת את תיק משרד הכלכלה, כל משחקי המו"מ היה כאילו יש וויכוחים על דברים מהותיים.
בפועל דרעי יצא מובס, קטן ושווה 0. כל הישג מהותי יהיה רשום על שם אגוד"י. תיקים, ג'ובים וכו' על שם דרעי.
לדרעי יש נצחון אחד במערכת הבחירות. "ישי לא עבר", חוץ מזה הוא לא השיג כלום. מפלגה קטנה של 7 מנדטים, מו"מ כושל, ותיקים זוטרים.

אבל אל דאגה, עסקנים וארגונים למיניהם הקשורים לתעשיית ההשכלה ותעסוקת חרדים כבר בקשר עם מכלוף דרעי לא מאתמול. המיליונים שהממשלה ייעדה לתעסוקת חרדים יילכו למקומות הנכונים...  (פרטים יבואו)

ומה יגידו עכשיו מעריצי הבלון שהתפוצץ דרעי?

מאת חושב

15 שנה שכל אוהדי ומעריצי דרעי בעסקנות ובתקשורת ובשטח פימפמו על החידלון של ניהול שס בידי אלי ישי ושחייבים לחזור לימי דרעי שיחזיר הכל להיות מוצלח כמו פעם

גם בקדנציה הקודמת כשכבר החזירו אותו אחרי כל הלחצים על מרן זצ"ל והמו"מ הקואליציוני לא הצליח והתוצאות בחחירות לא היה משהו הם הסבירו שזה בגלל שהוא לא היה היו"ר הבלעדי ושיש נשף לו בעורף ורק אם יחזירו אותו להיות כמו פעם וכולם יראו את העטרה חוזרת ליושנה

ואז,הגיעו הבחירות האלו
ישי עזב את התנועה
דרעי היו"ר והשליט הבלעדי
ישי עף מהזירה
ומה אנחנו מקבלים?

מפלגה שבקושי גירדה את ה7 מנדטים
מו"מ קואליציוני כושל לחלוטין
אין שום הישג משמעותי לא בפרטים ולא בתיקים

חשבתם לעצמכם מה היו אומרים כל אותם מעריצים אם מי שהיה עומד היום בראשות שס היה אלי ישי?

מתגעגעים לדרעי, תחזירו את דרעי, הכל מתמוטט כי דרעי לא כאן, שס מושפלת צריך את דרעי שיחזיר את הכבוד וההצלחה וכו' וכו' וכו'

בלון שהתפוצץ

על אח הרבי בשבת היארצייט

video

ביקור הרבנים הראשיים

video

הטיפ השבועי


הוידאו היומי

video

ממתק לשבת פרשת אמור תשע"ה

בשבוע האחרון העולם כולו עוקב בדאגה אחרי מה שקורה בנפאל בעקבות רעידת האדמה הנוראית שהיתה שם ופגעה בכל כך הרבה אנשים,
***
יחד עם הדאגה הגדולה העיניים נשואות לזוג אחד מיוחד הרב חזקי וחני ליפשיץ שליחיו של הרבי מליובאוויטש לנפאל שביתם פתוח בכל ימות השנה לאלפי המטיילים בנפאל, אך השבוע הבית הפך להיות אי השפיות בתוך אוקיאנוס הבלגן עבור מאות רבות של יהודים מהארץ ומהעולם שמצאו שם בית חם, מקום בטוח לישון, ארוחות חמות ובעיקר חיבוק חם וכתף להישען עליה בעת הצרה.
***
העזרה של זוג השליחים לא מסתיימת בישראלים הרבים שבקרוב מאוד בע"ה כבר לא יהיו בנפאל, הם עוזרים גם הרבה מאוד למקומיים בכל מה שאפשר,
***
צמד המילים שנשמעו הרבה מאוד במהלך השבוע לגבי פעילותם של השלוחים הם "קידוש השם" ואכן כשאנשים רואים את ההירתמות המידית לעזרה לכל אדם, זהו באמת קידוש השם שנותן לכולם לראות את היופי שביהדות ובדרך שהתורה מלמדת אותנו כיהודים.
***
לפני כמה שנים התקיים בבנגקוק כנס של כל הקונסולים של אסיה בנושא "התמודדות במצבי אסון" והזמינו אותי לדבר בפניהם, פתחתי ואמרתי "אתם יודעים מה זה מצב אסון? מטייל שנגנב לו התיק ואין לו דרכון והוא מגיע לבקש דרכון חדש, עבור המטייל הזה זהו מצב אסון," הסברתי שלפעמים כשיש צונאמי, רעידת אדמה, התרסקות מטוס וכו' כולנו מיד נמצאים שם לעזור אבל ביום יום כשמגיע אלינו האדם הפשוט וצריך עזרה אנחנו עלולים לשכוח, עלינו לזכור תמיד שכל אדם הוא עולם מלא. חזקי וחני באמת עושים את זה בכל ימי השנה וכולנו מחזקים את ידיהם בשעה קשה זו.
***
בפרשת השבוע אנו בדיוק קוראים על מצוות קידוש השם "ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל", ברמת הפשט כאשר מדברים על קידוש השם הכוונה היא שיהודי יהיה מוכן למות ולא לוותר על חיבורו לקב"ה ובזה יקדש את שמו הגדול, כפי שראינו לאורך כל ההיסטוריה שיהודים מסרו את נפשם על קידוש השם והיו מוכנים למות ובלבד שלא להתנתק מיהדותם, אך בחסידות מוסבר שמסירות נפש פירושה מסירות הרצון, אין צורך למות על קידוש השם המטרה היא לחיות ולקדש את שם השם.
***
אנחנו צריכים לזכור שאין גם צורך שאחרים ימותו חלילה כדי לעשות קידוש השם, לכל אחד מאתנו יש הזדמנות לקדש שם שמים בהתנהגות היומיומית שלנו כשאנחנו מוותרים על משהו שאנחנו מאוד רוצים על מנת לקיים מצווה, זהו קידוש השם, כשאנחנו מטיילים ומראים דוגמא טובה של יהודי שמתנהג בצורה מכובדת זהו קידוש השם וכמובן כשאנחנו נרתמים לעזרה לאדם שצריך, בערבות הדדית שמדהימה את כל הסובבים אותנו זהו קידוש השם.
***
יהי רצון שלא נצטרך חלילה מצבי אסון כדי לגלות את הערבות ההדדית ונזכה לקדש שם שמים בכל מעשינו ביום יום במצבי שמחה ורוממות הנפש.

היום יום י"ב אייר - בציור


היום יום י"ב אייר


היום יום י"ג אייר


תהלוכת ל"ג בעומר

video

ווארטים


״חיוך אחד יכול ליצור חברות, מילה אחת יכולה לסיים ריב, מבט אחד יכול להציל מערכת יחסים, בן אדם אחד יכול לשנות את החיים״

פרסי אחד אמר לבן שלו אם תהיה ילד טוב אני אקח אותך לקיוסק לראות איך אוכלים גלידה

 פדיחה למשטרה
אמרו לשוטרים שיש הפגנה של שחורים , הם נסעו כולם לכיכר השבת ,  בסוף זה אתיופים בקינג גורג

מה ההבדל בין בעלזא ומאקאווא-בבעלזא יש אדמור אחד עם 5 גבאים ובמאקאווא 5 אדמורים עם גבאי אחד

שני מרוקאים יושבים לכוסית עראק בוזגלו שואל את אסולין:
תגיד מה היית מעדיף פרקינסון או אלצהיימר? אסולין עונה לו פרקינסון... למה? שואל בוזגלו.. עונה לו אני מעדיף שישפך לי קצת עראק מהכוס מאשר שאני אשכח איפה שמתי את הבקבוק

השקר הגדול של שמן מפתח במערה ‎


המקובל ר אשר זליג מרגליות 
כותב בספרו 
[בסוף הדף באותיות קטנות] 

האפוטרופוס מראים על מקום שזה פתח המערה וזה שקר גדול 
וכולם מבינים למה הם מראים על המקום 
כסף כסף כסף כסף 

‏ככה מוכרים לאנשים שטיות 
פתח המערה זה לביזנס נטו

יום חמישי, 30 באפריל 2015

"ובימים ההם אין מלך בישראל"...

מאת הרב אליהו קאופמן

ההסכם הקואליציוני של "יהדות התורה" עם הליכוד מוכיח כיום כי בשנת 2015 הפכה מפלגה זו לתואמת ש"ס בעוד שטח: הפיכת "מועצות גדולי התורה" של דהג"ת ואגו"י לחוחא והטלולה. בשנת 1984 הוקמה ש"ס בקול תרועה ליטאית – ציונית למען "להחזיר עטרה ליושנה". הסיבה האמיתית הייתה כמובן פחות עקרונית. המטרה הייתה להקים מפלגה עם מצבור קולות גדול יותר מאגו"י ההיסטורית כדי שהליטאים הציונים ישלטו בעולם החרדי הציוני ויכו את אגו"י המצומצמת של הציבור החסידי – ציוני. אבל כמובן שכדי למשוך יותר רבנים, עסקנים ובוחרים היו חייבים הליטאים הציונים לברבר ברוממות של "עטרה ליושנה" כלמעשה חרב פיפיות העסקנות האפורה בידם. אבל בשורה הצדדית הרי שגם רבני הליטאים הציונים, ובודאי שלא אדמו"רי החסידים הציונים, לא ציפו שהגולם הזה – ששמו ש"ס, לא רק שלא ישמע להם וירד בהשקפתו החרדית מתחת ל"מזרחי" אלא שהם עצמם יקבלו את יניקתם מתוך הגולם הזה, ורמתם ההשקפתית תיקבע על ידי הגולם ולא שהם יקבעו לגולם את השקפתו.
     הרבה תקוות תלו הליטאים הציונים בהקמת ש"ס - תקוות שלא כולן היו פוליטרוקיות, אלא גם תקוות תורתיות. היה זה עדיין הדור של הרב שך, דור שהיו בו עדיין רבנים ליטאים שעדיין גם לא כרעו מלוא קומתם לציונות אלא בביתם פנימה הם נותרו כאותם ה"מרנוס" של חצי האי האיברי, אבל עם הזמן התמונה הפכה לקודרת יותר ויותר. אך במקום שהציבור החרדי של ש"ס יתחזק בהשקפה הרי שקרה תהליך הפוך: כל הקלקולים שהחלו להיות מנת חלקה של ש"ס לא הסתיימו רק בה ובציבור שלה אלא חדרו לציבור החרדי האשכנזי וגרמו לכך שהאחרונים החלו להוביל את הקלקולים ביהדות החרדית לא פעם עוד לפני ש"ס. כך זה קרה למשל בעניין ההתגייסות לצבא והקמת ה"נח"ל החרדי" הבזוי וכך זה אירע ב"המלכת" "ראש עיר חרדי" על עיר מעורבת בחילוניים כי"ם. אבל בדבר אחד ניסו אנשי "יהדות התורה" להתהדר על פני ש"ס: ב"מועצות גדולי התורה" שלהם.

להמשך כנסו כאן: